یادی ازشیرمحمدغزنوی آوازخوانی که با صدا و آهنگهای شاد و ژست ها و حرکات موزونش شادی و مستی سرمیداد

razmy

دلبرشوخ عشوه گر دارم

اشک خونین و چشم تر دارم
یادی ازشیرمحمدغزنوی آوازخوانی که با صدا و آهنگهای شاد و ژست ها و حرکات موزونش شادی و مستی سرمیداد
و مخاطبانش را بشور وجد می آورد
شیرمحمدغزنوی هفتاد سال قبل که هنوز تازه جوانی بیش نبود به رادیو آمد و با همکاری استاد برشنای مرحوم که درآنوقت رئیس رادیو افغانستان بود اولین آهگش را که یک آهنگ پشتو با مطلع:
نن زما جانان
را در رادیو افغانستان ثبت کرد
و پس ازآن مورد تشویق اساتید بزرگ موسیقی آن دوران مثل استاد برشنا، استاد قاسم، استاد چاچه محمود،استادغلام حسین و استاد شیدا قرار گرفت و بعدا با محلی خوانان پیوست و تا آخربهمان سبک ادامه داد.
آهنگ دوم او به نام « ای گل من، بیا باز در آغوش من » او را مشهور کرد و نام و آهنگ‌هایش بر سر زبان‌هاافتید .
شیرمحمدغزنوی درطی سالهای همکاری اش با رادیو و تلویزیون بیش از سه صد آهنگ در رادیو افغانستان و حدود بیست کلیپ تصویری نیز در تلویزیون افغانستان به ثبت رسانده است.
آهنگ‌های او به سبک محلی است و به زبان‌های دری و پشتو خوانده شده است.
ازآهنگهای بیادماندنی او:
– امشب دل من بهارخواهد
سبزه، گلها ، شبنم

- دلبرشوخ عشوه گر دارم
اشک خونین و چشم تر دارم

- کارش همه ناز است چنین یارکی دیده
نازش همه برماست چنین کارکی دیده

اکنون دیگر شیرمحمدغزنوی به کهولت سن رسیده و دیگرتوان آوازخوانی و شور و مستی را ندارد، دست و پای او می‌لرزد و با عصا چوب راه می‌رود
در این روزهاییکه نه نامی از او بر زبانهاست و نه کسی از او یادی می‌کند، خوشحالم که با این مختصر، افتخاریادآوری او را من عهده دار می شوم.
به آرزوی صحت و سلامت و بقای عمراین محلی خوان دیرینه کشور !
زلمی رزمی