دعوت جهت اشتراک در گردهمایی اعتراضی به مناسبت سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا


با حضور امریکا، ناتو و دست‌نشاندگانش 

صلح و بهروزی سرابی بیش نیست!

 

«حزب همبستگی افغانستان» گردهمایی‌ اعتراضی‌ای را به مناسبت
سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا ترتیب داده است.

 

از شما جهت اشتراک در این برنامه دعوت می‌گردد.

 

زمان:‌ ۹ صبح

تاریخ:‌ جمعه؛ ۱۴ میزان ۱۳۹۶ (۶ اکتوبر ۲۰۱۷)

محل: پارک شهر نو، کابل

شماره تماس: ۰۷۰۰۲۳۱۵۹۰

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

 

In Presence of US, NATO and Their Minions,
There Will be No Peace and Prosperity
in Afghanistan! 

 

The Solidarity Party of Afghanistan has organized a protest gathering
on the occasion of the anniversary of the occupation of Afghanistan by US.

 

All citizens and journalists are invited to participate in this event.

 

Time: 9 AM

Date: Friday; 6 October 2017

Venue: Park Shar-e-Naw, Kabul

Contact No.: +93 700 23 15 90