د افغانستان پارلمان ته يو پيغام

دکتور طاووس وردگ

سناتور صاحبانو آخر خير دي چي زه کمونست يم البته د تاسي په خوله ، خو زه تر تاسي هر يوه پاک ، وطن پرست ، تحصيل کرده او ارکانحرب ، دفلسفي دکتور يم ، تر هر چانه وطن پرست هم يم ، دخداي روي دي ( لويه  عنعنوي جرګه را وبولي او هلته ، دمکلفيت دوه کلنه دوره او د خارجيانو وتل دنور مسايلو تر څنګ تصويب کړي ، تر څو غربيان په افغانستان. کي دمخکني ، هوايي ، سياسي ، اقتصادي ، او نظامي )، لحاظه تفوق او برتري و نه لري اوس هر څه ددوي په امر او فرمان کيژي دا وطن هر ګز آزاد ، مستقل ، متحد ، يو بارچه ، او د اشرارو خاصتا د جميعتيانو له ګروګانه څخه نه خلاصيژي ، په ديموکراسي پسي مړه شوي او ډير دديموکراسي چيغي وهي ، ديموکراسي دغو اشغالګرو درنه اخيستي ده ، اول يي زموږ ښځينه په جيوال او حجاب کي حصار کړل ، ديموکراسي بايد زموږ د عامو خلکو  د هضم او خوښي وړ وي ، جهادي رهبران  يي درباندي ببو او قلدران وټاکل ، بيايي د شمال ټلوالي زمريانو ( محقق – دوستم – او د پنجسير توپک ماروته )،  داسي صلاحيت او قدرت  ور کړو چي نن دافغان کليمه نه مني ، افغانستان نه مني خراسان جوړوي او کانفدريش غواړي ، دا څه حال دي ؟؟؟

۱۷ کاله کيژي چي دغو اشغالګرانو په تاسي څه وکړل ::؟؟

۱- قومي ، مليتي ، ژبني او سمتي جنګ درباندي تحميل کړو ؟؟

۲- ملان او روحانيون يي درنه واخيستل او ټول يي د ځان او پاکستان نوکران کړل ؟؟

۳- يوه زير بنايي پروژه يا بند برق يي درته جوړ نه کړو ؟؟

۴- ملي او مردمي وسله وال پوځ يي قصدا په مجاهدينو  مضمحل او د حميد ګل د رباني ددفاع وزير مشاور په خوله يي په کباړ بدل کړو او زمينه د امريکا ( ډيموډي، زړو وسلو او محاربوي تخنيک ته مساعده کړه ، که مو هغه ددکتور نجيبالله افسران او محاربوي  تخنيک نن درلود ، آيا طالبانو ، داعشيانو ، دامريکا او پاکستان ، ايران ، چين ، عربانو )، په  امر زموږ سره مقابله کولاي شوي ؟؟

۵- الکترونيکي تذکيري اشغالګرانو در باندي وځنډولي ؟؟

۶- دديورند لاين دوي مني او سيم خاردار او خندقونه ددوي په اشاره جوړيژي ؟؟

۷- پدرام ، بهزاد ، مجيب الرحمان ، فهيم ، عظيمي ، استاد عطامحمد نور  او ډبل عبدالله ، امرالله صالح ، منصور ، د چا په زور غريژي ؟؟؟

۸- وايي ۱۲۶ مليارد يي دافغانستان سره مرسته کړي ، ديوه محاسب سره د کيني چي دا پيسي دوي بيرته ري اکسپورت نه کړي او مشاورينو وخوړي يا يي ګړوټ کړي ؟؟؟

۹- د مکلفيت دوه کلنه دوره يي در باندي د اجير ، مزدور ، تنظيمي ، جهادي ، او مصلحتي اوردو په ډول در باندي ومنله ؟؟

۱۰- مخدره توکي يي د خپلو گټو او ځپلو مافيايي  کړيو. په

خاطر رواج او ترافيکنګ يي ددوي له خوانه عملي کيژي ؟؟؟

۱۱- هر کال د ۷۰ ملياردو ډالرو معادل ( مخدره توکي قيمتي ډبري –  يورانيم – ليتيوم – کرومايت او انتيک باب خپلو هيوادو ته وړي  او په عوض کي. (۵ مليارده ډالر )، په ډيره سرخمي او زاريو درکوي ؟؟؟

۱۲- انتحاريون او بم ايښودونکي ، طالبان او داعشيان. ددوي په پيسو ، ددوي له خوانه محلاتو ته وړل کيژي او تمويليژي ،؟؟؟

 ډير نور شيان تاسي ورباندي علاوه کړي ؟؟

هغو محترمو وکيلانو ته چي د احترام وړ او وطن پرستان دي  مخ ور اړوم او خواهش ورنه کوم چي فقط اشغالګران وباسي او بس نور به ټول کارونه جوړ شي ؟؟؟؟؟؟