سبزوان

https://www.youtube.com/watch?v=KSsKyUHfNvg&ab_channel=UzNavaProduction

بیزارم

                    من از ظلم و ستم از قتل و استبداد بیزارم هم…

‎درگیر شدن، منزوی کردن و یا هم مخالفت نمودن 

‎سیاست آمریکا در قبال امارت اسلامی افغانستان! ترجمه و تلخیص -…

جنگ چریکی شیوه ای درست است برای تسخیر قدرت سیاسی

عبدالناصر نورزاد من به تازه گی، کتابی را در خصوص جنگ…

شلاق کاری پی درپی زنان : شرم جهان درقرن 21

         نوشته ی : اسماعیل فروغی      نمایش شلاق کاری پشت همِ چهارده…

هراس از فرنگشتاین تروریستی و تعامل جهان با طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید تبدیل شدن شمال افغانستان به وزیرستان شمالی و…

روگردانی روسیه از طالبان

      نوشته ی : اسماعیل فروغی        دعوت نکردن آگاهانه ی طالبان درنشست…

آیین وفا

رسول پویان ز لب های سکوت ساز دل آواز می خیزد زغوغای…

داستان «دوست‌ها»

نویسنده «لوسیا برلین» مترجم «آرزو کشاورزی» لورِتا روزی که جان سام…

جهان نو

میخواهم عصر دیگر و دَور زمان نو دَور نوی ز هستی…

باقیست

به گوشه گوشه ای وطنم نقش اهرمن باقیست زظلم کشته زیاد…

طالبان در پرتگاۀ سقوط

عبدالناصر نورزاد طالب همانند گذشته، نمی تواند در مسیر سیاست و…

جامعه سیاست زده ی ما و آشفتگی های سیاسی…

عبدالناصر نورزاد به فراخور مقاطع مختلف تاریخی و پیدایش و نضج…

طالبان ابزاری برای پاکستان برای بازی با امریکا و چین…

نویسنده: مهرالدین مشید حکومت فراگیر ترفند های تازۀ پاکستان برای مشروعیت…

زرتشت فیلسوف

– دکتر بیژن باران در ایران فلسفه در الهیات تنیده؛ نه…

معشوق تاريخي

- بیژن باران  مرا معشوقي است ابدی.  قرابت با او غدغن است. از…

حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ ، تداوم و انکشاف…

بصیر دهزاد مقاله اینجانب که در کنفرانس علمی مورخ ۲۸ اکتوبر…

دو اجتماعِ سیاسی – اعتراضیِ متفاوت از هم [داخل و…

شباهنگ راد محرز است ما با دو اجتماعِ سیاسیِ متضاد از…

من

من، چه غریبانه،، میان این همه تنهایی،،،              --جا مانده‌ام!!! (۲) از تو چه پنهان! خودت به…

تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان روزگار خیلی حساس و وحشتناک و آزمونی…

«
»

زنجیر شکن

رسول پویان

تـا بـه نـیـروی دل روشـن زنـدان بشکنم

بـنـد و زنجـیـر گـرانِ پـای اذهـان بشکنم

گـر بـه بندد بـال پـرواز مـرا صـیاد دون

چون عقاب کهساران چُست وپرّان بشکیم

در قـفس افکنده گـر مرغ دلـم را بی دلیل

نـول زشـت کـرگـسـان ایـن بیابـان بشکنم

سیرفکرم رابه مکروحیله نتوان بسته کرد

تا بـه بـال عـشق دل هـا سد دربان بشکنم

زیـر آوار فــشـــار زنــدگی محکــم شــدم

همچورستم شاخ دیوان را به میدان بشکنم

گر به جانـم حمله ور گردند ماران شرور

با شعـور و بـردبـاری زهـر دنـدان بشکنم

حزب یک ملت چه دارد غیرتبعیض وستم

تندروی ها را به لطف ومهر انسان بشکنم

باورِخشک وخشن احساس دل را می کُشد

درحضور عشق دل ها سهل وآسان بشکنم

نفرت و نفرین را در ذهـن انسان می کُشم

پای خـصـم هـمدلی را عنبرافـشـان بشکنم

سیستم تبعیض را از ریشه ویـران می کنم

کاوۀ حـدّادم و بـا پـتــک و ســنـدان بشکنم

آشیانم را در آتـش جنگ امریکا بـسوخـت

هان مپنداری که همت را به فرمان بشکنم

کـشـتی آوارگان را قـهـر دریـا می خـورد

من نهـنگ سـرکـشم امـواج تـوفـان بشکنم

گوهـرانـم را ز آغـوش وطـن دزدیـده ایـد

من نه درزیر فشارت لعل ومرجان بشکنم

دانه و آبی که دادی صد برابر خـورده یی

دام هایی را به زور عقل و وجدان بشکنم

مـن حقـیقت را نمی سـازم از مـردم نهـان

گـردن توطئه را در صحنه عـریان بشکنم

گـرچـه بـودم سـالیانی زیـر آزار و فـشـار

دست وپای دشمنی رامست وخندان بشکنم

زادگاهــم آســیـای بـا تـمـدن زنــده اســت

با هـمه عـالـم طلـسم جـور غـولان بشکنم

خـاک پـای بینوایـانـم ولی بـا زور عـشـق

تـاج کبـر و نخـوت منفـور سـلطان بشکنم

عهد بـا جانـانـه بستم دل بـه ارمان داده ام

بی وفا نیستم که رسم عهد و پیمان بشکنم

ازمکان واز زمان بیرون بُوَد احساس دل

حلقه و زنجیرهـا را سـوی جـانـان بشکنم

27/5/2022