اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون مسآله جنجالی طرح…

۲۰ جنوری ۲۰۲۰م. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مراتب تشویش خویش…

صلح با مردم افغانستان یا بازی های پشت پردۀ …

نویسنده: مهرالدین مشید صلح در قمار امریکا یا در گرو طالیان سخنگوی…

برخیز

برخیز چشم و دیده رها کن ز خوابها  صبح  امید می…

ملا انصاری

جاسوس سعودی ها، ملا انصاری ؛عضوی ز « سیا» ،…

جواز قانونی و استفاده از حق

نگارشی از سخی صمیم. *** (جواز قانونی ضمان را نفی می کند،…

طفل افغان و زمستان

طفل افغانم پریشان و‌حزیندر غم وبیچارگی گشته عجینتا‌ گشودم چشم…

زن ستیزی

رسول پویان اگر حـقـوق زن و مـرد تـان برابر نیست خلوص وجذبه…

اطلاعیه

به مناسبت اعتراض های اخیر مردم آزادیخواه ایران رژیم جمهوری…

شماره 4 سال 22 محبت

شماره تازه محبت از چاپ برآمد. پیشکش می گردد…

زمان آزمون و امتحان

داستانیم و که روی هر زبان افتاده ایمبخت تاریکیم و…

چه میتوان کرد ؟

باشکست حاکمیت چپ که حالا ۲۸ سال ازان میگذرد…

زبان خوش

رسول پویان دل شکسته یی را گـر کسی برنجاند چونان بُـوَد که…

پیرو خرافات!

امین الله مفکر امینی 2019-03-11 ملا ومولوی، داعـــــش والقــــاعده و طــالـــــب ندانم…

کشته شدن بغدادی یک روی از دو روی یک سکۀ…

نویسنده: مهرالدین مشید مرگ بغدادی نفخی تازه بر روح داعش در…

نقش شخصیت و توده های مردم در تاریخ و تکامل…

داکترآرین قابل توجه جوانان - شاگردان سیاست و فلسفه.  زمانیکه از نقش…

ماموریت ناکام خلیل زاد و برگشت او از کابل با…

نویسنده: مهرالدین مشید خرج اگر از کیسۀ مهمان بود – حاتم…

نگریشی کوتاه برمنشاء تاریخی هزاره های افغانستان

     نویسنده : -  محمد عوض نبی زاده هویت ملی…

ننگ زمان

ساقی شراب کهنه ؛ که غمها زداید آن این کوه یأس…

اهل غرض!

امین الله مفکر امینی 2019-01-11   در خلـوتگهی ادب، نزیبد بـــــود ن…

نگاه حسن

رسول پویان فسرده دل نشوم تا که عشق ارمان است هماره مرغ…

«
»

پروژه فساد وترویج ان در ممالک تحت اشغال

محمدولی

تجربه تلخ استعمار از گذشته تا اکنون نشان میدهد که پدیده فساد اعم از مالی،اداری واخلاقی یکی از پیامد های منحوس استعمار بوده است. استعماریون دربارهارا با فساد مالی و اخلاقی ملوث میساختند،بدکاره ها میفرستادند،اسناد تهیه میکردند ودرمواقع حساس زندگی سردمداران برای تطمیع مزید شان ازان بهره میگرفتند.

دونمونه تاریخی:

