زاغه نشینی در غرب و رونق کالای چینایی

نویسنده: مهرالدین مشید هر از گاهی که از جا بلند می…

داستان «درگیری میشیگان»

نویسنده «ارنست همینگوی» مترجم «جعفر سلمان نژاد» جیم گیلمور از کانادا…

اطلاعیه در مورد حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم…

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جمهوری جنایتکار اسلامی سرمایه در ایران پس…

از جنگجویان استخباراتی تا پیش مرگان جنگ قومی

نویسنده: مهرالدین مشید پیش مرگان جنگ قومی چوب سوخت شبکه های…

بازی زیرکانه ایران و طالبان در مسئله آب

عبدالناصر نورزاد- پژوهش گر امنیت و ژئوپولیتیک معلوم است که این…

هوش مصنوعی

رسول پویان هوش مصنوعی رقیب ذهـن انسان می شود دم به دم…

                            ریگ روان 

                   کانون تمدن باستانی آریایی عقاب قله  پیما یم   افق  بر…

فرصت یا امتناع بودن فدرالیسم برای أفغانستان

تتبین موضوع: برای درک این معضله باید دانست که فدرال طلبان…

روز های دشوار به پایان می رسد و اما این…

نویسنده: مهرالدین مشید تاریخ هرگز این سکوت مرگبار را فراموش نخواهد…

جنگِ آبِ ایران در راه است

مگر، نه با طالب، بل با مهاجران افغانستان در ایران نوشته‌ی…

شهنامه و هویت شنایی

فردوسی از حماسه‌سرایان شناخته‌ شده‌ای زبان فارسی است‌که از او…

سوره عشق

نوشته نذير ظفر ايدل بيا كه محفل شادى بپا كنيمياد…

 از فلسفه ایده آلیسم و متافیزیک چه خبر؟

آرام بختیاری فلسفه متافیزیک بخشی از مکتب ایده آلیسم است. فلسفه ایده…

خورشید محبت

رسول پویان نـشـد کـس با دل تـنـهای تـنـهـا آشـنا آخر به تـنـهایی…

من با مسیر موج پرونده‌ی ناپدید، در جنگ‌ هستم

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب  ولا،‌ آفرین به شادروان ببرک کارمل،‌ در مقابله…

ترفند های پاکستان را دست کم نه گیریم

اردوغان خان کاری به ما نه کرده و نه می‌کند. تاجیک‌تباران…

رخداد های جاری در آنسوی مرز و علاقمندی مردم افغانستان…

نویسنده: مهرالدین مشید چرا مردم افغانستان خواهان بربادی و تباهی پاکستان…

« پته خزانه» یک جعل است، یک دروغ است!

بهروز دانش دوشب قبل در تلویزیون بهار که از ایالات متحده…

چند شعر کوتاه از لیلا طیبی 

من،،، آفتابگردانم! وقتی خورشید من نباشد دل به هیچ چراغ هرزه‌ای نمی‌بندم! (۲) پا به…

«
»

ستیز با هست و بود انسان


رسول پویان

بـه آيين بـهـاران می ‏سـتيزند         بـه لطف گوهر جان می‏ ستيزند

به شـور ونغـمه‏های عندليبان                به باغ وطرف بُستان می ستيزند

بـه آهـنـگ لطـيـف آبـشـاران        به عطرخاک و باران می ستيزند

به لبخند نـشـاط‏انگيز نـوروز        به مهر و ماه وکيهان می ستيزند

به آهـوبـرگان مسـت و زيبـا         خـيابـان در خـيابـان می ستيـزند

به عشق پاک دل های مصفّا        بقول و عهد و پيمان می ستيزند

به چنگ  بربط و آوازمطرب               بـه بـزم شـاد مـسـتان می ستيزند

بـه آثــار گـــران بـاســـتـانـی         به خشت وخاک ايوان می ستيزند

به خلـق باميان و مهد شيران        به تنديـسـان بی جـان می ستيزند

به خـشم و کينه مانند طبيعت        بـه خـوبـان بدخـشـان می ستيزند

به خط و واژه و گفتار مـردم                بـه تصويـر عـزيـزان می ‏ستيزند

بـه احساس لطيـف شـاعـرانه                به نظم و شعروديوان می ستيزند

به شعرحافظ و خيام و جامی                به جوش باده نوشـان می ستيزند

به رسم پاک مستان خـرابات        بـه دسـتـاويـز رنـدان می ستيزند

بـه افکار سـنايی، پنـد عـطار                به گنج علم و عرفان می ستيزند

به سوز مثنوی و حالت شمس               بـه خورشيد فـروزان می ستيزند

به شـعر رودکی، قـند سمرقند               به خط و خال ترکان می ستيزند

بـه فـارابی وسينا فـخر رازی               بـه افـکار حکـيـمان می ستـيزنـد

به فـردوسـی خـداونـد اسـاطير              به پارسی ارث دهگان می ستيزند

بـه رســم جــاودان پهـلـوانـان                به رستم خصم ديوان می ستيزند

به پندار وبه گفتار و به کردار              بـه آداب بــزرگان مـی سـتيـزنـد

به ارث باستان و گنج شـايـان               بـه فرهنگ خـراسان می ستيزند

به سيس وقارن و سنبادو مسلم              بـه طـاهرمـرد ميـدان می ستيزند

بـه عياران و شيران خـراسان               بـه تـاريـخ درخشان می ‏ستـيزنـد

بـه خوجند و سمرقـند و بخارا               به آمـوی خـروشــان می ستـيزند

به ساحات جنوب و خطۀ غور              بــه شـرق میهن آنان می ستيزند

به بادغیس و شـمال کشـور ما               به نورستان و پروان می ستیزند

به تيـغ کـينۀ چـرکـين اعـراب               به طـرف کابلـسـتان می ستيزند

به غزنی وهـری بلخ وبدخشان              به چین و هند باستان می ستيزند

به کیسه دالروپوند و ریال است              به دسـتور پاکستان، می ستیزند

به عشق پاک دلهای پرازسوز               بـه آه سـيـنه چـاکان می ستـيزند

به عـزم راستان ومهر يـاران                به قلـب صاف پاکان می ستيزند

به آيين وفــا و مقـصد عـشـق               به لفظ و قـول يـاران می ستيزند

بـه عدل و داد و قـانـون مدوّن              به حکم شرع وقـرآن می ستيزند

به نـور دانش وصبح معـارف               به شــاگـرد دبـسـتان می ستيزند

بـه پيـونـد دل عـشـاق مسکـين               به حسن نوعروسـان می ستيزند

به زلف مهوشان برگردرخسار              بـه آزادی نـســوان می سـتـيزنـد

به نفـس بيوگان دل پـريـشـان                به طفل ديـده گـريان می ستيزند

به پيران سخن سـنج خراسان                بـه افـکار جـوانــان می ستـيزند

بـه انــدرز طـبيبان خـردمـنـد        به دارو و بـه درمان می ستيزند

بـه نيروی بــزرگ زنـدگـانی                به عقل و فهم وايمان می ستيزند

بـه روح آدم و بـنـيـاد هـسـتی                بـه دسـت‏آورد دوران می ستيزند

به عرش کبريا واصل فطرت               بـه ذات پـاک يـزدان می ستيزند

سخن کـوتـاه ايـن گـرگان وحشی

به هست و بـود انسان می ستيزند