بازهم اخبار جنگ وکشتار فرزندان مردم 

با سقوط نظام جمهوری اسلامی بدست طالبان ارایش ساسی ،…

لشکر‌کشی جنایت بار طالبان به پنجشیر و اندراب ها

نویسنده: مهرالدین مشیدطالبان پاسخ جنایات شان را زود خواهند گرفت لشکر…

مادر

                               در شعله های کینه زنان را بسوختند                                 چشم پسرندید که این…

افسانه جوانمرد قصاب

نوشته کریم پوپل در ولسوالی بلخ شریف زیارت وجود دارد که…

استقبال از محب در دانشگاه اکسفورد!

با وجود مخالفت شمار زیادی از افغانهای مقیم در بریتانیا…

قاتلان زن ستیز

رسول پویان صلح ننگین قطر بیداد کرد قتل عـام خلق را بنیاد…

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بنام خداوند حق و عدالت هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان…

از شمس النهار تا نشريه شريعت طالبان

میرعبدالواحد سادات 1 افغانستان در شرق و اسيا در رديف محدود…

گروهِ بی سر و پا

گروهِ بیخرد و وحشی و خونخوارهء بس خوشی از مردم ما…

Taliban Extends their Survival through Spreading Terror and Continuation of…

Fateh Sami (written, edited & translated) Date: 8/05/2021 Afghanistan is a Safe…

زندان چادر

زندان چادری مگو طالب حجاب زن خورشید کی نهان بشود در…

فر مان چادرى

نوشته نذير ظفر خيزد   تعفن   از سر  فرمان …

مادر

مادر، تویی هماره به فکر بقای من در زندگی تو خوبترین…

زن ستیزها

در تقبیح از عمل غیر انسانی و زن ستیزانهء گروه…

سکوت جهانیان و رنج های بی پایان خبرنگاران افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشیدطالبان دشمنان انسان و انسانیت و دشمنان آزادی…

جاسوس

ملا انصاری و فتوای ختنه ء  بار دوم برای جوانان…

درباره لنین و بلشویک‌ها

روسیه در سایه: هِربرت جورج وِلز/ آمادور نویدی «من به کتاب چهارده…

نوستالژی انقلاب در عصر انقلاب هراسی 

انقلاب،- شورش، کودتا، یا آینده گذشته مذهبی نیست. آرام بختیاری انقلاب شکل…

عید

بخشای که عید آمد ،جامی ز کرم ساقی تا دور شود…

رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۲۲

دوران جدید قطب‌بندی برای جهان و رسانه‌ها بیستمین ویرایش رده‌بندی جهانی…

«
»

چرا با هم دشمنی ها!

امین الله مفکر امینی! 2022-19-04

چــرا با هم دشمنیها که ما همخون وهـــم میهنیم

وابستـــــه بفرهنگ خراســـــان و آریـا ی قدیمیم

زعظمت زادگاه ما قصه ها ست بـتاریخ جهــا ن

زهــرفراورد ملک آبای ما تاریــخ دارد نشــا ن

ز فرهنگ وعلم وهنروادب ند اشتیم هـم کمـی

دشمنان برمنــــافع شان برهم زد زیسـت با همـی

برافروختند جنگهای دین ومذهب ولسـآن وفـریق

دوهمخون وهم میهن ما بهم انداختند باین طـریق

نًخبه گان وراد مردان واهل خـرد را بریــا بســتند

زوروبازوی وحدت حرف وعمل شانــرا شکستـند

خاینان میهن را تطمیع کــردند بـــــزورزروسـیـــم

بردند جوهرمردی شان وکـــردند آنهـا راعقـیــــم

دشمنان آراست وطنفروشان با مکرمـذهـب ودیــن

تا عزوشرف خــلق آزاده را ریــزند برزمیــــــن

کارگراوفتاد این فتنهء دشمنان میهـن عــا قبــــــت

برداشتند نـــظام مردم سلاری ز وطــن عــا قبــــت

جلوه افروز نمودند بملک شیران آزاده خــــــــوی

جاهــــلان وقاتلانیکه نداشتند ز انسانیت بـــــــو ی

فــروش طفلکان وفقروبیکاری وهــجرت شد پــدید

خــلق آزاده زاین ما تمها ، گریبان هایشان دریـــــد

همـوطن ! چو دانستیم و دانیم ماجـــرای فتنــه گان

هم بی نقاب گردید برما چهرهء خونخواردشـمنان

شرم است برما تا بازغلام،غلام باشیم زنـا دا نـی

برسٌلطهء ملا ومولوی و طالب کنیم شـــــادمانی

بوحدت حرف وعمل باید ریشه کن کرد الـــقاعده

که حضورشان بصریرملک شیران است بیــفایده

مفــکرگوید حقایق بی ترس وهــراس ازدشمـنان

دشمنان هرجا که باشند نگذارم که باشند درامان

که این هستی دو روزاست ونباشد تا ابـد پـایدار

شرم است که بگلستان میهن بینی دشمنان قطـار