محمد حیدر پاشا

محمد اکبر پاشا برادر، گل مکی نظام، گلالی کشتکار،رونا کشتکار خواهران. عبدالغیور کشتکار، عبدالاحد نظام، بارق کشتکار شوهران خواهر. بهشته،فرشته،پاکیزه زلیخا انورزاده، ستاره اختر، مختار اختر و سمیر اختر برادر زاده ها.
شیما نزهت، نیلوفر نزهت رامین نزهت، عمر نظام، مریم نظام، زبیر نظام، خسرو نظام، سلیمان کشتکار، اناهیتا کشتکار، خالد حکیمی، ماروه کشتکار خواهرزاده‌ها.

با اندوه فراوان به آگاهی دوستان و عزیزان میرسد که محمد حیدر پاشا با مرگ نا به هنگام زنده گی را پدرود گفت. روانش شاد و مرغ روحش مسکن گزین باغ رضوان باد.
مراسم خاکسپاری به تاریخ ۱۸ آگست از ساعت ۱۲ تا ۲ بعد از ظهردر شهر Echt کشور هالند صورت می‌پذیرد و مراسم فاتحه نیز پس از ادای جنازه از ساعت ۲ تا ۳۰ : ۳ بعد از ظهر در همان شهر برگذار میگردد.
نشان مکان خاکسپاری :
Ruijtersweg 30
6101 VR  Echt.
Gemeentelijke begraafplaats
Sint Annahof, Gebroek te Echt
نشانی مکان فاتحه:
Cypresstraat 58
6101 JX  Echt.