شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت نشر شد.

مکتب فرانکفورت، اطاق فکرجنبش: زنان، دانشجویان، مسلحانه؟

آرام بختیاری  مکتب فرانکفورت و شعار: هو هو هوشی مین، یانکی…

داستان «ساحل»

نویسنده «تولگا گوموشآی» مترجم «پونه شاهی» آنطور که می خواست باشد،…

کاش بازآید بهار

کاش باز آید بهاری دروطن موج گل جوشد زهر باغ و…

حقیقت مقوله های چپ، سوسیالیزم و کمونیزم چیست؟

آیا در افغانستان؛ واقعن چیزی به مصداق «کمونیست» و «حکومت…

اختلال روحی و فکری

– دکتر بیژن باران آیا ماده پیش از ایده پدید آمد؟…

بهار خونبار

رسول پویان بهار آمد ولی گل در گلستان وطن خار است سـرود…

خجسته باد 

خجسته باد... این جشن بهاران خجسته ... گر چه با زخم زمستان خجسته…

بهار و افسرده گی

مژده از موسم بهار رسید دل به سینه ز فرط شوق…

بهار تان خجسته

بساط سرد و‌ سفره‌ی خون‌بار آخرین روز های زمستان رخت…

غفلت در برابر فرمان رهبر طالبان پرداختن بهایی وحشتناکتر از…

نویسنده: مهرالدین مشید صدور فرمان جلیقه پوشان انتحاری بوسیلۀ ملاهیبت الله…

بهار و آزادی

آمد بهار و ساقي زیبا  بیاورید گلگونه می ز لاله ء…

داستانِ دل انگیزِ یازی وزیبا

داستانِ رقتبار و هیجان انگیز عاشقانهٔ ( یازی و زیبا…

بهار و قصهء غمگین پرستو....!

داکترعارف پژمان  بهار می رسد، ای شاخهء تکیده بیا بهار می رسد،…

بهار

آ بهار نو و تا باز توانا بشوم چو دل غنچه…

یک افغانستان فراگیر؛ کلید گشایش همه نابرابری های قومی و…

نویسنده: مهرالدین مشید اجتناب از فصل کردن و تلاش برای وصل…

نو روز

خواننده گان گرامی !  نو روز  و  نو  بهار  و  خزانت …

فصل جوانی

جوانی نوجوانی رفت افسوس  شباب و شادمانی رفت افسوس  ز درد موقع…

خلوتسرای دل

رسول پویان آیـد بهـار ســرو رسـا در چـمـن بیا بر سـیل دشت…

تخیل چی‌ست و چه رابطه‌یی با هوش مان دارد؟

فرهنگی، عارفانه   نوشته‌ی محمدعثمان نجیب ما در پرداخت های نوشتاری و در بگو‌…

«
»

اروپا ـ قربانی بزرگ جنگ اوکراین است

    نوشته ی :اسماعیل فروغی 

      درحالیکه تحریکات روزافزون امریکا وغرب ، بحران اوکراین را پیچیده ترنموده است ، جنگ دراوکراین و تحریم های بی رویه ی امریکا وغرب علیه روسیه ، تمام مردم جهان بخصوص مردمان اروپا را با دشواری های بزرگی روبرو کرده است. شک آن وجود دارد که اروپای ثروتمند به دلیل تورم بی سابقه و بلندرفتن سرسام آورقیمت ها ــ بخصوص قیمت انرژی ،همانند کشورهای آشوب زده و فقیرجهان ، در زمستان امسال حتا با قطع برق روبرو گردد .

      امریکا وغرب که درست ازاولین روزهای پایان جنگ جهانی دوم متفقاً وبطور سیستماتیک برای تضعیف ، ازهم پاشی و حتا نابودی روسیه تلاش نموده و همواره سیاست روس هراسی ونفرت ازروسیه را تبلیغ کرده اند ، با افروختن آتش جنگ در اوکراین و فرستادن سیل اسلحه به آن کشور، این خصومت را به مرحله ی حاد و خطرناکی رسانده اند – به مرحله ایکه هم اوکراین را تا ابد قرضدارونابود نماید و هم روسیه را ( هرگاه بتوانند )ضعیف ، منزوی و پارچه پارچه کنند .

