یما « سعیدی » دریک مسابقه ؛ دو کمربند قهرمانی را بدست آورد !

گزارش : فرشته « سعیدی »

عکس ‏‎Burhanoddin Saidi‎‏

عکس ‏‎Burhanoddin Saidi‎‏

یما « سعیدی »  قهرمان حرفوی بوکس اروپا ؛  مورخ « 27 اکتوبر 2018 »  به اساس پلان سازمان بین المللی بوکس « ای، بی ، اف » ، با اقای زه شا « ینگویان »  بخاطر دفاع از کمر بند قهرمانی اروپا و کسب کمربند قهرمانی « انترکانتیننتل » ، به مسابقه پرداخت و بالایش پيروزشد.

این مسابقه بوکس حرفوی قهرمانی ؛ به ساعت «  یازده بجه شب » ، در سالون زیبای مارتیم هوتل  در شهر نورنبیرگ کشورجمهوری فدرالی المان ، که از طرف  سازمان بوکس « ل ، بی ، فا » تدویر و سازماندهی شده بود ، آغاز گردید .

یما « سعیدی »  چهاردهمین مسابقه حرفوی خود را با بکسر « 33  ساله » سرسخت ، تجربه کار وقهرمان کشور بلجیم  آقای زه شا « ینگویان » که در حدود « 200 » مسابقه اماتور  و « 46 » مسابقه حرفوی در کارنامه دارد و صاحب« پنج » کمربند قهرمانی است، در وزن « 69» کیلوگرام ، در قید « دوازه میدان » انجام داد .

هر دو بکسر توام با  دسپلین ورزشی و با استعمال تخنیکهای عالی به مسابقه نهایت جالب وهیجانی  پرداختند و هریک در صدد کسب قهرمانی بودند .                            خوشبختانه به فضل الهی و دعای هموطنان عزیز؛ یما « سعیدی » توانست تا در موج احساسات و هیاهیو اشتراکنندگان، حریف سرسخت خویش را تحت ضربات  پيهم قرار داده و به اساس ارزیابی و نمرات سه داور، از کشورهای مختلف مربوط سازمان بین المللی بوکس « ای، بی ، اف » و داور سازمان بوکس « ل ، بی ، فا »  پیروز مسابقه قهرمانی شد .

حکم میدان ؛ دستان نیرومند  یما « سعیدی» این جوان « 25 ساله » افغان را  توام با کف زدنهای اشتراکنندگان منحیث برنده میدان بلند کرد و مسوولین سازمانهای متذکره دوکمربند قهرمانی هریک: کمربند قهرمانی بوکس اروپا  و کمربند قهرمانی بوکس « انترکانتیننتل » را در کمرش، بستند .

یما « سعیدی » طی صحبت خویش که مستقیم از طریق تلویزیون و فیسبوک نشر میشد ؛ از تشویق ، حمایت و دعا شما هموطنان عزیز ،  دوستان ، رفقا ، تیم کاری و فامیل خویش ؛ قلبٱ ابراز سپاس و قدردانی کرد .

***
بدینوسیله  این پيروزی بزرگ  را برای شخصی یما « سعیدی » ،  هموطنان عزیز و تمام دوستان و علاقمندان یما  تبریک گقته و از درگاه الهی برایش موفقیت بیشتر استدعا  دارم و بخصوص در مسابقه آینده « مارچ سال 2019 » برایش  کامیابی ارزومندم .

گزارش : فرشته « سعیدی »

27  اکتوبر  2018 ـــ  المان