سرمایه کذاری ۲۰ ملیارد دالر ریاض در پاکستان و دیدار با طالبان

نوشته کریم پوپل

18.02.2019

قرار بود که طالبان بتاریخ ۱۸ فبروری دیدار با نخست وزیر پاکستان داشته باشد. ولی طالبان با آمدن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی وسرمایه گذاری ۲۰ ملیارد دالر در پاکستان ، دیدار با نخست وزیر را رد کرده است. دلیل آن این بود که عمران میخواست مذاکرات طالبان را با محمد بن سلمان فراهم نماید..
اگاهان سیاسی به این باور اند که سعودی یکبار دیگر از پاکستان در برابر یمن و قطر و ایران استفاده می نماید. سعودی متوجه چنین فرصت بود.
دولت قطر بتاریخ ۵ جون سال ۲۰۱۷ ایران را قدرتی بزرگ و ضامن ثبات در منطقه خواند . بدین اساس بحران روابط دیپلماتیک ۴ کشور عربی به محوریت عربستان سعودی با قطر به وقوع پیوست. چهار کشور عبارتند از: عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، بحرین. سپس تعداد زیادی از کشورهای عربی از این اقدام پشتیبانی کرده و روابط خود را با قطر قطع کردند. این کشورها عبارتند از: لیبیا، یمن، مالدیوا، سنگال، موریتانیا، چاد، کومور، نیجریا و گابن میباشد.
پیش از این هم اعلام شده بود که عربستان در بندر گوادر پاکستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد. بندر گوادر، رقیب بندر چابهار ایران است. که هند در آن سرمایه‌گذاری کرده است. ولی سعودی نمی خواهد روابط هند و پاکستان تیره شود.سعودی از این درک تشویش دارد. درین اوآخر انفجاردر اثربمب کار گذاشته شده در مسیر کاروان نیروهای امنیتی هند در کشمیر ۴۰ کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشت. گروه جیش محمد مسولیت این انفجار را بدوش گرفته است که تحت شعاع پاکستان فعالیت می نماید. گفته میشود که سعودی سفری به هند نیز دارد  تا راه حل را دریابد .
امکان دارد در خفا سعودی از پاکستان خواسته باشد تا پاکستان شریک ستراتیژی سعودی شده و منحیث فشار از آن بالای قطر و ایران استفاده نماید. از وضیعت معلوم میشود که پاکستان به چنین تفاوق دست داده است. 
طالبان افغانی که روابط آن با قطر خیلی مستحکم بوده ازین پیشامد نا خرسند گردیدند. امکان آن میرود تا پاکستان طالبان که به فرمان سعودی باشد ایجاد کند. درین صورت امکان آن خواهد رفت طالبان دو گروه شود .در نتایج صلح همگانی مورد شک وتردید قرار خواهد گرفت . ویا صلح با طالبان را خدشه دار خواهد ساخت.