قلم از ترکش فضای مجازی، به نشانه پیکار برای حقوق کارگران !

کارآرایی فضای مجازی  امروز برکسی پوشیده نیست رژیم های سرمایه داری با دردست داشتن قدرت و امکانات مالی وهم چنین شبکه های عریض وطویل اطلاعا تی همیشه در تشویش ونگرانی بسر می برند که مبادا موازنه نیرو درفضای مجازی به سمت  گرایش دفاع ازطیقه کارگر سنگینی نموده وتریبون فضای مجازی بدست روشنگران آن بیافتد .

 به گفته : علی خامنه ای «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد». بنابراین باید در آن حفظ قدرت نمود.  

در تبلیغات ” ققنوس “رضا خانی ودیگر پروژه ها با تجویزعلم و سیاست ،  دانش وفرهنگ برای داخل کشور” تمدن ” به ارمغان می آورد تا شاید تاج سرمایه داری را بار دیگربرسر گربه وطن بگذارد .

 اما تجربه تاریخی  نشان می دهد که نمایندگان خدا بر زمین  از اسلام “ولایی ” که برمسند نشسته است وطیف ققنوسیان و فرشگران ….چگونه  تلاش می کنند طبقه کارگر در صحنه سیاسی حضور نیابد. آنان با محاسبه ‌ای دقیق  درشناسایی شخصیت ها ی مبارز,احزاب‌ و نیروهای سیاسی  که دارای دیدگاه‌ها ی  گریز از مرکز سرمایه سالاران هستند نه تنها نفاق ایجاد می کنند بلکه مستقیم و غیر مستقیم با اشکال مختلف  جنگ تبلیغاتی در فضای مجازی جهت تغیر توازن نیرو علیه آنان اخلال می کنند.

اما درمقابل  باید ازرو شنگرانی  نام برد که در وزن نابرابری رسانه ای با دقت تمام از قدرت قلم بهره گرفته  و موشکافانه با تحلیل علمی از پبامدهای سرمایه داری جدید که همچون طاعون قرن بیست ویکم  درمیهن مان اشاعه می یابد پرده بر می دارند و وفاجعه ای را که برای کارگران و دیگر زحمتکشان درپیش هست به معرض نمایش می گذارند.

نیروهای مترقی  با آگاهی به اینکه شبکه اجتماعی ساخته وپرداخته دست سرمایه سالاران  جهانی است ، با شکل نوین مبارزه توانسته اند دستاوردهای چندین ساله نظریه پردازان نئولبیرال را  برای مدت مدیدی زیر سئوال قرار داده و اثرات آگاهی دهنده ای را در شبکه های اجتماعی فضای مجازی بجا بگذارند . روشنفکران انقلابی ازهرفرصت بدست آمده مطالبات مردمی را مطرح وآنرا تبدیل به نیروی مادی می کنند. آنان درعرصه های مختلف مبارزه  « فضای مجازی» را نیز میدان نبرد انتخاب نموده وبه همین دلیل تاثیربر دستگاه های امنیتی حاکمان می گذارند چنانچه درایران هم اکنون مسئولان با «اعتراف به ناتوانی»  جهت جلوگیری نیرومی گذارند .

آیا تدارک کودتا نظامی درشبکه های فضای مجازی امکان پذیراست !؟

بنا به زمزمه‌ های که وجود  دارد طرح واگذاری مدیریت گذرگاه بین‌المللی اینترنت به نیروی مسلح نگرانی‌ های زیادی ایجاد کرده است . مدیر یک شرکت عرضه‌ کننده خدمات اینترنتی می‌گوید چنین کاری مشکلات کنونی را چندین برابر خواهد کرد.

معاون امور فضای مجازی دادستا نی ایران در اظهارنظری تند از ضرورت فیلترینگ اینستاگرام سخن می گوید و اعلام کرد قوه قضاییه  “پیگیر اجرای قانون” در این زمینه است. او گفت برخی ما را بخاطر فیلتر نبودن اینستاگرام “بی‌غیرت” می‌خوانند.  

باید یاد آور شویم و تاکید نمائیم در شبکه های اجتماعی مجازی که نوعی چالش ودرگیری وجنگ روانی تبلیغاتی «هدفمند» انعکاس یافته است ادامه همان نبرد طبقاتی سرمایه سالاران کشورها با مردم ، دردنیای واقعی است .

اینجا صحبت ازابزار موشک واسلحه وتانگ وکشتی وهواپیما در کارنیست بجای سربازان وافسران و ژنرالها فعالان امور رسانه ایی شرکت دارند که با برنامه های مهندسی شده به طرف مقابل شلیک می کنند واز ابزاری چون  قلم وکتاب,فیلم ورادیو تلویزیون ,انترنیت و شبکه های اجتماعی فیس بوک , یوتیوپ وغیره گرفته تا ابزارها ودستگاه های پیچیده وپیشرفت اطلاعاتی  استفاده می نمایند. آنها با بکار گیری تکنیکهای اطلاعاتی وتاکتیکها ی جنگ روانی در شبکه های مجازی همراه با شایعه پراکنی ,برچسب زنی ,کلی گویی , دروغ بزرگ همراه با پاره ایی حقیقت گویی , انسانیت زدایی واهریمن سازی ,ارائه پیشگوئی های فاجعه آمیز,حذف ,وسانسور, جاذبه های جنسی وغیره جنسی,وعده های مادی زمینی وبهشت آسمانی,تفرقه وتضاد های مصنوعی ,ترور شخصیت ,با ز سازی تاریخ , خاطره نویسی تکرار برای القا ی مقصودی معین جهت جا انداختن پیامی در ذهن مخاطبان, توسل به ترس وایجاد رعب, مبالغه ومغا لطه وهزاران تاکتیک دیگر, با بهره جویی از پژوهشگران , نظریه پردازان, نویسندگان ,مترجمان ,هنرمندان  خبرنگاران وفعلان اموررسانه ایی وغیره  درشبکه ها ی اجتماعی به جنگ طبقاتی پرداخته اند. در نتیجه, دنیای مجازی واقعی متاثر از جهان واقعی درصحنه نبرد تبلیغی- ترویجی قرار گرفته است .

در توهم سهم خواهی برای منافع طبقاتی نیز ازپروژه ققنوس پادشاهی گرفته  تا تجزیه طلبی و یا گروهک های اپوزیسیون طیف امید بسته به پول وزور خارجی ، تا حاکمیت ” تاج عمامه”  می توان گفت : دریک محاسبه غلط توان نیروهای بپا خاسته کار وزحمت رابه حساب نیاورده اند . تکاپوی آنان و محافل امپربالیستی جهانی در جستجوی مهره های جدید برای الترناتیو سازی ومعرفی شخصیتها واحزاب جدید مانند قارچ روئیده شده در داخل و خارج در چند ماه اخیر نشا نه تلاشی است که جنبش کارگری سر نگیرد و از سازمان های اصلی خود جدا مانده و درنتیجه به انحراف کشانده شود.

پاسخ داده شده است:  همانطورئیکه رفقا , دوستان ، نیروها و اشخاصی  در شبکه های مجازی بدون اینکه با هم قراری گذاشته  باشند در «جبهه مشترک تبلیغات فضای مجازی » عمل می نمایند. آنان درمقابله با نیروها و شخصیتهای قرارمی گیرند که با نام و اشکال مختلف درطیف راست و چپ نمایانه با به انحراف کشاندن جنبش اعتراضی زحمتکشان همراه رسانه های خبری ضد کارگری به ا نهدام جنبش مردمی آستین بالا زده اند .

م . چابکی 8 اسفند 1397 برابر با 27/02/2019