ماموریت خلیل زاد در قبال افغانستان

نوشه کریم پوپل

مورخ ۱۳ اکتبر2018

زلمی خلیلزاد به عنوان مشاور وزارت خارجه امریکا در امور افغانستان یک افغان و سیاستمدار با نفوذ در امریکا شناخته می‌شود و گاه گاهی انتقاد‌های را در خصوص عدم همکاری صادقه در بخش تروریزم بر همسایه‌های افغانستان بخصوص پاکستان مطرح کرده‌است.

کارشناسان امور بین‌المللی می‌گویند از این‌که افغانستان از یک مرحله حساس می‌گذرد، تعیین زلمی خلیلزاد یک اقدام‌ بجا می‌باشد. موقف واضح و قاطع زلمی خلیلزاد در برابر پاکستان و داشتن روابط خوب وی با رهبران افغان سبب می‌گردد که در مسئله صلح افغانستان نقش مهم را بازی نماید.

در ماه‌های اخیر گفتگوی مستقیم امریکا با نمایندگان طالبان آغاز شده است. گروه طالبان نیز خواستار مذاکره مستقیم با ایالات متحده امریکا است و گفتگو با حکومت را نمی‌پذیرد.. برای امریکا این ادعا مورد توجه قرار گرفته و خلیل زاد را برای مذاکره با طالبان روانه نموده است. شناخت که خلیل زاد از منطقه و افغانستان دارد میتواند پروسه صلح را به نزدیکی برساند. ماموریت خلیل زاد را میتوان چنین پیشبینی نمود.

۱. مذاکرات و پیدا نمودن راه بمیان امدن صلح در افغانستان

۲. خلیل زاد چون مخالف پاکستان است بگونه فشار و قدرت وارد صحنه شده است.

۳. جلو گیری از ایجاد گروپ قوی در انتخابات .

خلیل زاد روابط نیک با عطا محمد و احمد ضیا مسعود دارد . با راضی ساختن رهبران جمعیت گروپ ائتلاف برای نجات افغانستان از بین میرود. زلمی‌خلیل‌زاد سفر ۱۰ روزه‌‌ای را شروع کرده است که برعلاوه افغانستان، شامل پاکستان، امارات متحده‌ی عربی، عربستان سعودی و قطر سفر نماید ؛ این کشورهای که به نحوی می‌توانند در این پروسه کمک کنند. او هکذا با ماسکو و ایران در میز مذاکرات خواهد نشست.

پاکستان

دولت پاکستان که در پروسه صلح با افغانستان از اهمیت برخوردار است با نشستن عمران خان در کرسی صدراعظم پاکستان دیده شود که چه می کند. گفته میشود که اردو پاکستان و عمران با یک نظر پیش میروند.

مخالفان عمران خان او را “طالبان خان” می‌گویند، زیرا او با گروه های تندرو اسلامگرا متحد شده و همچنان از سوی اردوی پاکستان حمایت می‌شود. اما طرفدارانش از او به عنوان سیاستمدار اصلاح طلب ستایش می‌کنند که گویا با نیروی تمام در برابر فساد و همچنان برای بهبود رفاه اجتماعی مبارزه می‌کند. دیده میشود که چانس خیلی کم است. ولی خود عمران خان خواسته است در پروسه صلح افغانستان کمک نماید.

طالبان

برای اینکه طالبان از یک موضع قوی حرف بزند ، یک روز بعد از رسیدن خلیلزاد به افغانستان، در اعلامیه‌ای گفتند که بر کسانی که در روند انتخابات افغانستان همکاری کنند حمله می‌کنند. این گروه همچنین بار دیگر تاکید کرده است که تنها راه حل ختم جنگ افغانستان «خروج کامل» نیروهای خارجی از این کشور است.

در مذاکرات که طالبان با امریکا نمود همان خواسته های پاکستانی بوده است. نیم از افغانستان در تسلط طالبان قرار گیرد. در دو ولایت طالبان بگذارند که حکومت خودرا سازند. در کشور شرعیت برقرار شده تلویزون ها برداشته شود. دها مطلب دیگر….

منبع

۱.آیا خلیلزاد می‌تواند به جنگ ۱۷ ساله در افغانستان پایان دهد؟ در ویبساید المانی دوچ ویله

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%B1%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-

%D8%AF%D9%87%D8%AF/a-4536881

 

۲.ماموریت دشوار؛ آیا خلیلزاد می‌تواند طالبان را به میز مذاکره بکشاند؟ دوچ ویله

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-45798805

۳.زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با ولیعهد عربستان محمد بن سلمان دیدار و در مورد نقش عربستان در روند صلح افغانستان رایزنی کردند.

https://ariananews.af/%D8%B2%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF/?lang=fa

۴. خوشبینی‌ها در مورد احتمال تقرر زلمی خلیلزاد بحیث نماینده خاص امریکا در افغانستان! نوشته جاوید حسن زاده در ویبساید صدای امریکا

https://da.azadiradio.com/a/29452665.html

۵. زلمی خلیل‌زاد بار دیگر نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان می‌شود’

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-45281905