زمان

نویسنده : دکتور طاوس وردک لندن ۳۱ می ۲۰۱۴

زمان ومکان دومقوله فلسفی است که از لحاظ ماهیت وشکل اهمیت بسزا دارد ، یک چیز در یک زمان معین ومشخص واقع می شود که باز تکرار نمی شود ویا بعداز چند وقت دوباره تکرار می شود ولې بازهم به عین شکل ومضمون واقع نمی شود همیشه شکل اولی نسبت به شکل بعدی تفاوت های دارد ، مثلا انقلاب ۷ ثور در ۱۳۵۷ بنا به ضرورت  به پیروزی رسید که باز این انقلاب به همان شکل که در ۱۳۵۷ په پیروزی رسید باز به پیروزی نمی رسد اګر کدام وخت باز تکرار شود به شکل دیګری ومضمون دیګری به پیروزی خواهند رسید و یا اینکه تاریخ یک بار به شکل بسیار تراژید وخونین و باز به شکل بسیار کمیدی تکرار شد در تاریخ ۱۸ برومر لویی بنا پارت بخوانید ، به همین تر تیب انقلاب ۸ ثور که مجاهدین به ان انقلاب می ګویند در حال که انقلاب نه بود زیرا در تعریف انقلاب که (( یک تحول کیفی وبنیادی است که توسط ارګانهای قوای مسلح به شکل قهرامیز به پیروزی می رسد )) که در ۸ ثور اصلا انقلاب صورت نه ګرفته بلکه قدرت سیاسی از طرف دکتور نجیب الله داوطلبانه به شورای ۵ نفری بیطرف تسلیم داده شد ولي مجاهدین زمان که به کابل رسیدن همه چیز را منقلب ساختن ، یعنی سرچپه کردند ودر روز که انها این روز را تجلیل می کرد از یک شلیک فیر طالبان از ریس جمهور شروع تا وزیر دفاع وهمه رهبران مجاهدین برق اسا فرار کردن و شخص څمکنی در همان روز کشته شد ، اګر انقلاب می بود انقلابیون اصلا فرار نمی نمایند ولې با تاسف همه مجاهدین فرارکردند و بیرق و علم مبارک را به زمین انداختند ، مجاهدین زمان را ارزش نمی دهند واګر زمان را ارزش می داد در ۲۱ سال که انها سر قدرت اند باید امروز کارهای بسیار بنیادی و اساسی را برای مردم انجام می داد واز طرف دیګر زمان بر نمی ګردد و تکرار نمی شود امروز پشت خود فردا دارد وفردا پس فردا دارد و به این تر تیب ادامه می یابد ، یک روز نسبت به روز دیګر فرق می کند ازین خاطر هر کس مخصوصا اقایون ټیم اشرف غنی احمد زی باید از زمان اعظمی استفاده نمایند که باز این زمان بر نمی ګردد و پشیمانی هم باز به کار نیست ، امروز باید کارهای تان را به وجه احسن انجام بدهید وبرای فردا کار امروزی را واګذار نه شوید ، چرا برای تیم اشرف غنی می نویسم به خاطر که حریف محیل است – توطیه ګر است – نا بکار است – فریبکار است – دغل باز است – تفرقه انداز است – قدرت اداره دولت اینده و حکومت داری را نه دارد ( دولت داری کار شادی نیست )) دولت داری به متخصیصین – به تحصیلکرده ګان – به فروفیسران – به انسانهای که دستان شان به خون ورشوت الوده نه باشد ضروری است – تحصیل دانش اساس کارمندان دولت را تشکیل می نمایند در ۲۱ سال همه مجاهدین را امتحان کردین که مصروف چی بودند ، زمان به بسیار سرعت می ګذرد اګر هر ثانیه وهر دقیقه ان را به نفع خود به نفع مردم و به نفع وطن استفاده نه کردین دشمن همان دقیقه از تو پیشي می ګیرد وترا غافلګیر می سازد برای اینکه همه کار ها در همه سطوح به وقت وزمان معین ان انجام شود از اقایون (( خلیل زاد – اقای جلالی – انورالحق احدی – پیر صاحب ګیلانی – حضرت صاحب مجددی – سید منصور نادری – اقای جنرال دوستم – استاد فاروقی – وزیر صاحب اتمر – قطب الدین هلال – داود سلطان زوی – نادر نعیم – ودیګر بزرګان و اندرکاران نخبه در ټیم دکتور صاحب اشرف غنی )) توقع می شود که در ولایات مختلف مصروف کمپاین صادقانه شوند وتا اخر به ان در همان ولایات ادامه بدهند ، یک ملای مسجد – یک ریش سفید – یک بزرګ قوم – یک خان وبای – یک روحانی و خلیفه – یک تلویزیون – یک اخبار ومجله و یک ژور نالست را از یاد نه برید فورا دست به کار شوید ( اګر خصایل انسان زاده محیط است باید محیط را انسانی بسازیم ) ، عقل ومنطق را به موقع به کار ببندید واز ان استفاده نمایید تا که انتخابات را ببرید وباز ارام و اسوده به مردم تان خدمت نمایید .