ژوندي شاهد

زه خو د ثور انقلاب د اوومي نه تر اوسه ژوندي شاهد يم او هر څه مي په سترګو ليدلي هم په افغانستان کي او هم په پاکستان او ايران کي نن تاسي ته رشتيا ويل غواړم اګرچه تاسي قرآن نه مني ، خداي نه مني ، نو زما بيچاره په خبرو به څه باور وکړي ؟؟؟؟
دثور انقلاب بيدون له شوروي او نورو کمونستي هيوادو له ډيکټاته لري ډير آسانه او په خپل سر د حفيظالله امين په امر او قومانده پيل شو ، دانقلاب له پاره نه د مرکزي کميټي پلينوم او نه د سياسي بيرو امر او دستور ورکړل شوي وو، داود خان چي يو کله خام سړي وو د شوروي د ريس جمهور بريژنيف سره د بين المللي مناسباتو په اړه لفظي شخړه وکړه او بريژنيف تصميم ونيوو چي د داود خان څخه انتقام واخلي او د مير اکبر خيبر دمرګ توطيه يي برابره او هغه يي د امين دنژدي دوست په واسطه چي غوربندي ورسره وو د مطبعي مخي ته ووژلو تر څو د حزب ديموکراتيک احساسات را وپاروي ؟؟؟
دخيبر دجنازي په مراسيمو کي خلقيانو او پرچميانو او ديرو نورو روشنفکرانو برخه لرله چي د شهداي صالحين په برخه کي دده دپلارني په هديره کي خارو ته وسپارل شو او دلته د مراسمو مسول سړي دبيروي سياسي غړي مرحوم  کريم ميثاق وو چي سره پټه يي په مټ تړلي وه اوپه خپله يي يو څو خبري وکړي بيايي د ګوند د عمومي منشيي( نور محمد ترکي نه )، وغوشتل چي خپله بيانيه واوروي( ترکي دخيبر په وژل کيدو خپګان وښودو او دداود په حکومت يي کلکي نيوکي وکړي ، بيا کريم ميثاق دببرک کارمل دګوند د معاون. نه هيله وکړه چي سياسي بيانيه ولوني ، ببرک کارمل دخيبر په شخصيت او دداود په حکومت سخت ګذارونه وکړل او وي ويل ( سکوت مرګبار  سياسي را براي ابد بايد شکستاند ، )، اين جمله از لحاظ سياسي حکم يا فرمان انقلاب بود که حفيظالله امين از ان استفاده کرد ودست به انقلاب زد (  به خاطر چي امين دست به انقلاب زد ، اول به خاطر اين که اکثريت بيروي سياسي شبهنګام از طرف ظبت حوالات زنداني شدن و امکان اعدام شان مي رفت ، :- دوم امين مي خواست تاريخ رابه نام خود رقم بزند ، که همان کار هم شد و قوماندان انقلاب معرفي شد ، داود خان که در کودتاي ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ به زور پرچمي ها و خلقي ها به پيروزي رسيد ، واکثريت کابينه داود خان هم از خلقي ها و پرچمي ها تشکيل شده بود ، وداود خان همه را سبکدوش ساختند  ، داود خان سه وزارت جمع رياست جمهوري مي کرد ، امين بيروي سياسي را از زندان نجات داد و به راديو تلويزيون انتقال دادند  در ارګ هنوز داود خان تسليم نه شده  ودر راديو تلويزين. جنجال سر کشتن داود بين ببرک کارمل ، ترکي وامين جريان دارد وببرک کارمل مي ګفت که اګر سر از حالا به کشتن ادامه بدهيم مردم از ما فاصله مي ګيرد، بايد زنده بګيريد و از تجاربش استفاده شود ،  متاسفانه که رفيق زور امين (( سليمان لايق صدا زد که “” دا فرعون د  ووژل شي “همان بود که به امام الدين خان و فاروق زماني امر داده شد که بکوشين  و داود خان با اعضاي فاميلش که جمعا ۲۸ نفر مي شد در تاکوي ارګ تيرباران شدند وختم خاندان آل يحيي به شمار مي رود ))،  ؟؟؟
