زن ستیزی

رسول پویان اگر حـقـوق زن و مـرد تـان برابر نیست خلوص وجذبه…

اطلاعیه

به مناسبت اعتراض های اخیر مردم آزادیخواه ایران رژیم جمهوری…

شماره 4 سال 22 محبت

شماره تازه محبت از چاپ برآمد. پیشکش می گردد…

زمان آزمون و امتحان

داستانیم و که روی هر زبان افتاده ایمبخت تاریکیم و…

چه میتوان کرد ؟

باشکست حاکمیت چپ که حالا ۲۸ سال ازان میگذرد…

زبان خوش

رسول پویان دل شکسته یی را گـر کسی برنجاند چونان بُـوَد که…

پیرو خرافات!

امین الله مفکر امینی 2019-03-11 ملا ومولوی، داعـــــش والقــــاعده و طــالـــــب ندانم…

کشته شدن بغدادی یک روی از دو روی یک سکۀ…

نویسنده: مهرالدین مشید مرگ بغدادی نفخی تازه بر روح داعش در…

نقش شخصیت و توده های مردم در تاریخ و تکامل…

داکترآرین قابل توجه جوانان - شاگردان سیاست و فلسفه.  زمانیکه از نقش…

ماموریت ناکام خلیل زاد و برگشت او از کابل با…

نویسنده: مهرالدین مشید خرج اگر از کیسۀ مهمان بود – حاتم…

نگریشی کوتاه برمنشاء تاریخی هزاره های افغانستان

     نویسنده : -  محمد عوض نبی زاده هویت ملی…

ننگ زمان

ساقی شراب کهنه ؛ که غمها زداید آن این کوه یأس…

اهل غرض!

امین الله مفکر امینی 2019-01-11   در خلـوتگهی ادب، نزیبد بـــــود ن…

نگاه حسن

رسول پویان فسرده دل نشوم تا که عشق ارمان است هماره مرغ…

تاریخ و تکامل آن از دیدگاۀ فلاسفۀ شهیر مغرب زمین

نویسنده: مهرالدین مشید از آنجا که بحث بر سر تاریخ و…

در راه وطن

  بیا  تا طرح  نو آغاز سازیم  وطن را با  محبت باز…

برگشت ما به دورهء تراش سنگ

بار دیگر قاتلان ما به میدان آورند فاتحین نامیده و چون…

دپلماسی را به معامله گذاشتند

از بدعت های حکومت وحدت ملی یکی هم معامله گری…

زنانِ زنداني حرمسراي تیمورشاهی

  از آنجا که در طول تاریخ،یکی از دلایل عقب ماندگی…

فتنه انگیزان

نمیدانم چه شد ما را که شادی رو ز مابسته چرا…

«
»

داغ بـــــــــــــی مادری

 

آه دلم طاقت  نداره از داغ بـــــی مادری

تاریک بوده چــــــــــــــــراغ بی مادری

آه تقدیر مـرا لایـــــــــــق یک مادر ندید

یک عمری سوختـــــم ز داغ بی مادری

آه بخـتم به غم درد علـم پـــــــیـــــــونده

آه داغ دارم که دشمـــــــــــنان خورسنده

آی بچه های مـــــــــادر دار سنگم نزنید

آی که شرین عمــــــــــــــر آدمین مادره

یک عمـر درازته نشنــــــــــــــــیدم دریغ

بچـه بودم از آب کشیــــــــــــــــدیم دریغ

بچـه های مادر دار شکـــــــــــــرانه کنید

آی ما ناخـون مادره ندیدیــــــــــــم دریغ

از بند جگرم آه کــــــــــــشم زود به زود

آسمان و زمنیه میکــــــــــنم دود غله دود

همیش میســـــــــــــوزد دلم فق دبه یاد مادر

زار زارمیـــــــــــــــــگریم فــقد به یاد ومادر

مادرم امشب میخواهم بیایم سـری مزارت

مادرم امشب میخــــــواهم بیایم در کنارت

بیایم سرم را ســــــــری مزارت میگزارم

میگویم از تنهای شــــــــــــــب های تارم

مادرم دلــــــــــــم گرفته آخیرمن کی را دارم

که سـرم را بالای زانو هایــــــــــش بگزارم

مادر جانم دســـت نوازشــــــــــت کجاست

نداستی شایق پسرت خیلــــــــــی تنهاست

برادرم ازداغ پرپرشنـــدت کمرم شسکته

خط رنج و درد بالای شانه هـــایم نشسته

عبدالســـمین جان توهم رفتی تنها گذاشتی

آخیر بیتو بکـــــــلی زندگی ام شب هسته

برادرم  خـــــــــــــسته ام از این دربدری

کی مــــــــــی آمی مـرا با خـــــــود ببری

برادرم اکنون هــــوای طفلـــــــــــــی کردم

کی می آیی هــــــمــرایم کنی بــــــــــــــازی

شایق درفراق مادر وبرادرچـــون میسوزد

همیشه پنهان پنهان درون درون میـسوزد

با عرض حرمت

شایق الله دلدار اندرابی