پیامم به مردم افغانستان ؟؟؟

نویسنده : دکتور طاوس وردک لندن ۲۳وم جنوری ۲۰۱۸

دشمن څوک دی او څومره دی او چیرته ووسیژي ، ځواب :-

هر هغه څوک چی د عادی افغانانو او ملکی کسانو وینه تویوي او د تاریخی دشمنانو( اشغالګرانو – عربستان سعدی – قطر – اماراتو – کویټ –پاکستان – ایران – چین او افغانی ملانو او طالبانو )  په هدایت او رهنمایی خپل وطنداران په وینو کی لمبوی هغوی ته دشمنان ویل کیژي .

دشمن ستا په کور کې ، ستا په کوڅه کې ، ستا په شهر کې ، ستا د وزیر او والی او ریسانو په کورو کې اوسیژي ، که نه نو څنګه داسې زر او په آسانی هر چیرې هر ډول تخربات کوی ؟؟؟؟

در افغانستان از روزی که به عذر وزاری و نانواتی د ( شمال ټلواله،برهان الدین ربانی ، احمدشاه مسعود ، حاجی محمد محقق ، جنرال دوستم ، خلیلی ، اکبری ، یونس قانونی ، مارشال فهیم  ) زمینه  اشغال افغانستان برابر شد وطبق قرارداد افغانستان در بدل ۸۵ ملیون دالر به عبدالله عبدالله داده شد و باز طالب ها را به زور طیارات ب۵۲  در خورد وخمیر کردند ، انهای که در کندز اسیر و به مشوره ( آی اس آی ) بن لادن ورهبران طالبها طی پروازهای شبانه طیارات پاکستان به پاکستان انتقال یافت و با وصف را پور امرالله صالح که به ( هریسن سلیک مسول سی آی ای در جنوب شرق آسیا ) ګفته شد که پاکستان طالبهای ، القاعده را به پاکستان طی ۱۰ – ۱۲ پرواز طیارات ترانسپورتی خود ازطرف شب از افغانستان آغاز کرده و ( هریسن )  که از برګرداندن طالبها به پاکستان مراقبت داشت ، صرف این قدر می ګوید که بسیار جالب است آقای امرالله صالح چرس می کشد ؟؟

از همان روز های آغازین که افغانستان توسط اشغال ګران غربی اشغال شد و مجاهدین وطالبها و ملا های افغانستان که امروز به کشته شده ګان دوعای جنت فردوس دارند ډیګر چیزې برای ګفتن نه دارند ، ریسان جمهور و ریس اجرایه منحیث دو اجنټ ودو مزدور اشغالګران فقط به حفظ مقام وکسب دارای خویش مصروف اند وصرف به تقبیح کردن و دوعا به کشته شده ګان قناعت می نمایند  ؟؟؟

ببینید اګر دشمنان جمعا ۴۰-۵۰ هزار تروریست باشند در مقابل قوای مسلح کشور ۳۵۰ هزار نفر و جمع ۲۰۰۰۰ نفر ناتو که می شود ۳۷۰ هزار نفر اګر در ۳۴ ولایت تقسیم کنیم به تعداد ۱۰۸۸۲ نفر به هر ولایت می رسد ، و دشمنان در هر ولایت از ۲۰۰۰ نفر زیاد نیست پس چرا بالای دشمن پیروز نمی شویم ؟؟؟؟؟؟

اول :- به خاطر که تمام امرین حوظه ها وقوماندانان در بدل پول مقرر شدند و این ها اول باید یک لک ویا دولک دالر که رشوت داده انرا پوره کند وبعدا به تنظیم های که این ها مربوط اند باید حق بپردازند ، درغیر آن از لست کاندیداتوری تنظیم ها خارج ساخته م شوند ؟؟

دوم :- وظیفه مقدم تمام اورګان های امنیتي این است که سلاح بفروشند ، مهمات بفروشند ، وسایط ترانسپورتی بفروشند ، تیل بفروشند ، مواد غذایی بفروشند ، لباس و کمپل بفروشند ، وسلاح ومهمات شهدا را بفروشند ، چرس ، تریاک وهیرویین به غنیمت ګرفته شده بفروشند ، ومردمان که پولدارند کډنپ نموده وبا انها زمینه سازی و همکاری مي نمایند ؟؟

سوم :- به انتحاریون – بم ګذاران یا بم طعبیه کرده ګان تا محل عملیات شان همکاری نموده و مهمات وسلاح کافی در اختیار شان قرار می دهند ، مثل که در حوظه های امنیتی و ۴۰۰ بستر و کانتیننټال این کار ها را کردند ؟؟؟

چهارم :- برای رهبران حکومت ومعاونین راه های رشوت تقریبا بسته شده ، فعلا چی می نمایند ؟؟ باید قراردادیان ویا تجار شرکت ها را پیدا نمایند که از طرف شان رشوت کلان بپردازند ، مثل که ډبل عبدالله ، وزیر مالیه حکیمی وریس هوټل کانتیننټال هر کدام از شرکت پنجشیری ها پول زیاد به دست آورده است ؟؟؟؟

اګر مردم افغانستان حق وحقوق شان را نه فهمند و حق خودرا از ریس جمهور نه خواهند باز ګیله نه کنند و نه ګویند که اشرف غنی ملامت است ؟؟؟؟

ملامت خود مردم است که همیشه در برابر تمام توطیه ها خاموش اند ، در شفاخانه ها ، در مساجد ، در تکیه خانه ها ، در مکاتب ، ودر هوټل ها بم ګذاری می نمایند ، وروزانه به ۱۰۰ ها کشته وزخمی می دهند، ریس جمهور خبر نیست ؟؟؟؟؟و باز خودرا سر قوماندان اعلای می نامند ، کاشکی قواره و لیاقت سرقوماندان را می داشت ؟؟؟ بمیرین دزدها ، رشوتخوران ودزدان ؟؟؟