11 هزار و 438 عرایض و دوسیه‌های حقوقی، در وزارت عدلیه ثبت گردیده است

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

اعلامیه مطبوعاتی

کابل- چهار شنبه 3 جوزا 1396

این عرایض و دوسیه‌ها در ربع اول مالی امسال به منظور حل و فصل منازعات املاکی، دیون (قرض) و فامیلی، در اداره های حقوقی وزارت عدلیه، ثبت گردیده است.

اداره های حقوق وزارت عدلیه در مرکز، ولایات و ولسوالی‌های کشور، عرایض و دوسیه‌های حقوقی شهروندان را به گونۀ الکترونیکی، ثبت نموده و اجراآت می‌نمایند.

از این میان:

6 هزار و 891 عرایض و دوسیه در باره‌ی مسایل املاکی؛

3 هزار و 156 عرایض و دوسیه در باره‌ی مسایل دیون (قرض)؛

و 1 هزار و 391 عرایض و دوسیه‌ در باره‌ی مسایل فامیلی، به گونۀ الکترونیکی ثبت گردیده است.

از این میان، 6 هزار و 176 مورد، عرایض و 5 هزار و 262 مورد دیگر، دوسیه‌های حقوقی اند.

اجراآتی که در برابر عرایض صورت گرفته است:

1 هزار و 399 عریضه به محکمه فرستاده شده، 18 عریضه به قوماندانی‌ها فرستاده شده، 3 صد و 19 عریضه به ولسوالی‌ها و اداره‌ های مربوطه فرستاده شده، 1 صد و 4 عریضه به ولایات مربوط فرستاده شده، 5 صد و 80 عریضه، اصلاح شده، 1 هزار و 531 عریضه تحت دوران قرار دارد و 2 هزار و 225 عریضه، حفظ شده است.

اجراآتی که در برابر دوسیه های حقوقی صورت گرفته است:

2 صد و 32 دوسیه تطبیق شده، 1 هزار و 222 دوسیه به ولایات و اداره های مربوط فرستاده شده، 6 صد و 72 دوسیه تحت دوران قرار دارد، 1 هزار و 462 دوسیه حفظ شده و 1 هزار و 674 دوسیه به منظور فیصله به محاکم فرستاده شده است.

***

نشانی: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست چپ