مافیای زمین، مواد مخدر و هراس افگنان وجه مشترک دارند

فرهاد

به پای شوق زنجیر است و دست آرزو بسته

بیا بشکنیم ای من و تو قفل زندان را

بسی ببینی که مردن صد شرف به زندگی دارد

منوش ای دل اگر یابی نشان آب حیوان را

فانی

نهاد خانه آزادی در پژوهش که انجام داده نتایج آن نشان میدهد که چهارده سال گذشته سیاه ترین برای غضب زمین در افغانستان بوده در بخش از این گزارش آمده یک میلیون دو صد و نود و هفت هزار جریب زمین از سوی پانزده هزار هشت صد و سی و یک تن غضب شده پژوهش گران گفته اند که بیشترین این زمین ها از سوی مقام های بلند پایه دولتی و زورمندان غضب شده از این لحاظ افغانستان در جمله کشورهایی است که ملکیت در آن مصئون نیست و حکومت از ناحیه غضب زمین ها به یک معضله بزرگ روبرو بوده چندی قبل محمد اشرف غنی برای واپس گیری زمین های غضب شده تعهد سپرد. وی تاکید کرد زمین فعلا مشکلات بنیادی دارد. مسئله غضب زمین است و تمام والیان را هدایت دادیم که از غضب آینده جلوگیری می کنند و زمین های غضب شده را پس در اختیار ملت قرار میدهند!

شاه حسین میگوید بر بنیاد گزارش یک صد صفحه ای این گزارش مقام های بلند پایه دولتی، زورمندان محلی برخی از سران قوم، شماری از فرماندهان جهادی، سران بعضی از احزاب سیاسی، بزرگان قریه ها، منتفذان سرمایه دارانی که پول سیاه و نامشروع در دسترس دارند، برخی شهردارها، افسران و اعضای شوراهای ولایتی، والیان، اعضای پیشین کابینه، فرماندهان پولیس و تعدادی از اراکین استفاده جو فرصت طلب بیشترین زمین های دولتی را در چند سال گذشته غضب کرده اند می افزاید در این پژوهش شمار غاضبان زمین مشخص شده اما به علت نا معلومی نام این غاضبان نیامده است.

مردم و آگاهان امور میگویند گرچه مسئله غضب زمین ها قبلا توسط روزنامه هشت صبح به نشر و شهردار پر تلاش پیشین شهر کابل محترم نو اندیش و همکاران صادق آن بخاطر افشای جنایات غاضبین زمین و جلوگیری از زمین های دولتی و شخصی خدمات خوبی را انجام داده با تاسف به جای قدردانی وی قربانی توطئه های غاضبین و حامیان خارجی شان گردید تا اینکه وادار به استعفا از وظیفه گردید!

از این که نهاد آزادی دوباره در گزارش صد صفحه ئی خویش یکبار دیگر نشر نموده یک اقدام نیک برای افشای چهره های غاضبین قرن و به یک اقدام وطنپرستانه دانسته زیرا که غاضبین زمین با سایر جنایت کاران و گماشته گان فاسد ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان وجه مشترک دارند توانسته اند به نسبت وارد کردن فشارهای خونین و جنایت بار خویش با ایجاد فاصله بین مردم و دولت زمینه گسترش هراس افگنان را در کشور مساعد سازند.

گرچه غاضبین یا مافیای زمین در ظاهر امر از تامین صلح ثبات حرف زده اما در عمل با هراس افگنان و مافیای مواد مخدر وجه مشترک داشته زیرا که تامین صلح و ثبات واقعی و تطبیق عدالت اجتماعی و یکسان قانون را در کشور بزرگترین ضربه مهلک و کشنده بر زندگی ننگین خویش دانسته به هیچ وجه حاضر نیستند بخاطر صلح و ثبات واقعی و تطبیق عدالت اجتماعی یکسان قانون یک اداره سالم و کارایی در کشور ایجاد گردد از این لحاظ ده ها میلیون مردم به نشر و پخش و افشای آنها قناعت نکرده خواهان مبارزه جدی در عمل بخاطر محدود نمودن صلاحیت آنها در تمام بخش های دولتی از جمله پارلمان، قوای مسلح، قضا، حکومت و غیره میباشند.

در حالی که بیست و پنج سال قبل از امروز در کمپاین ها بهاری و خزانی روزانه صد ها تن کود کیمیاوی، تخم های اصلاح شده زراعتی، ادویه ضد آفات زراعتی، ادویه وتنری برای مالداران، زارعان، باغداران به نرخ دولتی توزیع میگردید کوپراتیف ها در انسجام مولدین از جمله باغداران، مالداران، زارعان، دامپروران، اصناف و پیشه وران بخاطر تهیه و تورید مواد خام مورد ضرورت، قرضه ها، سامان آلات تخنیکی و بازاریابی نقش حیاتی داشتند.

