مردم خواهان محاکمه متهمین به فساد در کشور اند

فرهاد

هر که پا کج می نهد خون دل ما میخوریم

شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما!

بیدل

(سیگر) یا اداره بازرس ویژه ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه اش به کمبودی و نقیصه ها در ساختمان جدید وزارت دفاع ملی کشور ما پرداخته است می افزاید در ساخت پنتاگون کوچک یا ساختمان وزارت جدید دفاع ملی افغانستان معیارهای لازم مهندسی در نظر گرفته نشده و این ساختمان از مقاومت لازم در برابر زلزله برخوردار نیست. در گزارش آمده است که در ساخت پنتاگون کوچک پول های هنگفت وزارت دفاع امریکا هزینه شده اما با در نظر داشت مشکلات فنی که این ساختمان دارد در اثر زلزله یا بارندگی های دوامدار ویران خواهد شد. یافته های اخیر بازرس نشان میدهد که ساختمان جدید وزارت دفاع ملی با هزینه در حدود یک صد و پنجاه و پنج میلیون دالر از کمک های وزارت دفاع امریکا ساخته شده است این ساختمان غیر معیاری بوده استندردهای ساختمانی در آن در نظر گرفته نشده. بر بنیاد گزارش متذکره نبود آبرفت های مهم در ان ساختمان و نبود تدابیر ساختمانی برای زلزله مشکلاتی اند که احتمال فرو ریختن ساختمان پنج طبقه ئی را در بارندگی های دوامدار و زلزله ها افزایش میدهد. در گزارش آمده است که افزایش هزینه های نخستین برای ساخت این ساختمان از چهل و نه میلیون دالر به یک صد و پنجاه و چهار عشاریه هفت ملیون دالر و تاخیر بیش از چهار سال در ساختمان سوال بر انگیز است.

مردم و آگاهان در رابطه به غیر معیاری و مصارف هنگفت را که بین پیمان کاران ساختمان متذکره دست به دست میشوند بزرگترین خیانت بر ضد مردم افغانستان از جمله اردوی ملی و مالیه دهندگان امریکا دانسته می افزایند بازیهای فوق ثابت میسازد که سران امریکا از جمله پنتاگون در تعهدات خویش در تمام عرصه ها از جمله مبارزه با تروریزم، مواد مخدر، حکومت داری خوب، دفاع از حقوق بشر، زن و احیا و بازسازی صادق نبودند و نمیباشند با تاسف و هزاران تاسف مردم افغانستان قربانی این بازی ها گردیده سود آن را بازیگران متذکره و گماشته گان فاسد آنها مانند عاملین فساد گسترده، غاضبین میلیونها جریب زمین، جنگ سالاران، مافیای مواد مخدر، صاحبان اقتصاد جنگی، غیر مشروع، ناقضین حقوق بشر، عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان، فرهنگ ستیزان، غارتگران هزاران معادن، جنگلات مثمر و غیر مثمر و آنهائیکه هزاران دستگاه های تولیدی خدماتی، تجارتی، دولتی و مختلط را زیر نام خصوصی سازی به نرخ کاه ماش لیلام نموده و حامیان خارجی شان به دست آورده اند که اعمار هزاران بلند منزل ها، قصرها، شهرک ها، تجارت خانه، کمپنی ها، ترانسپورت های هوایی زمینی در داخل و خارج کشور اثبات ادعای ماست!

به نسبت انجام بازی های فوق تعداد مبتلا به مواد مخدر رو به افزایش میباشد. یک از تن کارمندان صحی که از گرفتن نامش خودداری کرد میگوید: در حال حاضر قریب به سه و نیم میلیون تن که ده فیصد مردم ما را تشکیل میدهند به مواد مخدر رو آورده از این که بازیگران در افغانستان چرس را مواد مخدر نمیدانند و گرنه به شمول کسانی که از چرس استفاده مینمایند رقم استفاده کنندگان در کشور به بیست فیصد بالا میرود در حالی که در پاکستان شش میلیون تن در ایران دو فیصد مردم آن به مواد مخدر مبتلا میباشند از این لحاظ کشور ما در منطقه بالاترین فیصدی استمعال کندگان مواد مخدر مبدل شده است. می افزاید پائین ترین مصرف دود کردن تریاک و هیرویین را در روز از هر معتاد پنج صد افغانی محاسبه نماییم بیشتر از یک میلیارد افغانی روزانه تنها دود تریاک و هیرویین میشود که معتادین آنرا مصرف مینمایند. یک عده جوانان مبتلا به مواد مخدر که جدیدا تداوی شده اند میگویند نمایندگان افراد و گروهای مسلط در کشور در زیر پل ها مواد مخدر برایشان به فروش می رسانیدن چرس مثل مواد خوراکه بدون ترس و هراس در بازارها به فروش میرسد و فروشندگان آن در کشوری که میلیونها تن آن که اکثریت شان را جوانان تشکیل میدهند هیرویین و تریاک دود نمایند و میلیونها تن دیگر آن چرس پس سرنوشت آن کشور چه خواهد شد!

به اساس خبر طلوع نیوز بعد از آن که سربازان پولیس در سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان میخواستند شیشه های سیاه موتر یک مقام بلند پایه وزارت داخله را پاک نمایند محافظان مقام متذکره بالای نفرهای امنیتی فیر نمودند که درگیری مسلحانه بین شان شروع شد و جاده برای چند دقیقه بر روی رفت و آمد کنندگان بسته شد.

مردم میگویند هرچه بگنندد نمکش میزنند وای از آن روز که بگنند نمک!

