کفایت الله « کاظمی »

با تاسف و اندوه فراوان که دشمنان مردم افغانستان یک حمله بزدلانه فرمانده  کفایت الله خان « کاظمی »  قوماندان  قطعه خاص  را در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا به شهادت رسانیده‌اند. فرمانده کفایت الله « کاظمی »  یکتن از جوان شجاع و دلیر بود در ولایت پکتیا  بود..
در گذشت وی را ضائعه‌ای به دولت اسلامی افغانستان تلقی می‌نماییم از خداوند برای این فرمانده نستوه مغفرت می‌طلبیم و برای بازماندگان و خانواده‌اش صبر و استقامت مسئلت داریم …. راحت ادامه دارد فرمانده نترس …….

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

عازم دیدار رب شد

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

آخ فرمانده کفایت الله شهید شد

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

مقامش نزد رحمن شد

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

حیات شان شد جاویدان شد

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

ارواحشان شیران پرواز شد

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

حور جنت انتظار بود همراز شد

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

عاشق باغ رضوان شد فردوس شد

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

مسکن شان گلستان شد

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

همگلزار و نغمه زار بوستان شد

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

قهرمان درپولیس افغانستان شد

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

حامل پرچم دین بود

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

حامی احمد و قرآن مبین بود

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

مسلح در میدان نبرد بود

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

امیدش بود خدمت بودحفظ خاک بود

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

جوان بود سالم بود هم قایم

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

طالبان را شکستن برفتن

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

از گقـــــــــــتار دل ربا

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

مشو « شایق » کم صدا

مبارک مبارک شهادت مبارک

مبارک در جنت سیاحتت مبارک

باعرض حرمت

شایق الله دلدار اندرابی