اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

چرا نظام سیاسی دهه‌ی شصت در افغانستان مؤفق و نظام…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک…

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز…

نجات افغانستان از شر تروریسم و یک جنگ نیابتی دیگر

نویسنده: مهرالدین مشید       طرح ها و راهکار ها و درازراۀ…

یاداشت

 نامه سر گشاده که از طرف  تعداداز  متخصصین  ، مدافعان افغانستان…

مسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ما

انجنیرفضل احمد افغان.               …

مام وطن

دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن  یا که…

آیا افول امریکا قابل تصوراست؟

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      ایالات متحده ی امریکا ازاولین سال‌های…

«
»

دام طلسمات

رسول پویان

صراحی باده نه بل خون دل درکاسه میریزید

و یا قـنّاد سنگچـل جای نقـل خاصه می ریزد

ز بــس بـرهـمزده آرامــش دنـیــــا را ظـالــم

ز امــواج دل انـسـانـیـت تـلــواســه می ریزد

چه تـوفـانی بـه راه افـتاده در پهنای اقیانـوس

که از بیم خطر از چشم ماهی داسه می ریزد

نپنداری که دیو و پیره برزنگی در خواب اند

ز تأثیر فشار از حلق شان خرناسـه می ریزد

به زهرآلوده کردندجنگل وکشت ورزاعت را

که جای آرد کندم خاکه سنگ ازآسه می ریزد

زلال آب حیوان تیره گـون گـردیـده در گـیتی

که ازدریا به ساحل لای ودردوماسه می ریزد

هنر در چنگ دژخیم سیاست می شود معیوب

به جای نور دل از جلوه هایش باسه می ریزد

چـه می جـویی نشان از اژدهاـی آتشین پیکـر

به جای شاه ماران هرطرف چلپاسه می ریزد

مکن با وعـده و پیمان زورمـندان دیگـر باور

که اززیر سرهرکاسه صد نیم کاسه می ریزد

مجـو از عشوۀ وصل مجـازی وحـدت دل هـا

که درروز عمل برجای شادی تاسه می ریزد

گریز از عشق هالیوود و غـمز فیسبوکی آدم

درین دام طلسمات مغزودل خلاصه می ریزد

مگرطالب شده خونریز تر از وحشت چنگیز

که سرهای جوانان را به دون یاسـه می ریزد

وطن در چنگ افراط و ستم هرگز نمی میرد

ز تاریـخ و تمـدن دم بـه دم حماسـه می ریزد

مکـن خامـوش شـمع آرزو را در دل شب هـا

که طرف شعلۀ آن صد هزاران واسه میریزد

30/10/2022