اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

چرا نظام سیاسی دهه‌ی شصت در افغانستان مؤفق و نظام…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک…

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز…

نجات افغانستان از شر تروریسم و یک جنگ نیابتی دیگر

نویسنده: مهرالدین مشید       طرح ها و راهکار ها و درازراۀ…

یاداشت

 نامه سر گشاده که از طرف  تعداداز  متخصصین  ، مدافعان افغانستان…

مسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ما

انجنیرفضل احمد افغان.               …

مام وطن

دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن  یا که…

آیا افول امریکا قابل تصوراست؟

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      ایالات متحده ی امریکا ازاولین سال‌های…

«
»

بادۀ فرهنگ و تمدن

رسول پویان

شب درهوای طره یی بویی شنیده ام

در بــزم مـاه قـصـۀ رویی شـنـیده ام

در نغـمۀ سـکـوت نـوایی نهـفـته بود

با گوش دل عجـب هیاهـوی نشیده ام

در عـالـم خـیــال شــدم گـرم گفـتگـو

خواندم سرود عشق وبگویی شنیده ام

از بزم زهره ساز و سرودی بلند بود

آری، ز تار صـوت گلویی شـنـیده ام

درعالمی که خاروخسان نیش میزنند

گل خـنده از لـبـان نـیکـویی شنیده ام

آتـش بــه بــاغ خـــرّم آزادگان زدنـد

بـا آن هـمـه نـوای نمـویی شـنـیـده ام

میخانه گـر در آتش بیداد شـد خراب

در بـزم دل سـرود سـبـویی شنیده ام

گر عندلیب باغ وطن دل شکسته شد

از خانه باغ بانگ کوکویی شنیده ام

دلخوش هـوای ساحل بحرم نمی کند

نجـوای دلـربـا لـب جـویی شنـیده ام

شبهای شش نورهنوزم به خاطرست

هـنگام دو نـغـمــۀ زویـی شـنـیـده ام

یاد هری به دفتر دل نقش بسته است

بس خاطرات از همه سویی شنیده ام

از بـادۀ تمدن و فـرهنگ سـرخـوشـم

آن را زچشم مرغوله مویی شنیده ام

عمری گـذشت با قلم و دفتر و کتاب

خـرّم دلـی ز جـستـجـویی شـنـیـده ام

30/11/2022