شرکت های مکانیزه زراعتی در اکثریت ولسوالی ها در خدمت دهقانان، باغداران قرار داشتند صد ها هزار راس حیوانات طور مجانی تداوی میشد. صد ها کیلومتر نهرهای آبیاری طور مجانی پاک کاری میگردد از همین سبب بود که سالانه میلیونها تن میوه خشک تازه به کشورهای منطقه و جهان صادر میگردید. کشور از ناحیه تولید غله نزدیک به خود کفائی رسیده بود.

با تاسف بعد از مسلط شدن نیروهای غاضب، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، صاحبان سرمایه جنگی، جنگ سالاران، ناقضین حقوق بشر، عاملین فساد گسترده امروز کشور به بازار مصرفی از جمله ترکاری، میوه، لبنیات و حبوبات کم کیفیت و بی کیفیت کشورهای منطقه مبدل گردیده تورید شش صد هزار تن گندم در کشور اثبات ادعای ماست!

در حالیکه قوای مسلح کشور هر لحظه توان سرکوب هراس افگنان یعنی دشمنان تاریخی افغانستان را دارند با تاسف به نسبت انجام بازی های پشت پرده و عدم همکاری لازم گپ به جای رسیده که نظامیان پاکستانی این دشمنان سوگند خورده افغانستان ساخت تاسیسات نظامی را در نقاط خط تحمیلی دیورند ولسوالی های ننگرهار و هلمند آغاز نموده مردم ما پیامد آنرا ناگوار خوانده و به تاریخ 3/12/1394 چندین ساعت دروازه تورخم را نیز بسته نمودند.

کشیدن قوت های اردوی ملی از سه ولسوالی ولایت هلمند سخت مردم را نگران ساخته انجام این بازی را زمینه سازی برای فعالیت بیشتر مافیای مواد مخدر دانسته از همین لحاظ است که عده از اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه که از ناحیه نبود یک مدیریت کاری و رهبری سالم جنگی در بهار سال آینده اظهار نگرانی و بی باوری نموده اند.

نشست چهار جانبه بین نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا، چین برای تعیین وقت مذاکره با طالبان زمانی در کابل صورت میگیرد که سخنگوی کشور فدراتیف روسیه عدم همکاری خویش را در مبارزه با تروریزم با امریکا و ناتو اعلان نمود. آگاهان اعلان همچو خبر را بزرگترین ضربه بر پیکر اقتصادی، سیاسی، نظامی و مساعد شدن تشدید جنگ های خونین بین کشورهای منطقه و جهان دانسته خواهان ختم همچو بازی ها در کشور و منطقه میباشند و به نسبت عدم صداقت سران امریکا و پاکسان به نتایج این نوع جلسات بی باور شده اند.

خلاصه این که تجربه بیش از چهار دهه جنگ خونین اعلان ناشده و تحمیلی از خارج بر ضد کشور و مردم ما به واسطه ادارات استخباراتی آی.اس.آی، سعودی، قطر، ایران و حامیان بین المللی شان شعله ور گردیده با تاسف هنوز هم ادامه دارد ثابت میسازد که در شعله ور نگهداشتن این جنگ خونین جنایت بار مافیای زمین، مواد مخدر، عاملین فساد گسترده، صاحبان سرمایه جنگی و غیر مشروع مافیای اقتصادی، جنگ سالاران، ناقضین حقوق بشر، هراس افگنان و گروهای تروریستی در داخل و خارج در ظاهر امر بخاطر دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر اختلاف داشته اما در عمل بخاطر برآوردن شدن اهداف کشور گشایان و ادارات استخباراتی کشورهای متذکره وجه مشترک دارند از این لحاظ بدون محدود کردن صلاحیت آنها در کشور صلح و ثبات واقعی تامین نگردیده و نمیگردد و مردم افغانستان یک گام مثبت و ترقی را بخاطر پیشرفت در شاهراه ترقی و تعالی را نمیتوانند بردارند.

سوال اینجاست در این شرایط که سرنوشت ده ها ملیون مردم ما به نسبت بازیهای خونین گروهای فوق و ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان مورد خطر مرگ و نابودی قرار گرفته غرض بیرون رفت از وضع چه باید کرد؟

به باور ما وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش و ترقی پسند جامعه بخاطر کاهش دشواری های فوق صدای اعتراضات خویش را از طریق وسایل اطلاعات جمعی حرکات جامعه مدنی و مبارزات مسالمت آمیز بلند فشارهای لازم را به سران دولت وحدت ملی و حامیان بین المللی شان وارد تا آنها را وادار به تعهدات محمد اشرف غنی در مبارزه جدی و قاطع بر ضد گروهای فوق نموده و نمایند.