راه آزادی

رسول پویان دلــم شـوق نــوای یـار دارد هـوای تـنبک و دوتـار دارد به…

از درازراۀ جمهوریت تا میان راۀ امارت

نویسنده: مهرالدین مشید جستجوی کوتاهه راهی برای عبور از بهانه را…

بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “

بـه پـیـوسـت ایـن ایـمـیـل بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “…

میهن و فرزندان خاین و نا خلف آن

وطن بیچاره و زارت نمودندبه درد و غم گرفتارت نمودندبسی…

دشمن مکاره

به اقتفای سروده ای دانشمند گرامی شاعر ذوالسانین داکتر آثم: میهن…

طالبان وملاها و روحانيون

چرا در طول ۱۴۰۰ سال ( طالبان وملاها و روحانيون)،…

کوتاه سخنانی از میلاد تا رحلت حضرت محمد

نصیراحمد –مومند                                                                        سدنی - آسترالیا خدا درانتظار حمد ما نیست       محمدچشم براه…

غرور کاذب در مدیریت

  من با این سخن پر مفهوم هم نظر هستم: قدرت،…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان توهستمدر نار ،ازآن آتش دامان…

یک تذکر دوستانه، وطنپرستانه، رفیقانه و همخونی و هم میهنی!

امین الله مفکر امینی 2020-26-09 البته همه ای ما وشما همچنانیکه…

صلح و آزادی

رسول پویان دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست میهن ما…

ملت افغانستان به يک دولت ملی، رهبران با اندیشه ملی…

نوشته از ع. بصیر دهزاد نبود رهبران با اندیشه ملی ،…

آواره گی

آتش جنگ باز یک بار دیگر  بی مهار و شعله ور…

افغانستان از نقطهء عطف تا آستانهء یک گذار

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان پس از سال ۱۳۵۲ تا کنون چهار…

سوسیالیسم کارگری

شمارۀ  سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان…

زبان فارسی ربطی به فارس ندارد

 " زبان گهربار ما فارسی/پارسی است"  این مقاله ی پژوهشی ارزشمند…

سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن!

عبدالاحمد فیض بعد از پيام تويتري رئيس جمهورترامپ مبني برخروج كامل…

ازمثالهای زشت ونامیمون فدرالیزم

برګرفته برخی از مقاله تحقیی تحت عنوان (سیستم ونظام های…

زیباترین بانوی شهر

وحدت الله درخانی نازنین زیباترین بانوی شهر  از همه گلهای گلشن تازه…

هراس از نقد؛ چشم پوشی از چیستی هویتی و بازشناسی…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد تاریخی؛ عریانی حقایق و افشای سیمای مستبدان …

«
»

صلح و آزادی

رسول پویان

دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست

میهن ما بیش ازیـن بـازیـچـۀ ســفّـاک نیست

جهل طالب بد تر از زهر هلاهل بـوده است

درسر بی مغز او یک ذره یی ادراک نیست

دست و گردن می زند طالب با شمشیر جهل

غیر چشم و پا وسر در تبره و فتراک نیست

آه مــردم در دل ســـنـگـیـن طـالـب بـی اثـر

چشم طالب در عـزای هموطن نمناک نیست

طالب از کشـتار مـردم غـرق لـذت می شود

هیچ از قـتـل و تجاوز نـادم و غمناک نیست

تیغ امریکا و پاکـستان به دـسـت طالب است

این قـدر بی رحـم و برّان پاکی دلّاک نیست

ارگ و طالـب تـا بکی اولاد آدم می کـشـنـد

سـینۀ مادر و قلب کودکان صد چاک نیست؟

هی غنی فاشیست وتبعیض نژادی باوراست

نقشۀ طالب و امریکا چونین ترسناک نیست؟

ارگ و امریکا و پاکستان و طالب با هـم اند

حـیـــلـۀ آزادی زنـدانــیـــان دردنـاک نیست؟

طالب از افراطیت جهل مرکب سـاخته است

دیـن و یـزدان چوبـدست ظالمِ چـالاک نیست

تــا بـــه زیـــر نــام آزادی امـــارت آورنــد

ایـن شـعـار آمـریکا از درون نـاپـاک نیست؟

حـقِ زن در بـاورِ طـالـب نــدارد اعــتــبــار

کـنـدن نقـش دیگـر در قــدرت حکّاک نیست

تـا جـوانـان کاوه سـان آزاده و بـا هـمـت انـد

زن خـوراک مـارهـای شـانـۀ ضحاک نیست

از تجـاوزگـر امـیـد صـلح و آزادی خطاست

صلح درچنگال گرگ وکوسه وکولاک نیست

از لب گل خـنـدۀ عشق و محبت دلکش است

مهربانی درعبوس هرخـس وخـاشاک نیست

از طلای زعـفـران رنگ وطـن گلگـون بُوَد

حـرمـتی بـر مافــیـا و طالـب تـریـاک نیست

صـلـح و اسـتـقلال و آزادی بُـوَد زیب وطـن

جنگ واشغال واسارت لایق این خاک نیست

10/10/2020