قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

ارث نیاکان

رسول پویان

تـاکــی عـــزا و ولـولـه و دیــدۀ تـر است

کودک به روی نعش خون آلود مادراست

این جنگ لعنتی به خدا طرح دشمن است

پـشـت جهــاد فـتـنـه و روح مــزوَّر است

افـراطیون ز قتل و قتال دست نمی کـشند

زیرا که در نهـاد همه گرگ مضمر است

گیتی ز درد و وحشت افـراط خسته است

افراطیت چـو زخم سراطـون پیکـر است

چندیـن دهـه در آتـش افـراط سوخـتـه ایم

دردوزخی که قاتل فـردوس و کوثر است

این فـتـنه از سـعـودی و پنجـاب آمـدسـت

خطی که ضد رحم و مـدارای داور است

عالِم ز ترس داعش و طالب سکوت کرد

مـزدور اجـنبـی به خـطا روی منبر است

افـراطـیـت طلایـۀ شـب هـای تـیـره است

دیـوی که در برابر خـورشـید انـور است

دانیکه ساخت طالب وداعش برای چیست

بهر ترور و کُشتن و تخـریب خاور است

مـیـدان جـنگ قــدرت دنـیــا شــده وطــن

چون کشمکش بر سر انرژی و زر است

فقر وفساد و ظلم و تجاوزگری بس است

خلق وطـن بـه قُـلزُم خـونین شـناور است

تـیـم غـنـی و داعـش و طالـب قـاتــل انــد

دسـت همه ز خـون وطـنـدار احمـر است

فرقی میان داعش و طالب و ارگ نیـست

وابستگی بـه طینت مزدور و نوکـر است

طالـب می کُـشـد و غـنی نـان نمی دهــد

گوییکه مرگ وعُسرت سربازوافسراست

آزادگی کـه جــوهـــر خـلــق دلاور اسـت

گـنــج گــران ارث نـیـاکان کـشــور اسـت

عـدل و بـرابـری و مـدارا و صلـح خوب

شـایـسـتـۀ تـفــاهـم و فــردای بهـتــر است

23/2/2021