پرده برداری از چند حقیقت دنیای دیروز و امروز

                              (نوشتهِ الهه افتخار) دغدغه نوشتن: مدت ها است که نمی نویسم و…

چـپِ ضـد کمـونیـسم *

نویسنده: مایکل پارنتی مترجم: امیررضا گلابی برگرفته از : روزنامه شرق، ۱۴ تیر ۱۳۹۹ چپ‌های…

سلیمان لایق از محوری ترین کادر های حزب دموکراتیک خلق…

نویسنده: مهرالدین مشید ظالم بمرد و قاعده ای زشت از او…

شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

جامی پر از زهر خجالت

در پیام زنده گی ما سود خود دیدیم و بسهر…

اصراربرجهالت درتقابلِ به علم نماد جهل است

*** تأکید وپافشاری براصل واصولیکه برآن علم وآگهی کامل نداریم نمای…

ای حاکمان بیداد گر!

امین الله مفکر امینی 2020-07-80 بــشما گــویم که برکذب…

جرگه ؟؟

هزاران جانی و قاتل رها کردید از زندانکشیدید پرده بر…

گوهر انسانیت

رسول پویان طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است این صلح…

نقد را نباید با توهین و بی ادبی به اشتباه…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد پویایی و کمال جویی و چراغی بر…

فقط یک خیابان دیگر، باقی مانده!

(طنز روز)   کمباور کابلی   «سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به عکس‌های…

د سلیمان لایق شهادت ستره سیاسی فرهنګي ضایعه

د افغانستان او د سیمې د ادب او فرهنګ ستره…

مستیِ عشق دل

رسول پویان دو دل که بهم شدند جدا نتوان کرد جز مهر…

کاش؛ هـزار سلیمان لایق و میر اکبر خیبر میداشتیم!

محمد عالم افتخار تماس و ابراز نظر؛ و احیاناً تحلیل و…

نمایشگاه عکس زنان کرد؛ گره‌خوردگی طبیعت، مبارزه و سیاست

«به عنوان زنی ایرانی، من از تبار تاریخ گم شده…

مٌلک آبایی نباشد بهر ستم!

امین الله مفکرامینی هم میهــــن! مٌلک آبایی نباشد بــهرستم چــــرادامانش…

در سالگرد مرگ شاملو: کارکرد گروهها و “روشنفکرانِ” “چپ” ایران

بقلم داود باقروند ارشد این یادداشت به نقد هنری شاملو و…

عید یعنی چه ؟

عید سعید اضحی را خد مت همه دوستان گرانقدر و…

عید

عید است ولی کینه ز دلها نه تکاندیم گردی نشد از…

عید مردم

رسول پویان عـیـد قـربان قتل عـام گوسـفندان می کند طالب و داعـش…

«
»

چرا صلح در افغانستان ممکن نيست ؟؟؟؟؟

به خاطر که قدرت سياسي را رحبران اشرار و طالب ها به اشغالګران داد ، و اشغال ګران بسيار فهميده و شناخته شده تمام انهاي که بهترين وطن فروشان ، ناموس فروشان ، ودر مقابل دالر از هر چيز خود تير مي شوند مي شناختند ودر ضمن، قاتلين و ادمکشان حرفوي وتروريست بودند ، را ملياردر و مليونر ساختند و اين ها به هزار ها مجاهد و طالب را نوکر ومزدور خود ساختند و در بدل معاش هاي دالري هم خودشان را نوکر و بادي ګاردان تعين کردن واز زنان ودختران شان براي سکس استفاده مي نمايند يعني نفوس قابل لمس وطن مارا مرده ګو ساختند که حال از شرم خودرا از ګير شان نجات داده نمي توانند ، شما در ميټنګ ها وګردهم آي هاي شان قلقله کردنهاي نعره تکبير و الله اکبر هاي شان را شنيدين،  در پهلوي اين در پاکستان در کمپ ها اين ها مادران ، زنان ، دختران و زنهاي هموطنان خودرا که در صفوف مجاهدين وطالبها وداعش بودند وهستند را بالاي “” پنجابي ها ، بالاي افسران اوردوي پاکستان ، بالاي افسران ، آي اس اي ، کوس کردند و به عربها فروختن و عرب ها همراي شان ازدواج هاي موقت کردند وبعدا اين زن ها را در رستورانتها و هوتل هاي دوبي به حيث فاحشه ها تا امروز استعمال مي نمايند نمونه شان دختران ، رباني ، پير ګيلاني ، ضيا مسعود وغيره در رستورانت کشمش در دوبي است ، ؟؟؟

۲- دوم::-  به خاطر اين صلح نمي آيند که اشغالګران هر شب بهترين دختران مردم را که بسيار خوش دارند دالر پيدا کند شبانه در کمپ هاي اشغالګران توسط همين مجاهدين بالاي سربازان وافسران شان موتر بست ۳۰۰ دختر وزن در بدل ۳۰۰ – ۵۰۰ دالر براي يک شب فروخته مي شوند و مرده ګاوان شان به امنيت ملي ووزارت داخله معلوم است، ازين خاطر تجارت دخترها و عيش ونوش اشغالګران در افغانستان ، بنکاک دوم است ؟؟؟

