عشق و تنهایی

در شرایطی که جنگ و بحران سرزمین ما را سوزانیده و مردم را به درد و رنج و غم و ماتم گرفتار کرده است و قدرتهای مهاجم با همه امکانات از جنگ و افراطیون دفاع می کنند و دولت کابل کاملن با آنها همدست می باشد؛ چه زیباست که با انرژی شور و نشاط و عشق و محبت مردم داغدیده و دلفگار را به جنبش و حرکت آوریم و مشت محکمی به دهان جنگ و وحشت بزنیم. با این نیت خواستم احساس، تجارب و افکارم را با شما عزیزان شریک بسازم. به مجموعه شعر «عشق و تنهایی» نظری بیندازید. 

با سپاس فراوان

رسول پویان

pdf