از انقلاب ۷ ثور بيدون مبالغه بسيار استقبال شد و (( پاکستان وايران در هراس اند ، به خاطر که حزب ديموکراتيک خلق افغانستان ، ترند شوروي را تعقيب مي کند وازين خاطر دوستان بين المللي ( پاکستان ، انګليس ها ودوستان ايران امريکا )، را بسيار به  ترس. انداختند  که مبادا فردا ” حزب توده در ايران انقلاب مي کند و در پاکستان حزب ديموکراتي خلق افغانستان خط ديورند را لغو مي کند ولوي افغانستان که مرام ستراتيزيک حزب بود مي سازد وبندر بحري ګوادر ، اين ګودر پشتونها بندر  آبي د لوي افغانستان مي شود. وسرحد کشور ما با پاکستان ” اټک ” مي شود ، ضياولحق ريس جمهور پاکستان که يک انګريز قديمي بود و پدر اخواني ها دو نفر نيمه انجينران ( ګلبدين که از زندان توسط پاکستان فرارداده شد و احمدشاه مسعود ))، را در پاکستان استقبال و پول فراوان با يک يک ميل تفنګچه به هردو بخشش مي دهند و عليه انقلاب ثور تحريک و منسجم مي سازد و شخصا ضياولحق مخفيانه به پغمان به ديدن نورمحمد ترکي مي آيد ودرآن جا از نورمحمد ترکي خواهش مي کند که خط ديورند را با وي امضا  کند و او ضياولحق انقلاب ثور را به رسميت مي شناسد ويک پشه عليه افغانستان از سرحد تير نمي شود ، ونورمحمد ترکي برايش مي ګويد که ډيورند يک خنجر زهردار است که در قرن ۱۹ به شکم افغانها از طرف انګريز ها داخل شده ما اصلاخط ديورند را به رسميت نمي شناسيم ، نمي دانم ( پدرام خيل ومحمدي خيل )، چرا مي ګويند ديورند قبلا حل شده وکرزي آخرين کسي که امضا نکرده ؟؟؟؟
ضياولحق در باز ګشت از سفرش از کابل به اسلام آباد دسترخوان امپريالستي وعربي در پيشاور هموار کرد  ورحبران ۱۶ ګانه به شمول جنرال دوستم نزد خود خواستند ، وبراي هر تنظيم دفتر لکس وخانه هاي لکس رهايشي دادند ، از رهبران جهادي نه تنها  به حيث مخبر ، جاوسوس ومزدور استفاده کردند بلکه از رهبران و قوماندانهاي مجاهدين ،  به حيث رهنماي معاملات فروش زنان ودختران مقبول مجاهدين  براي پنجابي ها خاصتا ” آي اس آي ” ، سي آي اي ،. شيخ هاي عربي ،. نمايندګان ملل متحد ، که به امريکا ، اورپا ، استراليا ، کاناډا اعزام بدارند ، يعني رحبران مجاهدين و قوماندانان کار ” هيرا منډ يي” را انجام مي داد ، پاکستان تحت امر و فرمان ( ميرمن ټاچر صدراعظم وقت انګليس و رونالد ريګن ، بالاي رهبران مجاهدين بسيار قوي سرمايه ګذاري کرد ، شما افغانهاي وطن فروش ، مزدور وډالر شناس  که در ويديوي ( نوميالي پشتانهBP),, په مسينجر کي راليږلي وه او جهاد د ميرمن ټاچر په خبرو او زموږ سرحد ته ضياولحق راوستله پيل شووو ؟؟؟؟
که نوميالي پشتانه دغه ويديو زما ددي مضمون تر شا نشر يا شير کړي دا به ډيره مهمه موضوع د ځوان نسل د پوهيدو له پاره وي ؟؟؟
حال شما وطنداران قضاوت کنيد که چي کساني در خدمت ارتجاع داخلي و منطقوي وامپرياليزم بين المللي  در افغانستان اوامر و فرامين انها را بلاي خود ووطنداران بيسيواد و بيچاره وغريب  وطن ما تحميل و قبولاندند ، هيچ وقت کمونست ها کسي را وادار به ترک وطن نه کردند ، اشتباهات از طرف رحبري حزب ( نورمحمد ترکي و امين و ببرک کارمل و دکتور نجيبالله سر زده )،  اما هيچ کدام. شان نه پول ، نه سرمايه ، نه قصر ، نه بلند منزل در داخل وخارج دارند فاميل هاي همه محاجر اند ،  انچي مي خواهم علاوه کنم که حقيقت تجاوز. وتعرض بالاي وطن ما از طرف ( پاکستان ، عربستان سعدي وديګر کشورهاي عربي ، ناتو ،چين وروسيه درهمين ۴۰ سال کما في سابق. توسط همان مجاهدين که مربوط تنظيم هاي ۱۶ ګانه است  فقط جل و پالان خودرا عوض کرده ونام طالبها وداعشيان بالاي خود ګذاشته ، وامروز هم خون افغان ها را مي ريزانيد ، اګر از انهاي که مجرمرا  کمونست ها مي ګويند بپرسم که طالب ، داعش ومجاهد سه ضلع يک مثلث خبيثه است ، ويديوي ( ګورم )، يا ” پاده ” يا ګله ګوسفندان افغان را در پيشاور تماشا کنيد ؟؟؟؟