قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

سال نو مبارک ،نوروزتان پیروز!

پیام نوروزی حزب کارایران(توفان)

نرم نرمک می رسد اینک بهار……

نوروز، همراه با آغازیدن بهار، بار دیگر در فضای بحرانی ایران وملتهب جهان فرا می‌رسد. 

نوروزدرشرایطی فرا میرسد که علاوه بر وخیمترشدن وضعیت معیشتی مردم وادامه سیاستهای ویرانگرانه نولیبرالی و تشدید سرکوب کارگران وفرودستان جامعه،وازطرفی ادامه گسترش فاجعه مرگ ومیر کرونایی و ترس ووحشت وناامنی درسراسر ایران زندگی را برکام مردم تلخ کرده است. 

بی تردید سفره‌ نوروزِ امسال مردم میهن ما نیز از برکت وجود رژیم چپاولگر سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، که تار و پودش را فساد و دزدی و اختلاس و رانت‌خواری و چپاول دسترنج زحمتکشان، قانون ستیزی، بیاحترامی بهحقوق مردم فراگرفته است، خالی‌ترازگذشته است ونوروزشان همانند هرروزشان شده است. امروزنیزما نند دهههای گذشته از سفره مردم ایران برمیدارند وبه سفره آقازادهها میافزایند. کوه ثروتهای بادآورده و افسانهای این مافیا از قله کوه دماوند قابل رویت است. این رژیم هیچگاه بهمردم ایران در هیچ زمینهای پاسخگو نبوده است ،زیرا مردم ایران را خودی نمیداند.

مردم ایران درآستانه عید نوروز امسال نیز یا درغم از دست‌ دادن عزیزانشان سوگوارند یا در اثر ویران‌گری اقتصادی در فلاکت و بی‌خبری وانتظار به‌سرمی‌برند ، نه از بهبود شرایط اقتصادی خبری هست و نه از آزادی و ترقی و تعالی نشانی. سالی که گذشت را باید، سال ادامه سیاستهای اقتصادی ورشکسته ، افزایش سرسام آورگرانی کالاهای ضروری و تشدید بحران اقتصادی وژرفش شکاف طبقاتی ودرعین حال ادامه  اعتصابات و اعتراضات کارگری نامید.

 به گلوله بستن «سوخت‌بران» زحمتکش درماه گذشته وکشتن حداقل ده تن ازهموطنان بلوچ و مجروح ساختن شماری از معترضان، خشم ونفرت روزافزون مردم نسبت به رژیم جنایتکار وبی کفایت جمهوری اسلامی را برانگیخته  است. ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز و بی‌توجه‌ای به مردم سیستان و بلوچستان و مناطق مشابه موجب ناآرامی و نارضائی عمومی گشته است.سلاح سرکوب تنها پاسخ رژیم جمهوری اسلامی به مطالبات ونیازهای اولیه مردم محروم این منطقه وسراسر ایران است. 

تصویب حداقل دستمزد درروزهای اخیر درآستانه سال نو،برای سال ١۴٠٠ با افزایش ٣٩درصدی وبه عبارت دیگر تعیین دستمزد ٢ میلیون ۶٠٠ هزار تومانی ، سند بربریت وقانونیت بخشیدن به فقر وگرسنگی ودهن کجی به کارگران وهمه تشکلهای مستقل کارگری است که حداقل دستمزد را باتوجه به گرانی کمرشکن وتورم کنونی ١٢ ونیم میلیون تومان اعلام کرده اند. ارزش دلاری حداقل دستمزد از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ نصف شده و از ۲۵۰ دلار در سال ۹۰ به ۱۱۰ دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

سالی که گذشت سالی علاوه برادامه و تشدید تحریم‌های غیر قانونی و ضد انسانی اقتصادی و گرسنگی‌دادن به مردم ایران، سال جنگافروزی بیپایان امپریالیسم آمریکا وتشدید تشنج درمنطقه درجهت منافع واهداف راهبردی این ابرقدرت متجاوز وناقض حقوق بین الملل بوده است. ادامه اقدام تروریستی امریکا وفرمان بمباران سوریه توسط  رئیس جمهورجدید آمریکا، جوبایدن که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است،موجب اعتراض جنبش جهانی ضدجنگ و ضدتحریم وهمه دولتها واحزاب وسازمانهایی قرارگرفت که بارها مخالفت خودرا با جنگ افروزی آمریکا درمنطقه وجهان اعلام داشته اند.

همانطورکه بارها تاکید کرده‌ایم  تشدید تحریمهای ضد بشری و تهدیدات امپریالیست‌ها بهطورعینی در خدمت ادامه تسلط استبداد مذهبی حاکم درایران قرار دارد ورژیم فاسد وسرکوبگرولایت فقیه را تقویت می‌کند. دفع خطر خارجی ورفع تحریم‌های غیرقانونی بهنفع جنبش مطالباتی کارگران وزحمتکشان است، شرایط را برای پیشروی مبارزه طبقاتی فراهم می‌کند.

این چهل ودومین نوروزی است که رژیم مستبد وسرمایه داری جمهوری اسلامی بر مردم ایران تباه می‌گرداند. امسال نیزدرشرایطی بهاستقبال نوروز میرویم که مردم میهن ما هیچ امید به بهبودی وضعیت خود در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالی وباندهای دزد وفاسد حاکم نمی‌بیند وراهی جز تشدید پیکار صنفی – سیاسی متحد علیه رژیم ضدکارگر و ضدبشر حاکم، پیش‌روی خود نخواهد داشت. راه نجات کارگران و زحمتکشان، معلمان و پرستاران وبازنشستگان و همه توده تحت ستم ایران ازاین شرایط جهنمی ، وحدت و تشکیلات است. 

 بهامید نوروزی سرشاراز اتحاد ویگانگی وپیکاری متحد ومتشکل علیه تاریک‌اندیشان داخلی ودشمنان رنگارنگ خارجی، برای همه مردم ایران درسال جدید پیروزی و شادی و سربلندی آرزو می‌کنیم. بهامید نوروزی عاری از فقر وظلم وستم واستثمارو نابرابری، سال نومبارک ،نوروزتان پیروز!

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، به دست مردم ایران!

زنده باد سوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت!

دست امپریالیستم آمریکا ازایران و منطقه کوتاه باد!

حزب کار ایران (توفان)

اسفند ماه ۱۳۹۹

www.toufan.org