گذری و نظری برکارنامه هنری استاد حفیظ ا لله خیال

نگارنده: زلمی رزمی

برای دوستان آشنا به هنرموسیقی کشور، استادحفیظ الله خیال بی نیاز از معرفی و تمجید است

او یکی از چهره های برجسته هنرموسیقی کشورما است که طی بیشتر از پنج دهه کارهنری با عناوین آوازخوان ، آهنگسازو مدیرموسیفی رادیو، کارنامه پر برگ و باری را به ارمغان گذاشته است

استاد خیال در جوانی به هنرموسیقی روی آورد و درکنار آوازخوانانی چون استاد جلیل زلاند ، شیفته ، نسیم ، خمار، زیارکش ، رازق شوقی ، کریم شوقی ، وصال ، هلال ،پنهان ، رجا و محمود (گادیوان) و دیگران همکاری با رادیوکابل وقت را آغاز کرد

نخستین بار سال ۱۳۲۸خورشیدی بودکه با اجرای زنده یک آهنگ محلی با مطلع

شوخ جفا کار کجا میروی

صدایش را از طریق امواج رادیو بگوش مردم کشور رساندکه موردتوجه قرارگرفت و سپس با نشرآهنگهای ماندگاردیگری نامش زبانزد علاقمندان هنرموسیقی شد و شیفتگانی در سراسرکشورپیدا کرد.

استادخیال علاوه ازآهنگهای فلکلوردرموسیقی کلاسیک و راگ و غزل خوانی نیز مهارت دارد وهمینطوردرکمپوز و آهنگسازی هم ازجمله پرکارترین هاست

او هر آنچه را که می داند و می آفریند بدون بغض و بخل دراختیاردیگران می گذارد و عاشقانه این کار را میکند

چنانچه درمیان آوازخوانان کشورکمترکسی را میتوان یافت که آهنگی ازساخته های وی را نخوانده باشد

ساخته های ماندگار استادخیال به صدها پارچه میرسد که مشهورترین آنها عبارتند از آهنگهای :

از غمت ای نازنین، عزم سفر می‌کنم - با صدای خانم ژیلا

او یک شب بارانی آمدبخانهٔ من - به آوازپرستو

- ای تازه گل تو زینت گلزارکیستی - با صدای محمد رفیع آوازخوان معروف هند و خانم ژیلا

- تا زلف پریشان تو در دست صبا بود - با صدای محمد رفیع

  • دیشب که تو از مهر ببام آمده بودی - با صدای مهدی حسن
  • تا ای مه من - با صدای مهدی حسن.

- ای بت سیمین بر، یارستمگر

- این گل تازه که برموی پریشان زده ای - خیال و ژیلا

- جز تو تا زنده ام ای جان نشوم یار کسی - پرستو

و غیره نام بردکه امید است نسلهای آینده نیز ازآهنگهای وی بهره مند گردیده و راه این استاد گرانقدر هنرموسیقی کشورما را بپیمایند.

خانم رخشانه، ژیلا، پرستو، ناهید و عده دیگری از آوازخوانان نامدار کشورازجمله شاگردان و تعلیم یافتگان او هستندو از وی بهره های فراوانی جسته اند.

استاد خیال سفرهای زیاد هنری در داخل و خارج کشور داشته و کنسرت های زیادی در کشورهای مختلف انجام داده استچنانچه آهنگهای مشترک وی با هنرمندان تاجیکستان شوروی وقت تا امروز میان نسل کهن و جوان تاجیکستان شنونده های زیادی دارد

استادخیال از سالها بدینسو درایالات متحده آمریکا بسرمیبرد و درحلقات هنری جامعه افغانی درغربت از احترام خاصی برخوردار است.

عمرش دراز و صحتمندی و سلامتی همیشگی نصیبش باد!