ما باید ملت شویم ، باید … 

                                       نوشته ی : فروغی

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

      ” قرار بود که ما برای یک مدت کوتاهی درافغانستان باشیم .اکنون نزدیک به نوزده سال است که آنجا استیم . وقت آن است که سربازان ما به خانه های شان برگردند . “

      ” به فرماندهان نظامی ما اطلاع دادم که باید نیروهای ما از افغانستان برگردند …”

       این اظهارات تازه ی دونالد ترامپ رییس جمهور امریکاست که طی یک هفته ی اخیر دوبار در گردهمآیی های بزرگ ابراز نموده است .

       دلایل و شواهد بخوبی نشان میدهد که امریکاییان به دلایل مختلف ، دیر یا زود حضور شان را در افغانستان کم رنگ تر نموده ، کمکهای با مدعای شان را به افغانستان بزودی پایان خواهند بخشید . ماخواهیم ماند و  دشواری های جا مانده از جنگ و فرهنگ وارداتی امریکا و غرب که در آن دیوار بزرگ ارزش ها همه فروریخته اند .

      امریکاییان ، با انجام معامله ای ننگین با پاکستان ، میخواهند حتا به قیمت پرتاب دوباره ی ما در گورستان بنیادگرایی اسلامی – طالبانی ؛ از گرداب هولناک افغانستان پا پس بکشند .

      در چنین وضعیت حساس برماست تا هرچه زودتراز دنیای خیالی ای که امریکاییان طی نوزده سالِ گذشته برای ما ایجاد نموده اند ، بیرون آمده ، بخودآییم  – به خود آییم تا در آن زمانی که امریکاییان ما را تنها گذاشته است ، با دشواری های مرگباری همانند دشواری های سالهای حکمروایی تنظیم های جهادی و دوران تاریک امارت اسلامی ، دچار نشویم  .

      برای بازیافتن خود ، پیش از همه ما باید از همین حالا – از همین امروز ، بیشتر در کنارهم قرار بگیریم تا در مقابل هم .

     ما هرکدام باید از همین حالا صادقانه  برای ملت شدن تلاش نماییم .

     اگر ما امروز ملت نشویم ، فردا دیرخواهد بود – فردایی که از اثر توطئه های دشمنان افغانستان ، نیروی جوان کشور ضعیف تر ، سرزمین واحد ما چندپارچه تر و منابع و دارایی های طبیعی ما هم به ته رسیده باشد .

      در چونین وضعیت بحرانی ، برای نجات افغانستان عزیز باید تمام نیروهای ملی و مردمی ، تمام شخصیتها و صاحب نظران دلسوز و وطندوست دست به دست هم داده ، به دور یک جبهه متحد ملی گرد بیایند – به دور جبهه ای نیرومند با شرکت تمام اقوام باهم برادر کشور .

    افغانستان به یک جبهه ی متحد و به یک رهبرشجاع ، واقعاً ملی ووطندوست نیازمند است – به رهبری که تمام نیروهای ملی را متحد و یکپارچه کرده ، همه را بسوی صلح و دفاع ازعزت و سربلندی افغانستان راهنمون گردد .

     زمان از همه ی ما می طلبد تا از ملل سرفراز دنیا آموخته ، همه باهم در حفاظت از آبروی تاریخی وطن و ملت واحد ما ، یک مشت و یک صدا شویم .

     تنها راه نجات وطن از بحران های تباه کن ترِ پیش رو ، یک مشت شدن ماست و بس .