طبل بیداری

اشکها دریای خون شد ،باز هم ما خفته ایم آرزو خاك…

حرام چیست؟ 

برهان الدین « سعیدی» نمی ‌خورم  به  حلال  و حرام من…

خطر مهندسی شده ی داعش در افغانستان

عبدالناصر نورزاد داعش در حال تبدیل شدن به یک خطر است.…

اشغال کنونی افغانستان فاجعه بار تر از اشغال شوروی و…

نویسنده: مهرالدین مشید پس از فرار غنی و تحویلی ارگ به…

معرفی و برگردان اشعاری از نامق هورامی‌ شاعر کرد توسط…

نامق هورامی (Namiq Hewrami) شاعر و نویسنده‌ی کورد، هورامان‌شناس، یارستان‌پژوه…

اهورای خرد

رسول پویان 1/1/2023 ز اقیانـوس رویاهـای دل گـوهـر کنم پیدا بـر…

نهالی امید

وطن امروز شد ویرانه و آباد نشد  رفت در بند اسارت…

اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

«
»

هشتم مارس روزجهانی زن

8مارس امسال باشعارنه به جنگ امپریالیستی ونه به تبعیض ونابرابری -زنده باد آزادی و زنده باد سوسیالیسم 

 به خیابانها بیائیم 

فرارسیدن هشتم مارس روزجهانی زن را به همه زنان ومردانی که درراه رهائی ازستم واستثماروتبعیضات جنسی وجنیستی مبارزه میکنند، شادباش میکوئیم.

 هشتم مارس امسال مصادف است با جنگ دراکرائین، جنگی که بلوک های سرمایه داری وامپریالیستی تدارک دیده وراه انداخته اند. باراقتصادی وسیاسی وجانی این جنگ بردوش کارگران وزحمتکشان نهاده میشود. زنان وکودکان ازجمله قربانیان اصلی آن هستند. درهنگامه جنگ بااعمال محدودیت برآزادیهای سیاسی وتشدید سانسورمطبوعات وکنترل گردش اطلاعات، دروغ پراکنی وتحریف حقایق و تحلیلهای جهت دار وعوامفریبانه رسانه های طرفین، ناسیونالیسم ،نژادپرستی وزن ستیزی وقتل وتجاوز رونق میگیردوزنان بارعظیم نتایج فاجعه بارجنگ وکشتاروآوارگی را بردوش میکشند.

 تجمعات،تظاهرات ومراسمهای هشت مارس امسال فرصتی است تا درروزجهانی زن خواهان تشدید مبارزه علیه تمام تبعیضات جنسی،ملی وطبقاتی شویم وبه ناسیونالیسم،شوونیسم ونژادپرستی وزن ستیزی اعتراض کنیم وماهیت واقعی ومسببین اصلی جنگ دراکرائین را افشاء وخواهان توقف آن شویم .

فراموش نکنیم که هشتم مارس یاد آورمبارزات زنان ومردانی است که مبارزه برای پایان دادن به تبعیض جنسی رابا مبارزه علیه ستم واستثمار وزوروسرکوب وجنگ وکشتار ومبارزه برای سوسیالیسم درهم آمیختند.این مبارزات برغم مقاومت ارتجاع  و تاریک اندیشی، دست آوردهای غیرقابل کتمانی بهمراه داشته است.تاریخ پرفرازونشیب این مبارزات نشاندهنده این واقعیت است که برانداختن کامل وقطعی نابرابری زنان و انواع تبعیضات جنسی، همچون دیگربلایای جوامع طبقاتی بابرانداختن سلطه سرمایه ممکن خواهد بود .اما این بدین معنا نیست که مبارزه برای تحقق حقوق زنان رابه تحقق سوسیالیسم حواله داده واززیرباروظائف امروزشانه خالی بکنیم، بلکه مبارزه برای رفع ستم جنسی درجوامع طبقاتی بویژه درایران جمهوری اسلامی زده که نیمی ازجامعه را ازابتدائی ترین حقوق خود محروم نموده وارتجاعی ترین مناسبات مذهبی وپدرسالارانه را برمقدرات زنان حاکم کرده است، خود مبارزه ای است درجهت سوسیالیسم و بدون تردید هرموفقیتی دراین مبارزه ولوکوچک، جامعه را گامها به سمت ترقی وتکامل وافزایش سطح آگاهی وسازمانیافتگی وآمادگی برای تحقق انقلاب اجتماعی سوق میدهد.علاوه برهمه اینها، ایستادگی دربرابر ستم و مبارزه برای رهائی انسانهائی که درچنبره ارتجاع ، کهنه پرستی و پدرسالاری اسیرند، یک وظیفه همیشگی هرانسان آزاده ای است . ما ازهم اکنون فرارسیدن  8مارس روزجهانی زن را به همه زنان بویژه زنان کارگروزحمتکش شادباش میگوئیم وآنها را به تداوم مبارزه برای رسیدن به جامعه ای عاری ازستم واستثمار، تبعیض ونابرابری وجنگ وآوارگی فرامیخوانیم.8مارس امسال باشعارنه به جنگ امپریالیستی ونه به تبعیض و نابرابری-زنده باد آزادی و زنده باد سوسیالیسم  به خیابانها بیائیم .

سازمان اتحادفدائیان کمونیست 13اسفند ماه 1400 برابربا سوم مارس2022