سیدمحمد عاذل

پیام تسلیت

با درد و دریغ فراوان آگاهی یافتیم که رفیق سیدمحمد عاذل یکی از ژورنالیستان و قلم بدستان سرشناس و سابقه دار کشورمان با زنده گی بدرود گفته است.

او پس از پایان رسانیدن دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل در سال 1362 خورشیدی در جریده پامیر ارگان نشراتی کمیته حزبی شهر کابل ح.د.خ.ا شروع به کار نموده و بنابر شایسته گی و پشتکار فراوانی که در فن روزنامه نگاری از خود نشان داد پس از چندی به صفت رییس اداره نظامی کمیته دولتی آژانس اطلاعاتی باختر به کار گماشته شده و تا پایان حاکمیت ج.ا از کار و فعالیت قهرمانانه منسوبین قوای مسلح کشور در سنگر های نبرد و مبارزه علیه نیروهای دژ خیم و سیاه ارتجاعی در کشور به پوشش خبری پرداخت.

وی پس از رویدادهای ناگوار جنگ های میان تنظیمی کابل ناگزیر به بازگشت در زادگاهش مهمنددره ولایت ننگرهار گردیده و دیری سپری نشده بود که بنابر احترام و محبوبیت بی پایان میان هم تبارانش به صفت کلان قوم برگزیده شد.

زنده یاد عاذل پس از سرنگونی رژیم سیاه طالبان دوباره به کابل بازگشته و به کار روزنامه نگاری که به آن عشق می ورزید شروع و مدتی به حیث معاون سردبیر روزنامه اراده و سپس در اداره نشرات برنامه های همبسته گی ملی به کار پرداخت و تا پایان زنده گی خیلی کوتاهش به کار روشنگرانه ادامه داده و قلم بر زمین نگذاشت.

کساني که زنده ياد سیدمحمدعاذل را مي شناسند،همواره از او به مثابه فرد صمیمی، مهذب، وفادار به آرمانهای ترقيخواهانه،دموکراتيک،دادخواهانه،آزادی طلبانه و خدمت در راه دفاع از مردم افغانستان به ياد خواهند داشت.

((مشعل)) درگذشت زودهنگام وی را يک ضايعه بزرگ دانسته،ژرف ترين مراتب تسليت و همدردی خويش را بدين مناسبت با خانواده،دوستان، همکاران و همرزمان زنده ياد عاذل ابراز مي دارد.

انالله وانا  الیه راجعون

دخواخوږی پیغام

په ډېرې خواشینۍ سره مو خبرتر لاسه کړه چې د افغانستان پیژندل شوی ټکړه اومجربه لیکوال اوژورنالست سیدمحمد«عاذل »دترافیکی حادثی په اثر په حق رسیدلی . الله دې ښه جنتونه ورپه برخه کړی۰ ارواښاد سیدمحمد« عاذل» ماسره دپامیرپه جریده کی نږدی همکار وو۰ارواښاد عاذل دڅواړخیز شخصیت په لرلوسره دستایل اوقدر وړ وو۰نه یوازې د ژورنالیست  او لیکوال په توګه بلکه همدا ډول دیوقومی مشراوبااحساس اوبادرده  تولنیرشخصیت په توګهفرهنګیانو،دخپل مینه والواوخلکوپه زوړنوکی خاص ځای درلود .خدای دې وبښي اوبدی وسیله داروا ښاد«عاذل » درنی کورنۍ ،او مینه والو ته د تسلیت مراتب وړاندی کوم .او صبرجمیل استدعا کوم ۰

څیړونکی لیکوال او ژورنالست نصیراحمد «مهمند»