     اما آیا چنین چیزی ممکن خواهد بود؟ آیا روسیه ی ثروتمند و بسیارقوی امروزی که اکنون چین ، ایران ، هندوستان ، برازیل و افریقای جنوبی را نیزدرکنار خود دارد ، منزوی و پارچه پارچه خواهد شد؟ آیا روند شکل گیری نظم نوین جهانی که با شرکت حتمی روسیه و چین  شکل خواهد گرفت ، متوقف خواهد شد ؟ و آیا تاریخِ ازهم پاشی اتحادشوروی سایق دوباره تکرار می گردد ؟

      ملاقات های بیش ازسی نماینده ی کشورهای مختلف با آقای لاوروف وزیر امورخارجه ی روسیه درحاشیه ی جلسات چندروزه ی مجمع عمومی سازمان ملل و اختلاف نظراکثریت عظیم ملت ها با تحریم ها وسیاست های ضدروسی امریکا ، بخوبی واضح می سازد که منزوی کردن روسیه و خارج کردن آنکشورازروند شکل گیری نظم نوِچندقطبی درجهان ، دشوار وحتا ناممکن است .

       روزنامه ی نیوزویک اخیراً بصراحت نگاشته است که هشتاد وهفت درصد ملت های جهان نخواسته اند دنباله روسیاست‌های جنگ و تحریم امریکا علیه روسیه در ارتباط قضیه ی اوکراین باشند .حقایق نشان می دهد که تحریم ها علیه روسیه بجای منزوی کردن روسیه سبب شده است تا کشورها و ملت‌های بسیاری با مقاومت مشترک
در برابرتحریم ها ، جبهه ی متحدی دربرابرهژمونی طلبی امریکا ایجادنمایند.هم اکنون بین بسیاری کشورهای قدرتمند جهان چون چین ، هندوستان ، برازیل ، افریقای جنوبی و روسیه سیستم تبادله ی مالی – تجاری جدید بدون استفاده ازارزدالردرحال رشد و توسعه بیشترشده است . 

       طوریکه دیده می شود تحریم های بی رویه ی امریکا وغرب علیه روسیه بیشترین ضرروآسیب را به کشورهای اروپایی وارد کرده و تقریباً تمام این کشورها را به رکود اقتصادی تاریخی مواجه نموده است . تحریم های بی رویه ی امریکا و مجبورکردن اروپاییان به کمک نظامی – اقتصادی برای اوکراین ، توان مالی و نظم اقتصادی – اجتماعی را در اروپا برهم زده است . صدها شرکت و کمپنی خورد و بزرگی که با روسیه در مراوده بودند از کارافتاده و هزاران فرد شغل هایشان را ازدست داده اند . بلندرفتن قیمت انرژی و تورم مالی ــ اقتصادی در کل اروپا سبب افزایش سرسام آورقیمت ها شده ، فغان مردم را به آسمان هابلند کرده و مردم را فقیرتر کرده است .

    تقریبا تمام کشورهای اروپایی با نرخ تورم بیشتر ازده فیصد روبرو گردیده اند که طی چهل ـ پنجاه سال اخیر بی سابقه می باشد .

    باساس گزارش های رسمی، صنعت اروپا درمعرض تهدید جدی بحران انرژی موجود قرارگرفته و ترس آن وجود دارد که افزایش سرسام آور بهای انرژی ، صنایع اروپا را درهم بشکند . بوجودآمدن تغیرات جبری در استراتژی جاگزینی انرژی پاک بجای سوخت های فوسیلی، یکی دیگرازاثرات ناگوار جنگ اوکراین برکشورهای اروپاییست . هم اکنون بحران انرژی بسیاری کشورهای اروپایی ازجمله آلمان را مجبورساخته است تا به استفاده ازذغال سنگ و سایرسوخت های فوسیلی روآورده ، نیروگاههای تولید انرژی اتمی شان را که قصد بستن دروازه های آن را داشتند ، همچنان فعال نگهدارند  .

    حقایق نشان می دهد که بازنده ی بزرگ این جنگ اروپا خواهد بود. و این یکی از اهداف شیطنت آمیزامریکا در براه انداختن جنگ اوکراین است . بحران اقتصادی و آشفته گی های سیاسی در تمام کشورهای اروپایی یکی از ثمره های ویرانگر این جنگ است .   

     به باور من تعامل و دوستی اروپا با روسیه – این بزرگترین کشور جهان که جزء جدایی ناپذیراروپاست ، بسیار ثمربخش ترازخصومت ودشمنی با آن کشوراست . و این آرزوییست که اکثریت مطلق اروپاییان ضمن تظاهرات شان درکشورهای مختلف بازتاب داده اند .

    اروپاییان دیر یا زود باید به این حقیقت پی ببرند که ایالات متحده ی امریکا، اروپا را نیز رقیب بزرگ اقتصادی اش می پندارد . امریکاییان اگرازیکسو برای تضعیف روسیه تلاش می کنند ، ازجانب دیگر یک اروپای واحد و قدرتمند تر ازخود را نیز منحیث رقیب ، تحمل نمی نمایند . ودرست به همین دلیل است که آنان اینبار آتش جنگ و نزاع را در اروپا برافروخته اند ..