نقش حنیف اتمر در انتخابات ریاست جمهور آینده

 

با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جریان های سیاسی نیز تلاش ها را آغاز کرده اند تا با ایجاد ایتلاف های نیرومند در این انتخابات حضور قویتر از خود نشان دهند.

در انتخابات ریاست جمهوری آینده جریان های موفق خواهند شد که از تکت های انتخاباتی قویتر استفاده کنند که این تکت ها می تواند دارای صفات مشخص باشند.

نخست نفوس مردمی ؛ نقش مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده سازننده و اثر گذار است ، مردم با حضور در انتخابات و حمایت از یک کاندید مناسب می تواند اینده انتخابات را رقم زند و از سو هم مانع کلان در برابر تقلب و سازماندهی های شوند که از سوی برخی جریان ها رقم زده می شود.

بحث دوم طرح های سودمند برای آینده افغانستان است که باید از افرادی در ایتلاف های انتخاباتی استفاد صورت گیرد که بتوانند برنامه های را برای آینده افغانستان ارایه کنند که آن برنامه ها عملی و سودمند باشد تا از یک سود ثبات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی را به دنبال گیرد و از سوی دیگر روند صلح و مذاکره افغانستان به کامیابی پایان یابد.

شاخص روابط خارجی تکت های انتخاباتی مورد دیگر است که باید در ایجاد ایتلاف های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری مورد نظر باشد. این اصل یک نگرش عمده برای انتخابات است چون فردی که در جریان های انتخاباتی داخل می شود باید حمایت کشور های منطقه و جهان را با خود داشته و نامش در سازمان های بین المللی به نیکی یاد شود این این اصل یک نیاز جدی دانسته می شود.

باید با تکرار یاد کرد فردی که در انتخابات ریاست جمهور آینده حضور می یابد با امتحان ‌های تاریخی و سرنوشت‌سازی روبرو خواهد شد. دغدغه عمده برای کسی که افغانستان را برای پنج سال آینده مدیریت خواهد کرد، اقتصاد، امنیت، گفت‌وگو با مخالفان مسلح دولت، فساد اداری و حکومت‌داری خوب است.

افغانستان در چند سال آینده نیازمند کمک‌های اقتصادی جهان خواهد بود، اما همزمان باید خود را برای خودکفایی آماده کنیم.

بروکراسی باید از بین برود و شیوه کار در نهادهای دولتی اصلاح شود. برنامه‌های گسترده‌ای برای از بین بردن فساد اداری باید روی دست گرفته شود . افرادی که خوب کار می کنند باید مکافات شوند و افرادی که در فساد دست دارند باید مجازات شوند ولی باید رییس جمهور آینده  دلایل فساد را از بین ببرد.

حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی که چند کرسی بلند را نیز پیش از این در حکومت افغانستان به عهده داشت بار ها تاکید کرده است که  تمرکز اش بیشتر روی حاکمیت قانون و تامین امنیت است. وی اشاره کرده است که وقتی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، اقتصاد را می‌توان بهبود بخشید. اقای اتمر همچنان گفته است که باید روابط خود را با همسایه‌ها بیشتر کنیم و بتوانیم به عنوان نقطه اتصال میان این کشورها عمل کنیم تا افغانستان به مرکز اقتصادی و تجارت منطقه بدل شود. اما این برنامه های اقای اتمر در چند سال گذشته به دلیل نبود حمایت از سوی حاکمان در حکومت وحدت ملی به کرسی عمل قرار نگرفت و یکی از دلایل که از کرسی اش استعفا داد نیز این موضوع گفته می شود.

با این حال حضور اقای اتمر در انتخابات آینده  ریاست جمهوری با توجه به اوضاع بحرانی کشور که از گسترش نا امنی سخت صدمه دیده و بحران اقتصاد نیز گلوی مردم را فشار میدهد یک نیاز جدی است.

جریان های سیاسی نیز اکنون متوجه این موضوع شده اند که داشتن اقای اتمر منحیث یک تکت فعال و اثر گذار در انتخابات آینده ریاست جمهوری یک نیاز است.

اقای اتمر در چند سال گذشته تجارب خوب سیاسی را در حکومتداری حاصل کرده و همچنان روابط اش با کشور های منطقه به خصوص در ماموریت اخیر اش قابل درک و ستایش گفته می شود .

ویب سایت مشهور خبر نامه نیز پیش از این زیر تیتر ” مردان مقتدر؛ نگاهی به زندگی و کارنامه ۷ مشاور امنیت ملی ” اقای اتمر را سیاست مدار کار دان و شایسته در وضعیت افغانستان عنوان کرده بود. در بخش مقاله این ویب سایت نوشته شده است که ” اکنون با حضور حنیف اتمر در مشاوریت امنیت ملی افغانستان، ساختار این اداره گسترده شده و    دفتر شورای امنیت ملی موثرترین دفتر در امور اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و حتی سیاست خارجی افغانستان می باشد. این نوشته نشان میدهد که نقش اقای اتمر در انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور نیز اثر گذار بوده و می تواند با حضور در هر حلقه انتخابات تغییر دور از انتظار را ایجاد کند.

اشکار توانا