۳- سوم ::- رحبران جهادي که مخصوصا رحبران و قوماندانان وهيات رهبري د شمال ټلواله که طالب ها را توسط اشغالګران خورد وخمير و سلاټه ساختند و ۲۵۰۰ طالب قندهاري را در دشت ليلي نيمه زنده دسته جمعي زير خاک ساختند شايد با به قدرت رسيدن طالب ها کسان که مثل ( عبدالله عبدالله – ولي مسعود – ضيا مسعود – يونس قانوني – معلم عطا – بسم الله محمدي ، محقق ، خليلي ، سيد منصور -)، وبسيار ديګران را زنداني وجايداد هاي شان را ملي و بعدا اعدام نمايند که کاملا بر حق هستند ؟؟

۴- چهارم :- به خرطر اينکه عربها کارهاي در افغانستان کرده که انګريز وروس هم نه کرده ، اعراب عياش پشت دختران افغان هلاک اند ، مزه شان را ديده ، دوم معادن افغانستان ، سوم عقابان و باز هاي نمبر يک افغانستان ، و بيسيوادي دختران وزنان افغان خاصتا پدران بيسيواد شان را زودتر در دام مي اورد و هزارويک آ يت وحديث خودساخته را که با چلتارش براي افغان خواند اتومات اشکان بيسيوادي اش باران واري جاري شده واعتبار مي نمايند ازين خاطر ۱۰۰ مدرسه ديني براي افغان ها مي سازد که اين خود پروژه اشغالګران است  و اهداف ديګر دارند ؟؟

۵- پنحم :- غربي ها وعربها ، پاکستان وايران آنقدر تفرقه و بي اتفاقي را بين اقوام با هم برادر ديروزي قبل از هشتم ثور ۸ ثور انداخته که دوباره وحدت ملي را احيا کردن يک قرن وقت به کار است ؟؟؟

۶- ششم :- يګا نه رژيم و کساني که مي توانستند صلح وامنيت را در افغانستان تامين نمايند رهبران ( ح د خ ا )، بودند.  که امروز زنده نيستند ودر وقت شان اشرار وطن فروش و مرتجع ، خاين به مردم وخا ين به خاک واستقلال ، همراي شان موافقه نه کردن بل آخره داکتر نجيبالله يک جانبه قدرت سياسي به اشرار داد؟؟

۷- هفتم :- جنګ سر قدرت مانع اصلي امنيت و صلح است ، شما در کمپاين هاي قبلي بين عبدالله و کرزي ديدين ، شما بين اشرف غني و عبدالله در ۲۰۰۹ ديدين که حکومت ۵۰/۵۰ آمد وهيچ کاري هردوي شان نه کرد ، شما در امسال ديدين که دو تحليف اجرا شد ، چرا اين کار ها دوام دارد و تا هنوز کابينه درک نه دارد ، انګور که در تاک ها است زور لالا است ، تمامش توطيه هاي آمريکا و سفراي شان و قوماندانهاي شان ومشاورين شان است ، جلسات کرزي را با خونخوران وکفن کشان قديم در قصر هاي مجلل مي بينيد که هر روز توطيه عليه يک ديګر ادامه دارد ؟؟؟

۸- هشتم :- به دستور پاکستان و انګريزها قرار داد خاينانه مشابه ( ګندمک – سمله – ديورند )، بين آمريکا و طالب ها امضا شد ، آمريکا منحيث ګرنتور صلح در افغانستان بايد طالبان را رو بروي اشرف غني مي شاند و قبل از آن بايد آتش بست دايمي اعلان مي کرد ولي چون سر طالب عين کار شده البته يک اندازه زيادتر نسبت به مجاهدين ، زيرا عکس هاي کون لچ طالب و زنها ودختران شان را “” آي اس اي “” ګرفته که اګر از امر و فرمان پاکستان انکار کرد باز عکس هاي فاميل هاي شان را رسانهيي مي سازد ؟؟

۹- نهم ::- پاکستان اين بار مي خواهد امارت طالباني را در افغانستان به کرسي بشاند و اوردوي طالباني ( ميډن ، آي اس آي )، را در وطن ما تشکيل نمايند که اتومات خط منحوس ديورند به رسميت شناخته شود و هر کي مخالفت کرد به دار زده شود ؟؟؟

۱۰- دهم ::- چون اکثريت مطلق مردم خاصتا طبقه اناث خواهان قبولي شرايط طالبان نيستند ازين خاطر مردم به شموليت طالبان در حکومت موافق نيستند و خاصتا د شمال تلواله و رهبران جهادي در کل مي ترسند که اګر طالبان دو باره حاکم شوند همه مخالفين شان را در تباني با امريکا نابود خواهند کرد اين بود چيز هاي مهم که صلح ممکن نيست ؟؟؟