چه باید کرد !

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغاني »

اندیشه های خورد و کوچک به تدبیراندک برآورده شد  میتواند ، مگر؛  برای اندیشه های بزرگ ضرورت  به تدبیر بزرگ است.

حقیقت این است که ما در پیش روی خود مسایل کوچک و مسایل  بزرگ به سویه  ولایت،  به  سویه مملکت و به سویه  جهان  داریم .  

بلی ؛ ما میخواهیم  وضع اقصادی مردم  بهتر شود .                                                      گرسنگی ، ناجوری و بیسوادی نباشد .                                                                              بند و انهار اعمار گردد.                                                                                                    فابریکه های متعدد ساخته  شود .                                                                                      معادن و منابع ثروتی تثبیت و از آن استفاده مطلوب به عمل اید .                                              مراکز  صحی و شفاخانه به قدرت ضرورت داشته باشیم .                                                    بالاخره زمین های بایر و خرابه ها  آباد و جنگلات، علف گاها و آبشارها  مورد استفاده  سالم  و موسسات تعلیمی و رفای انقدر انکشاف نماید که به برکت ان خود بتوانیم خود را از رنج ها و الم های بیکران خلاص  سازیم .

ولی ؛ این اهداف ضروری ما بدون  افراد و اشخاص فنی ، پلان های منظم انکشافی ، اداره و رهبری سالم  و متخصص و حرکت دسته  جمعی  شده نمیتواند.

بلی ؛ ما میخواهم وطن اباد و شگوفان گردد ؛ جلب منافع و دفع موانع شود و این بدون همکاری همه قشرها خصوصا همکاری رجال دانشمند ، علما و روحانیون صدیق و مخلص به وطن و بدون مساعی مشترک امکان پذیر نیست .

بلی ؛ ما میخواهیم در صلح و آرامش ، ترقی و تعالی مشترکآ  با هم  زندگی کنیم ؛  البته این خواست بشری ما  بدون از بین بردن  تشدد ، پیوند رشته های قطع شده ، توام  با  نیت و عمل صالح  و خیرخواهانه امکان پزیر نیست .  

بنآ ؛ وظیفه رجال  صالح  این است  تا  پی در پی  زمینه ها و فرصت ها ی حسن خیر را مساعد  آن  ساخته تا از راه حسن تفاهم ؛ راه های اعتماد و اطمینان را برای حیات و زندگی آبرومند و پر افتخار خویش جستجو نمایم و همه با تفاهم هم ، برای  زندگی آرام ، مصئون و با سعادت  دین وجدانی خود را انجام دهیم .

ومن الله التوفیق

دکتور سعید افغانی

سال ۱۳۵۶ هجری شمسی ــ کابل

 

تهیه و ترتیب کننده : برهان الدین « سعیدی »