فرهنگ سیاسی مقتضای حاکمیت قانون – هدف چون بن ۲۰۰۱…

چندی پیش با نظیف شهرانی در نهضتی ظاهراً برای تغییر…

اسلام گرایان افراطی و انحطاط سیاسی و اجتماعی در جهان…

نویسنده: مهرالدین مشید طیف های گوناگون سلفی ها و دشمنی آنان…

قتل عام انسان

رسول پویان جهـان نظاره گر قتل عـام انسان است خـدا به حق…

دو داستان کوتاه از زانا کوردستانی

[فریبا] پیپ‌اش را گوشه‌ی لب گذاشت با طمأنینه... روی تخت نشست.…

ماهیت ساختار ساز در قانون اساسی!

حاکمیت قانون که لوازم ماهوی آن سطح آگاهی مردم از…

تعامل قدرت ها با طالبان؛ خیانت به مردم افغانستان و…

نویسنده: مهرالدین مشید تعامل با طالبان؛ دشنه ی زهر آلود بر…

خسته

نوشته نذير ظفر  12/03/23بلوك ستون بد گمانى نكنيد ، گر  ز…

گفت و شنود با استاد دستگیر نایل

گفت و شنود با محترم استاد دستگیر نایل چهره شناخته…

شرح حضور بنده در برنامه ۲۱۱۷ رازق مامون راجع به…

https://youtu.be/lIm0OnXkAwA?si=iqMP8yJeYpB12qsH اولاً تز یا تتبین مسئله این گونه اشتباه است: ریاستی…

انقلاب

دکتر بیژن باران ‎ زوال هر حکومت با زوال اصولی که…

صنعت مرغداری در افغانستان

نوشته کریم پوپل سال نشرکتاب ۲۵نوامبر۲۰۲۳ کشور دنمارک فهرست   مطالب صفحه      …

رفیق صابر

استاد "رفیق صابر" (به کُردی: ره‌فیق سابیر / انگلیسی: Refiq)…

اسلام گرا ها در فرازی از گزینه ی اسلام حکومتی…

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام گرا ها و نبود اجماع آنان  در…

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

materialismus. آرام بختیاری سه هزارسال اندیشه ماتریالیستی در 12 شاخه. بحث ماتریالیسم حدود…

افغانستان میدان یکه تازی طالبان و جنگ بر سر تقسیم…

نویسنده: مهرالدین مشید بحران مشروعیت و ستمروایی طالبان؛ نارضایتی سراسری مردم…

بار غم 

کشور ما کشور درد و غم است  رنج در رنج است…

عقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان –…

اول:‌ عقیم های سیاسی یعنی اینکه عده با داشتن فرصت…

اصلاحات و توهمات

– دکتر بیژن باران چرا اصلاحات در غرب به انباشت سرمایه…

فلسفه حق در تز آفرینی عمل – شتاب بسوی پایداری…

تشخیص آسیب شناسی مقدم: خاک باد کرده روان هستیم٬ که ده…

نیم قرن رخداد های خونین در جهان اسلام و ناکارآمدی…

نویسنده: مهرالدین مشید نیم قرن مبارزات گروه‌های اسلامی و تبدیل شدن…

«
»

شوروغوغای تمدن

رسول پویان

بر افکن از رخ خورشید جـان افزا نقاب امروز

درآور چهـرۀ صـبح صـفـا را از نـقــاب امروز

مپوشان صورت گل های گلشن را ز چشم خلق

بسوزان پـرده هـای محبس وهـم حجاب امروز

دل نـرم و لطـیـف دخـتـران را می زنـیـد آتـش

بـرای ظـلـم و اسـتـبـداد می آری کـباب امروز

شکسـتی قلب عیش و شـادمانی را بـه نـام دین

بـریـدی گـردن تنبور و گـیتار و ربـاب امروز

شده جشن و سرور نوعروسان ماتم و افسوس

زخون نوجوانان رنگ میگیرد خضاب امروز

زنـان از خشـم گیسـوهـا بـریدند ناله سـر دادند

تو گوی شوروغوغای تمدن گشته باب امروز

هزاران پـرسش نسـل جـان گـردیـده بی پاسخ

نمی گوید کسی بر خواهش دلها جواب امروز

بـه چنگ وحشت طالـب دادنـد خلق مظلوم را

بـه روی سـیـنۀ مظـلـوم گـردد آسـیـاب امروز

دیمو را با کراسی غـرق افـراط و ستم کـردند

بدیل عقل و آزادی شده جهل و عـذاب امروز

شـدی بـا طالـبـان امـریکایی هـمـدم و همکار

که بینی خانـۀ افـغان سـتانی را خراب امروز

نـدارد خـصم فـرهنگ و تمدن در وطن جایی

زبان فارسی کی می فتد از آب و تاب امروز

زنان و دختران از حـق انسانی شـدند محروم

بچنگ ظلم و استبداد طلب شیخ وشاب امروز

جوانان وطن از خواب خرگـوشی شدند بیدار

که بوی مرگ میآیدبجای خوردوخواب امروز

نیابـد کـرگسـان راهی بـه سـوی لانـۀ سیمرغ

فـراز قـله هـا گـردیـده مـأوای عـقـاب امروز

اسـاس و تکیه گاه پـایـداری کـوهسـاران انـد

بـرای نسـل نـو شـایسته باشـد انقلاب امروز

خراسـان مهد فـرهنگ و تمدن بـوده از اول

ز چـنگ ابـرهـا بیرون بـرآیـد آفتاب امروز

خـدا را در طلسم واژگان تاکی کنند محـدود

برون سازم ورا از حلقۀ تنگ کتاب امروز

21/9/2022