فردای دریایی

 

گر نبارم

         چو قطره

                چون باران

نتراوم چو شبنمی از جان

ندوَم بر لبانِ تشنه لبان

بوی دریا

نمی دهد شعرم!

*

ننهم پا اگر زخود بیرون

نشوم در تنور هستی گم

نفشانم چو دانه ی گندم

عطر غم‌‌ها و شادی مردم،

بوی فردا

نمی دهد شعرم!

*

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)