زور سالاری را نباید مردم سالاری خواند!

فرهاد

ما دوزخیانیم آتش وطن ماست

خون نیست شرار است که جاریست به تن ما

دیگر درد را نگشاییم به نامرد

تنهایی ما قلعه دشمن شکن ماست

صدبار به سر تیشه زند باز ستیزد

فرهاد خجالت زده کوهکن ماست

فانی

دبیر کل سازمان پیمان انتلانتیک یا ناتو به تاریخ 31/2/1395 در حاشیه جلسه وزرای خارجه این سازمان در شهر بروکسل سخن میگفت یکبار دیگر تعهد کرد که این ائتلاف قدرتمند نظامی به همکاری مالی و نظامی اش از افغانستان بعد از سال 2016 میلادی ادامه خواهد داد. در همین حال فرماندهان نظامی امریکا و ناتو در افغانستان گفته اند که نیروهای امریکایی و ائتلاف تا پایان سال روان میلادی نباید کاهش یابند.

دبیر کل ناتو در دومین روز نشست وزیران خارجه اعضای ناتو گفت که این سازمان برای تامین امنیت، دفاع از حقوق بشر و حاکمیت قانون تا سالهای دراز افغانستان را پشتیبانی خواهد کرد افزود ما آمادگی های مان را برای پشتیبانی دراز مدت از افغانستان در نشست پیشرو در وارسا بازنگری خواهیم کرد تا دریابیم که چگونه از افغانستان در پخش های سیاسی، نظامی و مالی پشتیبانی کنیم. ماموریت قاطع چگونه پس از سال 2016 ادامه یابد؟ تا از تامین امنیت و دستاورد های مردم سالاری که در سالهای اخیر به دست آمده اند این کشور را پشتیبانی نماییم افزود ما یکبار دیگر انتظار داریم که در پشتیبانی دوامدار سیاسی و عملی آن از افغانستان بار دیگر توافق کنیم و برای تامین امنیت، حقوق بشر و حاکمیت قانون برای مردم افغانستان باقی خواهیم ماند!

مردم و آگاهان امور در رابطه به گفته های فوق دیدگاه های خویش را چنین بیان داشته اند!

بعد از حمله بر آسمان خراش های امریکا در ماه سپتمبر سال 2001 صورت گرفت سران قصر سفید متحدین جهانی و منطقه آن زیر نام مبارزه با هراس افگنی، تروریزم مواد مخدر، احیا و بازسازی، حکومت داری خوب، دفاع از حقوق بشر زن و غیره به کشور ما لشکر کشی صد ها زیر بناهای اقتصادی نظامی کشور را بمبارد و نابود ساختند.

خطرناک ترین سلاح های هوایی و زمینی را در شهرها و روستاهای کشور زیر نام جنگ با طالبان استعمال نمودند تا این که گروهایی را که متهم عاملین جنگ های خونین گذشته از جمله شهر کابل؛ ناقضین حقوق بشر، دشمنان صلح و دموکراسی و غیره بودند به فرق ده ها میلیون مردم میخ کوب با تدویر انتخابات شورای ولایتی، پارلمانی، ریاست جمهوری که با تقلب گسترده همراه بود، زور سالاران و زر سالاران را در کشور حاکم لیلام نمودن هزاران فابریکه کوچک و بزرگ دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش زیر بهانه خصوصی سازی، عدم حمایت از تولیدات داخلی، استخراج غیر فنی و غیر قانونی هزاران معادن، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، قاچاق آن به پاکستان، غضب میلیونها جریب زمین به واسطه زورمندان و غاضبین زمین حیف و میل نمودن به ارزش هزاران میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم حیف و میل بیش از هشتاد فیصد کمک ها که به نام کشور و مردم ما توسط کشورهای جهان سرازیر شده، کسر بیلانس نود و شش فیصد در تجارت یعنی واردات نود و شش فیصد، صادرات چهار فیصد، عدم تطبیق پلان های انکشافی در اکثریت وزارت خانه ها، افزایش قاچاق سنگ های قیمتی، آثار باستانی، فقر، بیکاری، بیماری، مهاجرت و پناهجویی میلیونها تن به کشورهای منطقه و جهان، جاری شدن سیل های خون، حملات انتحاری، ماین گذاری روی جاده، سرقت های مسلحانه، آدم ربائی، انفلاسیون، پول شویی، قاچاق اسعار به خارج کشور، نشر و پخش بانک نوت های جعلی در پاکستان، تجاوز بالای عده کودکان، زنان، دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی و خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، افزایش جنایات سازمان یافته و غیره ثمر بازی های بازیگران فوق ذکر بوده با تاسف هنوز هم ادامه دارد.

