نمایشگاه آثار هنری در هالند

آگهی

Foto in bericht weergeven

Foto in bericht weergeven

Foto in bericht weergeven

دراین دوران پرآشوب و پر از درد هجرت، با خبرهایی فقط درباره جنگ و ویرانیها در گوشه های دنیا، هر ازگاهی ببرکت خرد و آفرینش سروران نگارگر میشود برای لحظاتی ولو کوتاه، به دنیای هنر و منجمله هنرهای تجسمی و زیبای نقاشی و خطاطی که در تاریخ و فرهنگ غنی کشور و منطقه جایگاه والایی دارند، پناه برد. اینبار ما شاهد آثار بینظیر سروران هم همیهنی خواهیم بود که با آفریدههای خویش مارا به گذشته های دور و پرافتخار ما، بهنر دورهء یونان- باختری، به سدههای میانه، به انواع هفت قلم خطاطی و خوشنویسی کلاسیک و به میراثهای هنری نامورانی چون کمال الدین بهزاد، غلام محمد میمنگی، برشنا، غوث الدین خان، استاد مشعل، خلیل الله خلیل و  وکیل الدین فوفلزایی، و بگوشه های زیبای وطن بلاکشیده ما چون کابل، غرنی، هرات، قندهار، بامیان، بلخ، پروان، نورستان و دیگرجاهای فراموش ناشدنی خطه باستانی ما میبرند.

بیایید، برای ارجگذاری به مقام والای هنر و ستایش آفرینش استادان هنر نقاشی و خطاطی، برای احترام به تاریخ و فرهنگ پرغنای منطقه و کشورما! در نمایشگاه آثار نگارگران فرهیخته و ورجاوند ما ایوبی و فاروق سروش اشتراک ورزیم. بیآیید با اشتراک ما ثابت سازیم که ما فرهنگیان و فرهنگ دوستان در غربت نیز عاشقان فرهنگ و هنر، دوستی و صلح بوده و نقاشان و نگارگران ورجاوند خویش را ارج میگذاریم.

با درودها

زمان: یکشنبه ۲۲ اکتوبر

گشایش نمایشگاه بساعت ۳ عصر

آدرس: شهر هوفدورپ هالند، توسن ویخ شماره ۴۱-۳۹ :  

Plaats:  Tussemweg 39-41, Hoofddorp

Tijd: zondag 22 oktobewr om 15.00 uur

 

De expositie loopt van 22 t/m 27 oktober. Zowel de organisatoren van de expositie  als de kunstenaars zelf wachtten graag op uw komst en deelmame.