۱- همفر جاسوس انگلیس برای شرق میانه که موجد مذهب وهابی بود درخاطراتش مینویسد: “منجمله وظایف تعین شده برای جواسیس انگلیس یکی هم این بود؛ به فساد کشاندن حکام وفرمانروایان بلاد اسلام با روح شرابخوری وقمار وفساد های دیگر دردربارها وحیف ومیل اموال عمومی تا جای که پول برای هزینه های دفاعی باقی وابادانی وتوسعه اقتصادی باقی نماند” .
۲- در کتاب هرات قلمرو استعمار اثر فتح الدین فتاحی اندر باب شیوع انواع مفاسد بدربار شاه قاجار توسط انگلیسها چنین امده است :” واین ملکم محترم سفیر هوشیار ،بخشش دهنده عطایا وشخص خوش صحبتی بود، سلوک ورفتار مردمی وی وزیبایی استرجی(پسر برهنه صورت انگلیس که بدربار قاجاریان غرض رذایل درباری شان فرستاده شده بود) اکنون درایران ضرب المثل است، شعرای ایران درمورد زیبایی سترجی وصفایی وی شعرها سروده اند وباوی عشقها نموده اند”.
درروشنی یک کلی گویی تاریخی از فجایع استعمار، نمیتوان از اعمال بد ولی مدرن تر جانشین ان چشم پوشید.
بارسیدن پای نظامیان امریکا فجایعی درکشور ترویج شده است که در گذشته اتفاق نیافتاده واگر بوده با این افتضاح نبوده است.
دو مثال در عرصه مالی وکادری :
– شخصی که سه سال دراسترا لیا به اتهام قتل خانمش زندانی بود بنام مشاور امنیتی – سیاسی درکابل استخدام شده ماهانه ۲۴ هزار دالر معاش میگرفت،به قیمت ۶ هزاردالر دروزیر اکبرخان کرایه خانه برایش پرداخته میشد وبه تعداد ۴ مرد مسلح بادی گاردهایش بودند. ان مهاجر مجرم چه کرامتی داشت جز جاسوسی که درزمامداری کرزی باان امتیازات کار میکرد؟
– احسان جاوید وزیرر هوا نوردی افشا کرد که طی ۵ سال اول حکومت آغای کرزی تنها درریاست هوانوردی نود ملیون دالر غبن شده است درطول همین مدت سه رئیس هوا نوردی که امریکایی افغانی الاصل بودند از امریکا امده پول هارا به جیب زده به امریکا بست نشسته اند .چه کسی انهارا ازان مرکز جهانی فساد میتواند به باز خواست بکشاند؟
افتضاح حیف ومیل ملیونها دالر برای توانمندی زنان از دفتر خانم اول ازتازه ترینهاست.
ب- بعد ازسال۲۰۰۹ که زمزمه خروج نیروهای امریکایی در مطبوعات اوج گرفت امریکا گزینه فعالیتهای اطلاعاتی واستخباراتی اش را افزایش داد وتا سال ۲۰۱۰جمعآ به تعداد ۳۷ هزار امریکایی افغانی الاصل که معاشات سالانه شان از ۸۰ هزار تا ۲۳۰ هزار دالر میرسید به افغانستان فرستاده شدند .اینها در شبکه های مختلف ازداخل دستگاه دولت تا پارلمان وقضا وسارنوالی ،ادرات تا ولایات ومناطق سرحدی تقسیمبندی شدند ترکیب این عدد دربرگیرنده ذکور واناث بود.
این فساد پیشگان استخدام شده عاملین همه انواع مفاسد بودند وهستند.
دوسوال:
۱- چراصدای انها درین مقطع بحرانی کشور که یکسو به طالبها امر اماده باش مشارکت داده میشود وازسوی دیگر زد وکند های ارگ وسپیدار که راس انها حاضر نیستند دریک مسجد نماز بخوانند،اختلافات سمتی وقومی وزبانی شدت داده شده است واز جانبی هم کشور باید بسوی انتخابات ریاست جمهوری برود دامن ز ه میشود، سر سپردگان استخبارات امریکا حاضراند روی شرف وحیثیت شان پابگذارند و دست به افشا گری بزنند؟
۲- چرا پنهان خانه های ارگ حاضر نیست مستند ومستدل ازخود دفاع کند وبه مردم جواب بگوید؟ چند جمله عام ژورنالستی سخنگویان که نزد مردم ازلحاظ صداقت گویی چندان اعتبار ندارندبه جواب این اتهامات سنگین کافی پنداشته نمیشود.
تاکنون کسی نه شنیده است که این دولت ملای فاسدیکه درمسجدها برنابالغ ها تجاوز کرده اند مجازات شده باشد، کسی نشنیده که کارمند بلند رتبه دولتی متهم به فساد اخلاقی مجازات شده باشد وحالا هم نخواهیم دید که درنتیجه اتهامات افشاگرانه کسی مواخذه ومجازات شود ازین جهت فساد یک پروژه است که باید ادامه یابد وازان جلوگیری نمیشود خاطر همه مفسدین جمع باشد .
به گفته بزرگ مرد جهان عرفان حضرت ابوالمجد مجدود ابن ادم سنایی عزنوی:

همه دیوان ادمی روی اند
همه غولان بی رهی پویند
در نفاق وخیانت وتبلیس
درگذشته به صد درک ز ابلیس