در حال حاضر بیش از شصت فیصد مردم در زیر خط فقر زیست نموده با وجود سرازیر شدن ده ها میلیارد دالر به کشور هنوز هم روزانه هزاران تن با قبول توهین، تحقیر به کشورهای پاکستان، هندوستان غرض تداوی سفر مینماید. میلیونها تن به نسبت نبود یک فضای مصئون مجبور به ترک وطن خویش گردید. ده ها هزار تن آنها قربانی هوس های قاچاقبران انسانها و طعمه نهنگ اوقیانوس گردیده اند!

با تاسف سران کشور های که عامل جنایات فوق بوده و میباشند بی شرمانه سنگ بشر دوستی را به سینه میزنند. با مهاجرین و مردم ما برخورد غیر انسانی را در کشور خویش انجام داده و میدهند. در حالی که خوب میدانند که سران کشورهای بازیگر متحدین جهانی و منطقه آنها بخاطر تشدید ساختن جنگ تریاک در کشور ها کشور ما را به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر و میدان نبرد فاسد ترین کشورهای جهان مبدل ساخته اند.

اشرف غنی در جلسه که به اشتراک شصت کشور در لندن دایر گردیده بود اظهار داشت در ده سال اخیر از جمله پنجصد میلیارد دالر پول مواد مخدر، چهارصد و هشتاد میلیارد آن به اروپا انتقال داده شده با عاملین آن سران اروپا که از مبارزه با مواد مخدر و فساد حرف میزنند چه کاری را انجام داده اند؟

مردم میگویند در حال حاضر در کشور جنگ بخاطر افزایش مواد مخدر جریان دارد. محمد اسحق گیلانی به تاریخ 21/2/1395 از طریق طلوع نیوز گفت قوت های انگلیس که نه هزار تن آنها در هلمند مستقر بودند بخاطر کاهش کشت و قاچاق مواد مخدر چه کاری را انجام داده اند.

گفته های فوق ثابت میسازد کشورهای مهاجم بخاطر افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر، استخراج غیر فنی، غیر قانونی هزاران معادن، قطع صد ها هزار هکتار جنگلات مثمر و غیر مثمر، لیلام نمودن به ارزش هزاران میلیارد ثروت های مادی و معنوی کشور شعله ور نگهداشتن جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از خارج که بیش از چهار دهه میشود در کشور جریان دارد زیر نام مبارزه با هراس افگنی و تطبیق حاکمیت قانون و غیره و غیره آمده اند می افزایند زور سالاری و زرسالاری را حکومت مردم سالاری خواندن توسط سران ناتو یک توهین بزرگ به ده ها میلیون مردم با عزت ما و مایه شرمساری به سران کشورهای مهاجم بوده و میباشد. وحشت و دهشت به جایی رسید که یک زن در هفته گذشته از طرف شوهر و شماری دیگر از نزدیکان اش در روی جاده در ساحه ناحیه اول شهر کابل در مقابل چشمان مردم آتش زده شد. نام این زن راحله بوده در شفاخانه استقلال بستری شده است. یک قاضی متقاعد از طرف افراد نامعلوم در شهر کابل به قتل رسید.

مقام های محلی کنر گفته اند که تفنگداران ناشناس یک مکتب دخترانه و دو مکتب پسرانه را روز گذشته منفجر و به آتش کشیدند. این واقعه به تاریخ 29/2/1395 در ولسوالی دره پیج صورت گرفته است.

بخش گزارشگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2016، 163 مکتب و 38 مرکز صحی در افغانستان مورد حمله هراس افگنان قرار گرفته است. دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید همه میدانند که پل پلچک ها سرک ها، مکاتب و شفاخانه های این ملک را چه کسانی خراب میکنند مخالفان مسلح دولت اند. طی یک هفته گذشته صدها شاگرد اناث را در ولایات مختلف در جریان درس مسموم شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صحبت که با بی بی سی در لندن داشت گفت سران نظامی پاکستان به هیچ وجه حاضر نیستند به خواست های مردم افغانستان در رابطه به تامین صلح و ثبات تن در دهند. افزود بخاطر قبولاندن پروسه صلح در جمله چهار کشور از جمله امریکا، چین، پاکستان، افغانستان کشورهای فدراتیف روسیه، ایران نیز شامل این هئیت شوند تا نتایج لازم به دست آید.

سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان میگوید طالبان به خواست کمیسیون پروسه صلح تن نداده از قوت های نظامی افغانستان خواست در میدان های محاربه بالای آنها فشارها را وارد تا آنها را وادار به قبول اشتراک در پروسه صلح نمایند. مردم و آگاهان امور ادعای عزیز را دور از واقعیت و ادامه بازی های مسخره آمیز گذشته خواند می افزایند اگر هراس افگنان به شمول طالبان توسط ادارات آی.اس.آی، سعودی، قطر، مافیای مواد مخدر، شیخ های عرب با پرداخت پول های گزاف و سلاح های پیشرفته نظامی تمویل تسلیح نشوند توان یک هفته مقاومت را در برابر قوت های مسلح قهرمان کشور ندارند.

در حال حاضر میلیونها تن اولاد کشور به نسبت تشدید نمودن جنگ های خونین از مزایای تعلیم و تربیه به واسطه هراس افگنان و حامیان خارجی شان محروم شده اند.

مردم ولایات جنوبی و شرقی از ناحیه افزایش پرتاب راکت ها از آن طرف خط دیورند که به واسطه نظامیان پاکستانی صورت میگیرد و اعمار پسته های نظامی در این طرف خط دیورند سخت نگران میباشند. در حالی که جنگ های خونین در اکثر ولایات به نسبت بازیهای قدرت طلبی سران حکومت وحدت ملی افزایش یافته سربازان و افسران قهرمان سینه های خویش را سپر نموده از کشور دفاع مینمایند. به نسبت نبود مدیریت سالم و کاری در قوت های نظامی، دفاعی و تلفات برای سربازان و افسران در میدان های نبرد نیز وارد گردیده است.

در این اواخر امضا تفاهم نامه صلح را که بین سران شورای صلح و نماینده گلبدین حکمتیار صورت به امضا رسید بازار گدی های کوکه کی را گرم تر ساخته است.

مردم ما را عقیده برآن است همان طوری که آقای حکمتیار و سایر سران جنگ افروز در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه طبق سناریوی اداره آی.اس.آی بر روی دختران تیزاب پاشیدند. در زمان ریاست جمهوری محمد داوود جنگ های خونین راه اندازی محمد داوود را وادار به عقب نشینی از مسئله پشتونستان ساختند. در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق هزاران مکاتب را آتش زدند. صد ها هزار معلمین، استادان، دوکتوران، انجینیران، محصلین، متعلمین، کارگران، دهقانان، تجاران ملی، علمی، روحانیون سران قبایل اقوام را شهید و با راه اندازی جنگ های قدرت طلبی شهر کابل و سایر نقاط کشور را به مخروبه مبدل و در زمان حاکمیت حامد کرزی و اشرف غنی زیر بهانه موجودیت قوت های خارجی بزرگترین جنایات را بر ضد کشور و مردم انجام داده حالا نیز طبق سناریو ادارات متذکره غرض انجام بازی های بعدی تفاهم نامه را امضا نموده می افزایند تجربه گذشته ثابت ساخت که سران متذکره به سوگند که در خانه کعبه شریف انجام داده وفا نکرد در آینده نیز نخواهند کرد.

خلاصه این که تجربه گذشته ثابت ساخت که علت افزایش جنایات فوق ذکر در کشور میخ کوب نمودند زور سالاران و زر سالاران زیر نام حاکمیت مردم سالاری توسط سران امریکا و متحدین جهانی آن بوده و میباشد.

به باور ما وقت آن رسیده غرض کاهش دشواری های فوق و بیرون رفت از وضع موجود کشورهای متذکره به خواست ده ها میلیون مردم که تطبیق عدالت اجتماعی یکسان قانون، مبارزه واقعی با تروریزم مواد مخدر، فساد گسترده، عاملین سایر جنایات میباشند تن در دهند در غیر از آن زور و زر سالاران را حکومت مردم سالاری توهین بزرگ به مردم افغانستان بوده و میباشد.