شماری از آگاهان به نسبت عدم پیگرد قانونی آن عده از مقام های دولتی که به علت سو استفاده از صلاحیت ها و غفلت در انجام وظیفه از سمت هایشان برکنار شده اند میگویند که بی پروایی حکومت در راستای پیگرد قانونی این افراد مردم را بر تلاش های حکومت برای نهادینه ساختن حکومت داری خوب بی اعتبار خواهد ساخت می افزایند با وجود سپری شدن چند ماه از برکناری چند مقام دولتی هنوز هم حکومت وظایف شان را برای پیگرد قانونی افراد متذکره انجام نداده است.

گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل امضا و معاهده ولسوالی دهنه غوری و قریه شهاب الدین ولایت بغلان را به گفته وی همرای نمایندگان و موی سفیدان عقده نموده بود یک گام مثبت به نفع صلح میخواهند جامعه مدنی با گردهمایی به تاریخ 30/11/1394 امضا معاهده متذکره را مساعد نمودن زمینه گسترش فعالیت هراس افگنان در ولایات شمال خوانده اند. دو تن از اعضای شورای ولایتی ولایت بغلان خواهان محاکمه امضا کنندگان معاهده متذکره شده اند.

یک افسر اردوی ملی به تاریخ 1/12/1394 از طریق طلوع نیوز گفت: در ساحه ولایت کندز 154 گروپ مسلح هراس افگنان فعالیت دارند که تعداد شان به سه هزار تن میرسد بیش از دو صد تن خارجی نیز شامل گروپ های متذکره میباشند. انجام فعالیت آنها فضای ترس و وحشت را برای باشندگان شهر کندز خلق کرده از به قدرت رسیدن دوباره آنها نگران میباشند. مردم میگویند گروه های متذکره پسته های کنترولی را در راه های ولسوالی ها ایجاد کرده. از این لحاظ خواهان عملیات محاربوی بر ضد آنها میباشند می افزایند اگر مسئولین امنیتی ولایت کندز که در وظیفه شان غفلت نموده بودند مورد بازپرس قرار میگرفتند امروز مردم کندز در فضای ترس و وحشت قرار نمیگرفتند.

آگاهان امور را عقیده بر آن است تا زمانی که اصلاحات واقعی در دولت به وجود نیاید نمیتوان مردم را از چنگ عاملین فساد و سایر جنایت کاران رها ساخت . اتحادیه اروپا در نظر دارد یک نشست جهانی را برای صلح افغانستان برگزار کند. معاون دبیر کل اتحادیه اروپا در مسایل خارجی گفته است قرار است این اتحادیه یک نشست جهانی را در اواخر سال جاری در رابطه به روند صلح و بر قراری ثبات در افغانستان میزبانی کند.

انتظار میرود که این نشست در شهر بروکسل برگزار گردد تا کشورهای مختلف روی چگونگی مبارزه با هراس افگنی مهم تر از همه برقراری صلح و ثبات افغانستان رایزنی نمایند.

مردم و آگاهان امور را عقیده بر آن است از این که کلید تامین صلح و خاموش ساختن آتش جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از خارج به دست ادارات بزرگ استخباراتی کشورهای بزرگ است تجربه چندین دهه از جمله پانزده سال گذشته ثابت ساخت که سران ادارات متذکره به هیچ وجه حاضر نبوده و نمیباشند عاید سرشار خویش را که از مدرک جنگ زیر نام مبارزه با هراس افگنی قربانی منافع مردم افغانستان نمایند می افزایند زمانی میتوان به وعده ها و تعهدات اطمینان نمود که ده ها هزار لانه های تروریزم در آن طرف خط دیورند مسدود گردد از مداخله ادارات استخباراتی در امور داخلی کشور ما جلوگیری و میلیارد ها دالر زیر نام مبارزه با هراس افگنی به نظامیان پاکستانی داده میشود قطع بالای تمویل کنندگان هراس افگنان که زیر نام داعش، طالب، القاعده حقانی و غیره جنایات خونین را انجام میدهند فشارهای نظامی، اقتصادی، مالی سیاسی وارد گردد.

خلاصه این که مردم و آگاهان امور بزرگترین علت تشدید شدن جنایات از جمله گسترش فساد، غضب میلیون ها جریب، به درازا کشیدن جنگ های خونین، آدم ربائی، سرقت های مسلحانه، افزایش قاچاق و کشت مواد مخدر، استخراج غیر قانونی هزاران معادن، قطع جنگلات، لیلام نمودن هزاران موسسات بزرگ تولیدی، خدماتی، تجارتی را به نرخ کاه ماش زیر نام خصوصی سازی، گسترش فرهنگ معافیت، دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصونت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، تجاوز بالای کودکان، زنان، عدم تطبیق یکسان قانون، عدالت اجتماعی، عدم حمایت از تولیدات داخلی، عدم توجه به بازاریابی تولیدات داخلی، حل مشکلات ترانزیتی بین کشورهای همسایه مبتلا شدن سه و نیم میلیون تن به مواد مخدر، افزایش سیل مهاجرت ها، افزایش کسر بیلانس تجارت، عدم تطبیق پلان های انکشافی در وزارت خانه ها، افزایش فقر، بیکاری، بیماری، تدویر انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، پارلمانی با تقلب گسترده، مسلط شدن مافیای مواد مخدر، اقتصادی، صاحبان سرمایه جنگی، غیر مشروع و غیره کار عاملین فساد گسترده در کشور دانسته و خواهان محاکمه عاملین آن در کشور میباشند.