خواستهای آزادیخواهان دیروزسر لوح کار مبارزین امروز

(دردمند)

دولت انگلیس بعد از یک جنگ نابرابر در مقابل مردم افغانستان شکست خورد بعد از آن غازی امان الله خان ریفورمهای از جمله اصلاحات داخلی، امور مالی، اقتصادی، امور فرهنگی و تحکیم بنیان وحدت ملی را روی دست گرفت بر محور برادری و حقوق مساوی مردم افغانستان وحدت ملی را به گردش انداخت،  در ماده هشتم قانون اساسی توضیح گردیده بود، همه افرادیکه در مملکت افغانستان میباشند بلاتفریق دینی و مذهبی تبعه افغانستان گفته میشوند در ماده قانون متذکره گفته شده بود که کافه تبعه افغانستان در امور دینی، مذهبی و نظامات سیاسی دولت پابند بوده و آزادی حقوق شخصی خود را مالک هستند در ماده دهم تصریح شد که حریت شخصیه از هرگونه تعرض و مداخله مصئون است.

هیچ کس بدون امر شرعی و نظامات مقننه توقیف و مجازات نمیشود در افغانستان اصول اسارت بلکل موقوف است.  

در ماده 16 گفته شد که کافه طبعه افغانستان به حضور شریعت و نظامات دولت در حقوق وظایف مملکت حق مساوات دارند در ماده 24 شکنجه و انواع زجر ممنوع گردید و مصئونیت منزل و مکاتبات تامین شد روح این مواد قانونی آن بود که در عمل مورد تطبیق قرار داشت و از لوث ریا و مردم فریبی، کذب و نفاق مبرا بود چنانکه مراسم مذهبی و تکیه گاههای پیروان مذهب امامیه عملا آزاد شد و برده گان هزاره، میراث دوره عبدالرحمن خان از برده گی نجات یافت و از آنجمله هفتصد و چند کنیز و غلام در شهر کابل از منزل اربابان خود برآمد در مجالس مشوره ولایات قندهار، غزنی و جلال آباد و انجمن معارف کابل یک یک نفر نماینده گان انتخابی هندوهای افغانستان شامل و در امور اداره سهیم گردید، قید رنگ زرد از دستار و معجر هندوها یا باقیات پول جزیه طبق فرمان حمل 1299 مساوی می 1920 شاه امان الله خان مرفوع گردید اولاد هندو در مدارس ملکی و نظامی، لیسه های حبیبیه و حربیه و افسران هندو قبول شد.

دیگر تبعیض و تفریق از نظر نژاد، زبان، مذهب و قبیله وجود نداشت معاش مستمری و نسبی، عشیره محمد زایی ها و خان ها با امتیاز روحانیون لغو گردید و ملت حقوق مساوی داشت.

دولت استقلال قوه قضایی را مطابق ماده 53 قانون اساسی محترم میشمرد محاکم مطابق قانون اساسی از مداخله دیگران آزاد بود، محاکمه متهمین نیز علنی گردید، دولت قضیه حقوق الله و حقوق العبد را از هم جدا شناخته، توسط شورای دولت، کابینه وزرا، جرگه های کبیر یک سلسله قوانین  وضع و تصویب شد شاه امان الله از آغاز سلطنت خود با روشنفکران افغان در صمیمیت و همدردی داخل شد و تمام محبوسین و مشروطه خواهان را از زندانهای پدر آزاد ساخت و در امور دولت داری سهیم ساخت در هر حال ریفورم ها توقف نکرده در حال پیشرفت بود تا اینکه اغتشاش ارتجاعی خوست در مارچ 1924 مشتعل گردید که سبب عمده توقف قسمتی از ریفورمها گردید شاه امان الله در دسمبر 1927 به دعوت دولت ایتالیا به مسافرت بخارج کشور پرداخت بعد از سفر به کشور های هند، مصر، ایتالیا، فرانسه، بلجیم و سویس، جرمنی، بریتانیه، پولند، شوروی، ترکیه، ایران دیدن کرد در جولائی 1928 به افغانستان برگشت و در ممالک شرقی بحیث قهرمان، مبارزه آزادی خواهی شرق بر ضد استعمار غرب و در کشور های اروپایی به صفت شکست دهنده امپراطوری انگلیس پذیرائی گردید.

با تاسف دشمنان مردم افغانستان طبق سناریو کشور های متخاصم از جمله انگلیس شورش ها و اغتشاش را بخاطر جلوگیری از تطبیق ریفورمها آغاز نموده شورشهای متذکره و یک سلسله اشتباهات غازی امان الله خان زمینه را برای دشمنان طوری مساعد ساخت که تا امروز مردم افغانستان در آتش آن میسوزند و جان میدهند.

با گذشت نود و نه سال از استقلال کشور به نسبت مداخله استخباراتی کشور های منطقه و مسلط شدن گروه های عقب گرد، متهم به فساد، جنگ افروز، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، غاصبین میلیونها جریب زمین، ناقضین حقوق بشر، عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، تجاوز بالای کودکان، زنان، غارت ثروتهای ملی، مردم، ویرانی شهر ها، کشتار مردم بیگناه میباشند در کشور، کشور ما را به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد کشور های متخاصم، تهیه کننده مواد خام، بازار مصرفی، آزمایش انواع ایدولوژی ها و سلاحهای پیشرفته کشور های منطقه و جهان مبدل که همه روزه صد ها تن سربازان، افسران، قهرمان و مردم شریف ما قربانی اهداف شوم بازیگران گردیده و میگردد.

