رای یک امانت است آنرا باید به اهل آن سپرد

 

(فرهاد)

عاقبت گرگ زاده گرگ شود

گرچه با آدمی بزرگ شود

مردم مسلمان با دیانت ساده و صادق ما در دوره های گذشته به وعده های سرخرمن یک عده افراد و گروه هایکه متهم به زورگوئی، جنگ افروز، غارت ثروتهای مادی، معنوی کشور و مردم، کشتار مردم بیگناه، غضب زمین های شخصی، دولتی، حیف و میل  دارائی های عامه، مردم، دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، قانون ستیزی، مردم ستیزی، زن ستیزی، فرهنگ ستیزی و غیره بودند، اعتماد نموده برای شان رای دادند ثمره آن از این قرار است.

افزایش جنگ های خونین، آدم ربائی، سرقت های مسلحانه، ماین گذاری روی جاده، حملات انتحاری، مسلط شدن دشمنان مردم در یک تعداد قرا و ولسوالی ها، افزایش فقر، بیکاری، بیماری، مبدل شدن افغانستان به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد کشورهای توسعه طلب، آزمایش انواع سلاحهای پیشرفته زمینی،هوائی، ایدیولوژیها، بازار مصرفی، تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان، تثبیت مالیات و محصولات گمرکی غیر عادلانه، تورید اجناس و مواد بی کیفیت، کم کیفیت، تجملی و غیرضروری یا اجناس و موادیکه در داخل تولید، خواستهای هموطنان ما را مرفوع مینمود، مسلط شدن مافیای اقتصادی و اقتصاد نامشروع در کشور، فرار سرمایه و مغز ها بخارج کشور، حل نشدن راهای ترانزیتی با کشورهای همسایه، عدم توجه به اعمار دستگاه های پروسس مورد نیاز پیشه وری، سنگ های قیمتی، میوه، مواد غذائی، بازاریابی، هنگرها، گدام های ذخیره، گسترش فساد و فرهنگ معافیت عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، موجودیت صدها کندک های نظامی و مکاتب خیالی، نشر و پخش اخبار گمراه کننده بواسطه وسایل اطلاعات جمعی و سایر پرابلم ها میباشد، با تأسف هنوز هم ادامه دارد.

در حال حاضر قریب سه ملیون تن از جمله زنان و جوانان به مواد مخدر و هفتاد فیصد به امراض روانی و فزیکی مبتلا شده چهل فیصد در زیر خط فقر زیست نموده، به گفته مسئولین بیش از پنجاه فیصد توان خوردن سه وقت غذا را ندارند، سه میلیون تن کودکان از مزایای تعلیم و تربیه محروم و صدها هزار کودک که نان آور خانه میباشند مصروف کارهای طاقت فرسا هستند. کسر بیلانس تجارت نود فیصد یعنی واردات نود و صادرات ده فیصد بوده، در حالیکه در هر فصل سال بازارهای افغانستان به روی تولیدات و حاصلات کشور های همسایه از جمله  میوه، ترکاری و مواد زراعتی پاکستان باز بوده، اما سران دولت پاکستان در فصل خزان که وقت حاصلات میوه افغانستان از جمله انگور و سیب میباشد، زیر بهانه های مختلف بنادر را بر روی تجارت میوه مسدود نموده ازین ناحیه ضربات مهلک را برای باغداران وارد نموده به نسب تورید آرد درجه چهارم قزاقستانی، پلاستیک، مواد سوخت از جمله نفت، گاز بی کیفیت و ادویه طبی کم کیفیت مردم به امراض مختلف مبتلا گردیده.

آگاهان امور یکی از عوامل عمده افزایش امراض سرطانی، سکته های مغزی و قلبی را آزمایش سلاحهای ثقیل و پیشرفته را در شهر ها و روستا ها از جمله  مادر بم ها شهرت دارد، خوانده اند. چاهای سپتیک بلند منزل ها و شهرک های غیر قانونی سبب ملوث شدن آبهای زیر زمینی شهرها از جمله کابل گردیده، اکثریت مردم از آب آشامیدنی صحی محروم اند،  شرکت های تولیدات مشروبات غیر الکولی آب شهر کابل را خلاف قانون به سایر ولایات بفروش میرسانند در حالیکه حفر سی و دو هزار چاه سبب پائین آمدن آبهای زیرزمینی گردیده، زورمندان هنوز هم با حفر چاه ها خلاف قانون ادامه داده سبب تشویش شهروندان گردیده اند.

ورود سیل آسای مهاجرین خشک سالی بزرگترین چالش های میباشد که سبب افزایش مشکلات و رنجهای مردم نیز گردیده اند.

بباور ما بر علاوه مداخلات ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان در امور داخلی کشور ما یکی از عوامل عمده دشواریهای فوق عدم آگاهی و صداقت گروهای که در گذشته به خانه ملت راه پیدا نموده بودند، در تصویب قوانین به منافع اکثریت مردم و نظارت از ارگانهای دولتی بوده و میباشد. بخاطر کاهش دشواریهای فوق و بیرون رفت از وضع موجود وظیفه هر افغان با وجدان است که رای خود را که یک امانت است به اهل آن باید بدهند.