سی و ششمین سالگرد وفات مولانا داکتر محمد سعید «…

روز پنجشنبه  مورخ  « هفت حوت سال  ۱۳۹۹ هـ  ش…

ارث نیاکان

رسول پویان تـاکــی عـــزا و ولـولـه و دیــدۀ تـر است کودک به…

یادی از زنان مبارز

به پیشواز 8 مارچ روز همبستگی جهانی زنان کلارا آیزنرزتکین یکی…

افغانستان بزنگاۀ تروریزم و آوردگاۀ شبکه های استخباراتی

نویسنده: مهرالدین مشید پس از تهاجم شوروی به افغانستان، این کشور…

مجیب الرحمن ها ، باورهای فاسد و ظلم ها

مجیب الرحمان انصاری ، امام مسجد محله گازرگاه هرات باز…

آشتی ملی

پروفیسور نور محمد غفوری  تعریف و ماهیت آشتی ملی:  آشتی اصطلاح معمول…

شناختی از مارکسیزم

  نویسنده - ریچارد  دیود  ولف    ناشر - دیموکراسی درعمل                                                                                            گرداننده ازانگلیسی -…

رویکرد اشغالگران و نوکر شان با مظلومان هزاره 

افغانستانسوزی به بهانه ی کوچی و کوچی گری سلیمان کبیر نوری درین…

نوع جدیدی از بازرگانی

                   …

حزب دموکراتیک خلق افغانستان عبورازبحرانها ی سیاسی وتضاد های آشتی…

               حل تضاد های آشتی نا پذیر میان طبقات استثمارگرواستثمار شونده…

روز جهانی زبان مادری خجسته باد!

روز ۲۱ فبروري ازطرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان…

اتوماسیون و پایان سرمایه داری!؟

مارکسیست لنینیست امروز، برگردان: آمادور نویدی تهدید واقعی هوش مصنوعی و یادگیری…

فضای عشق

رسول پویان بـاز سـرو نـاز در مـیـدان جـولان می کند بید و…

قوماندان اعلی و مشاورامنیت ملی باید پاسخگو باشند

نوشته ی : اسماعیل فروغی    تکرارحوادث خونین مشابه مثل تکرارحمله برپاسگاه…

رضایت به دخالت نظامی موجب تبرئه ازتجاوزخواهد شد؟ 

عبدالاحمد فیض اینکه دخالت نظامی دولت ثالث دراموردولت متقاضی درمنازعات داخلی…

دار عدالت

چو مرغی خفته به خوابی بیا نفس بکشیم  فغان کنیم و…

مجاهدین افغانستان کافرند

قسمت سوم  مجاهدین در افغانستان همواره ایمان و باور خود را…

سیمرغ رویا های من

                                         نامه های من                              سرگردان‌تر از نامه های کارو اند                                       عشق حقیقی درد…

عشق و ارمان

رسول پویان وای از روزی که عـشق دل فرامـوشـت کند اضطراب ووحشت…

جهان سوم دیروزی در آتش و خون و رهبران…

نویسنده: مهرالدین مشید رهبران جهان سوم دیروزی در انحصار متملقان نامجو…

«
»

پیشنهادی به داکترغنی

حکومت را با نظام اشتباه نگیرید !؟

                   نوشته ی : اسماعیل فروغی

       این روزها درحالی که بحث حکومت موقت ازهرسو بالا گرفته است ، رییس جمهورغنی واطرافیان نزدیکش ( محب ، فضلی ،صالح و دوسه تای دیگر) ، با داد وفریاد ، ایجادحکومت موقت را خط سرخ اعلام نموده ، بحث روی آن را حتا خیانت به منافع ملی عنوان می نمایند. آنان می کوشند با مهارت خاص ، بقای نظام را با بقای حکومت ، اشتباه به خورد مردم بدهند .

       بقای نظام میتواند خط سرخ باشد ؛ اما بقای حکومت نه . جاگزینی حکومت موقت بجای حتا یک حکومت انتخابی تا برگزاری انتخاباتِ دوباره ، درتمام کشورهای جهان تحت شرایط خاص و مطابق قوانین اساسی هرکشور، یک امرعادی وقانونی به حساب میآید. چه رسد به حکومت داکترغنی که فقط با آرای مشکوک کمترازیک میلیون نفرشکل گرفته است .

       اگرداکتراشرف غنی باورمند و متضمن ارزشهای ملی باشد ، باید بااستفاده ازتمام امکانات برای حفظ “ نظام ” پا فشاری نماید نه برای حفظ حکومتِ تک محورخودش .

      داکترغنی میتواند با درک ازتجارب تاریخی آخرین ماه ها وهفته های حکومتداری داکترنجیب الله ، بجای پافشاری و لجاجت روی حفظ قدرت ، شرایط منطقی برای حفظ وحراست قاطعانه ی نظام را اعلام نماید .

      حالا که طالبان به یاری امریکا مدعی ومستحقِ شرکت درقدرت شناخته شده است .  وحالا که دولتهای ذیدخل ، گروههای مختلف سیاسی ومردم افغانستان همه آرزو دارند به قصد ختم جنگ ، حکومت مشترکی با طالبان بوجود بیاید ، داکترغنی میتواند صادقانه اعلام نماید که : من داوطلبانه از قدرت کنارمیروم ؛ اما به شرط این که :

     اول – نظام جمهوری و دستاورد های موجود حفاظت وحراست شود . 

    دوم – آتش بس فوری درتمام مملکت اعلام وقاطعانه رعایت گردد .

  وسوم – در حکومت عبوری هیچیک ازچهره های فاسد و پول پرست جهادی و اشخاص دو پاسپورته ی دیسانتی حضورنداشته باشند .

     اگرداکترغنی تشنه ی قدرت نبوده ، به افغانستان وبه صلح باورمند است ؛ باگذاشتن این سه شرط ، میتواند صادقانه آماده گی اش را برای کناررفتن اعلام نماید . برای حفظ نظام ، ازسازمانهای بین المللی ، ازاعضای دایم شورای امنیت وازقدرتهای منطقه ، ضمانت رسمی و قابل قبول مطالبه کرده ، به تشکیل حکومت مشترک گردن بماند . مدت حکومت موقت میتواند تا دوسال درنظرگرفته شود. وهرگاه طالبان وسایرطرف های درگیرموافق باشند ، آقای غنی میتواند حتا دررأس حکومت قرارداشته باشد . البته با درنظرداشت این که اختیارات دردست شورای وزرای موقت باشد نه دردست رییس حکومت موقت . حکومت موقت وظیفه خواهد داشت تا قانون انتخابات و قانون اساسی را اصطلاح و تعدیل نموده ، انتخاباتِ عادلانه را براه انداخته و به بحران چندین ساله در کشورخاتمه ببخشد .

       اینست راه ختم غایله ی 42 ساله ومسیردرست پایان دردهای جانکاه مردم آقای رییس جمهور! نه پافشاری بربقای حکومتی که حتا حامیان امریکایی اش ، ازپشتیبانی دوامدارآن پشیمان ومتردد به نظر می رسند .