بیش از سه میلیون مردم از جمله زنان، جوانان به مواد مخدر رو آورده، هفتاد فیصد مردم به امراض های فزیکی مبتلا گردیده نهاد ها کشور ما را در ردیف چهار کشور فاسد و تهیه کننده نود فیصد مواد  مخدر جهان معرفی نموده اند، کسر بیلانس تجارت نود و چهار فیصد یعنی واردات نود و چهار، صادرات شش فیصد میباشد.

اکثریت وزارت خانه ها در سالهای گذشته سی فیصد پلانهای انکشافی خویش را تطبیق نکرده، طبابت به تجارت مبدل به گفته مسئولین مبارزه با محیط زیست در حال حاضر به نسبت تورید تیل، گاز، ادویه جات بی کیفیت، ملوث شدن آبهای زیر زمینی بواسطه چاهای سپتیک بلند منزلها و شهرک های غیر قانونی و موجودیت افراد غیر مسلکی در رهبری اداره محیط زیست هوای شهر ها از جمله شهر کابل به یک شهری که هر لحظه مردم ما را به امراض خطرناک دچار میسازد، مبدل گردیده در حالیکه مردم از ناحیه عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی به مشکلات مواجه میباشند.

32 هزار چاه ها در شهر کابل حفر گردیده 82 شرکت تولید کننده آبهای معدنی و مشروبات غیر الکولی آب مردم شهر کابل را خلاف قانون به سایر ولایات بفروش رسانیده یک پول هم از این ناحیه به دولت نمی پردازند.

پول شوئی، فرار سرمایه، مغزها، قاچاق اسعار، نشر و پخش بانک نوت های جعلی در خارج از کشور و عدم حمایت لازم از تولیدات داخلی سبب پائین آمدن اعتبار پول افغانی و بلند رفتن قیمت مواد غذائی در کشور گردیده، آدم ربائی، سرقت های مسلحانه، جنگ های گروهی رو به افزایش بوده هیچ کس در هیچ نقطه از کشور کسی احساس مصونیت کرده نمیتواند .

در این شرایط حساس و سرنوشت ساز مبارزین آگاه مردم افغانستان از جمله رهبری و اعضای حزب ترقی، ملی  بخاطر ارج گزاری بمقام والا و عملی نمودن خواستهای مبارزین راه استقلال، آزادی و مشروطه خواهان کنگره پر شکوه خویش را که  در تاریخ کشور بی سابقه میباشد به اشتراک صد ها تن اعضای حزب از داخل و خارج کشور و رهبری احزاب، آگاهان سیاسی، شخصیت های اجتماعی، فرهنگی بتاریخ 19/5/1397 در کابل تدویر بخاطر ادامه کار مبارزین راه استقلال مشروطه خواهان و سایر نیرو های ملی مترقی گذشته اساسنامه و برنامه را به اتفاق آراء تصویب نمود که در قسمت از مقدمه برنامه آن چنین تذکر بعمل آمده است:

در اوایل قرن بیست میلادی مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال جمهوری، آزادی، ترقی، عدالت و دموکراسی آشنا شدند و برای تشکل و قربانی در این راه کمر همت بستند.

دور نمای سیاسی و اجتماعی، فرهنگ دست پاک و خدمتگزاری برای وطن مشترک و مستقل، با چشم انداز ترقی و تجدد، در میان محافل سیاسی راه گشود.

حرکت های ترقی خواهانه، محتوای داد خواهانه و اجتماعی کسب نمود و وطن ما از قرون وسطی به زنده گی مدرن راه یافت. این بیداری سیاسی و اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانستان و ارزش های مشترک بشریت، میراث روشنگرانه برای حزب ملی، ترقی مردم افغانستان در مبارزه بخاطر استقلال، تجدد، عدالت اجتماعی و دموکراسی در کشور می باشد.

حزب ملی، ترقی مردم افغانستان با الهام از اندیشه ها و آرمانهای جنبش مشروطه خواهان و تجدد طلبانه سده پیشین کشور ما سازمان می یابد که در طی این سده، سنت غنی مبارزه برای آزادی، دموکراسی، جمهوریت و عدالت اجتماعی را در کشور ما پی ریخت و تلاش برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما را در مرکز تعهد جانبازانه خود قرار داد.

حزب ما بی آنکه در صدد احیای سازمانها و جنبش های متعلق به گذشته باشد، به سنن پر افتخار این جنبش ها ارج میگذارد، برای حفظ و تحکیم دستاورد های ملی و تاریخی آن سعی میورزد، از تجارب آن می آموزد و میکوشد که به سیاست ها و عملکرد های خود را با واقعیت های امروزی جهان، منطقه و روان جامعه ما عیار سازد، حزب بر نسل جوان و بالنده کشور متکی است، ما به آینده درخشان کشور خوشبین هستیم و این آینده به خرد و بازوی توانای نسل جوان کشور ما ساخته میشود.