راه آزادی

رسول پویان دلــم شـوق نــوای یـار دارد هـوای تـنبک و دوتـار دارد به…

از درازراۀ جمهوریت تا میان راۀ امارت

نویسنده: مهرالدین مشید جستجوی کوتاهه راهی برای عبور از بهانه را…

بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “

بـه پـیـوسـت ایـن ایـمـیـل بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “…

میهن و فرزندان خاین و نا خلف آن

وطن بیچاره و زارت نمودندبه درد و غم گرفتارت نمودندبسی…

دشمن مکاره

به اقتفای سروده ای دانشمند گرامی شاعر ذوالسانین داکتر آثم: میهن…

طالبان وملاها و روحانيون

چرا در طول ۱۴۰۰ سال ( طالبان وملاها و روحانيون)،…

کوتاه سخنانی از میلاد تا رحلت حضرت محمد

نصیراحمد –مومند                                                                        سدنی - آسترالیا خدا درانتظار حمد ما نیست       محمدچشم براه…

غرور کاذب در مدیریت

  من با این سخن پر مفهوم هم نظر هستم: قدرت،…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان توهستمدر نار ،ازآن آتش دامان…

یک تذکر دوستانه، وطنپرستانه، رفیقانه و همخونی و هم میهنی!

امین الله مفکر امینی 2020-26-09 البته همه ای ما وشما همچنانیکه…

صلح و آزادی

رسول پویان دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست میهن ما…

ملت افغانستان به يک دولت ملی، رهبران با اندیشه ملی…

نوشته از ع. بصیر دهزاد نبود رهبران با اندیشه ملی ،…

آواره گی

آتش جنگ باز یک بار دیگر  بی مهار و شعله ور…

افغانستان از نقطهء عطف تا آستانهء یک گذار

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان پس از سال ۱۳۵۲ تا کنون چهار…

سوسیالیسم کارگری

شمارۀ  سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان…

زبان فارسی ربطی به فارس ندارد

 " زبان گهربار ما فارسی/پارسی است"  این مقاله ی پژوهشی ارزشمند…

سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن!

عبدالاحمد فیض بعد از پيام تويتري رئيس جمهورترامپ مبني برخروج كامل…

ازمثالهای زشت ونامیمون فدرالیزم

برګرفته برخی از مقاله تحقیی تحت عنوان (سیستم ونظام های…

زیباترین بانوی شهر

وحدت الله درخانی نازنین زیباترین بانوی شهر  از همه گلهای گلشن تازه…

هراس از نقد؛ چشم پوشی از چیستی هویتی و بازشناسی…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد تاریخی؛ عریانی حقایق و افشای سیمای مستبدان …

«
»

سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن!

عبدالاحمد فیض

بعد از پيام تويتري رئيس جمهورترامپ مبني برخروج كامل نيرويهاي نظامي كشورش تا جشن كرسمس از افغانستان، موضوع الزاميت حقوقي ايالات متحده درقبال معاهده امنيتي ودفاعي آن كشور با افغانستان در محافل سياسي در داخل وخارج افغانستان بالاگرفته وعده از صاحب نظران بدين باورهستند كه واشنگتن در صورت خروج زودهنگام از افغانستان، درقبال تعهدات امريكا كه در پيمان امنيتي تصريح يافته است، مسوول است.

پيمان امنيتي با ايالات متحده در(٣٠) سپتامبر(٢٠١٤) در يك سطح نازل ديپلوماتيك در داخل(٢٦) ماده ودو ضميمه به امضا رسيد، كه مبارزه مشترك عليه تروريزم ، تمويل وتسليح نيروهاي دفاعي افغانستان، كمك به دفع تجاوز عليه حاكميت افغانستان، از عمده ترين مفادي است كه درين سند وجود دارد، لذا بيشترين مواد اين معاهده حاوي الزاميتي معطوف به دولت افغانستان است كه تسهيلات همه جانبه قانوي را در راستاي ايجاد پايگاه هاي نظامي امريكا درمناطق استراتژيك درين كشور فراهم وچهارچوب حقوقي درزمينه فعاليتهاي جنگي نيروهاي امريكائي را فراهم نمايد.

يا بعباره ديگر اين واشنگتن بود كه با تهديد دولت افغانستان به قطع همكاري مالي وتسليحاتي در صورت عدم امضاي چنين سندي، زمينه امضاي سند را با حفظ امتيازات قابل توجه فراهم وبدون ترديد بيشترين نفع را واشنگتن ازين سند برده است تا افغانستان.

با توجه به كاربرد واژه ها وجملات كه در سند امنيتي در حين تسويد وتدوين بكارگرفته شده است، هيچ پراگرافي را در معاهده مذكور نميتوان دريافت كه درآن ايالات متحده از ديد حقوقي ودرمطابقت با مفاد ميثاق حقوق ومعاهدات مصوب نومبر(١٩٦٩)كسب الزاميت نمايد، لذا همين امرنيز باعث شده است تا اوضاع امنيتي افغانستان علي الرغم موجوديت چنين پيمان با گذشت هرروز به وخامت گرائيده وايالات متحد در قبال حملات مكرر توپخانه ئي پاكستان عليه امنيت وحاكميت افغانستان كه تجاوز آشكارتعريف ميشود، موضع بيطرف گرفته وچون ناظر حملات پاكستان در مناطق شرقي كشورباقي ماند.

با اندك تأمل نسبت به محتواي كلي حقوقي سند امنيتي ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه اعطاي مصونيت قضائي به نظاميان امریکا  ونيز تعهد واضح افغانستان در ماده (٢٤) معاهده، مبني بر عدم ارجاع دعاوي حقوقي ناشي از نقض موافقتنامه در محاكم ملي، بين المللي ونهادهاي عدلي مماثل، راه را براي واشنگتن مفتوح نموده است كه هرزماني بخواهد ، ميتواند به توافقات غيرالزامي اش پشت پا زند.

به پندارمن چون شاگرد حقوق، معاهده امنيتي فقط به تمويل مالي وتسليحاتي پارتنرهاي بين المللي كابل به نيروهاي بومي محدود شده وموافقتنامه امنیتی، مفادي را درمتن ومحتواي خود ندارد تا به استناد بدان ازالزاميت حقوقي ايالات متحده سخن گفت.