خراسان زمین

نوشته کریم پوپل

 08 مارچ  2018


سرزمین خراسان کشور بود که شرق بدخشان عربیاً نیشاپور وشمال وجنوب قسمت از کشور های اسیای میانه الی سالنگ شمالی و گاهی تا کابل و گاهی سرزمین هندوستان رسیده است. گاهی هم تخارستان و کابلستان سرزمین
مستقل بوده اند.   گاهی شمال افغانستان  متعلق به یک دولت جنوب افغانستان متعلق به دولت دیگری بوده است . خرآسان به معنی سرزمین طلوع افتاب که هدف ومرام آن صرف سرزمین دو طرف کوهای هندو کش میباشد.
نام خرسان در دوره ساسانیان ( ۲۲۴-۶۵۱)میلادی قسمت شرقی حکومت آنرا یاد می نمود. که مشهد ونیشاپور نیز در جمله خراسان می امد.

 خراسان درسال ۴۰ شمسی  بدست عرب می اقتد . بعد از مدت زمان حصه های خراسان بدست دو رگه عرب طاهریان بعدا صفاریان  ( ۲۴۷- ۳۹۳ه ق) می افتد .
دوره سامانیان بلخ( ۲۶۱–۳۹۵ ق  ) خراسان حصه از قلمرو انها بود . که حدود اربعه امپراتوری سامانیان از قسمت شرق ایران امروزی شروع شده تا بدخشان و از شمال سه کشور اسیای میانه (ترکمنستان ازبکستان ، تاجکستان) شروع شده الی ملتان و بلوچستان پاکستان میرسید. ولی سکه بنام خراسان ضرب نگردیده بلکه به نام شاهان سامان ضرب گردیده است و هم سامانیان کشور خود را اریانا کبیر  می گفتند خرا سان سرزمین جنوب آن بود.

زمان محمود غزنوی (۳۳۷ -۳۸۱ ه ش ) و غوریان ( ۵۲۷ – ۵۹۴ ) ه ش  کشور تقریبا ازاد بوده ولی سالیانه به عرب باج فرستاده و هم حکومت خودرا بنام خراسان یاد نمی نمودند بلکه خرسان یک حصه حکومت غزنه  و غور بوده است . خراسان از آن ببعد برای ۵۱۴ سال بدست مغل و ترک اسیای میانه و اذر بایجان افتاده الی ۱۱۰۸ شمسی هوتکیان ادامه یافته اثری از نام خراسان نمی ماند . در سال (۱۱۰۸- ۱۱۱۷)شمسی هوتکیان حکمروایی می نماید ولی در جنگ با ترکیه و داخل ایران عساکر را ضعیف ساخته تا انکه شاه اشرف بدست نادر افشار کشته شده  حکومت هوتکیان بدست نادر افشار ( ۱۱۱۴ تا ۱۱۲۶ شمسی ) ترک اذر بایجانی ازبین رفته سرزمین آن جز قلمرو ان شد. 
در سال ۱۱۲۶ خراسان کوچک بدست شاه عباس صفوی افتاده و نادر افشار کشته شد. اولین الحاق خراسان به فارس است. درین وقت در کابلستان الی غزنی بابریان مغول حکومت نموده  متعلق به سرزمین هند بود .
ولی در قمسمت غرب ایران امروزی پادشاه هان مختلف بوده که از جمله شاه عباس سوم صفوی اخرین شاه صفوی آن میباشد. 
در اخیر باید گفت هیچ سکه بنام خراسان ضرب زده نشده اکثرا زیر اثر دولتهای دیگر بوده اند. بنظر بنده خراسان قسمت شرقی حکومت ساسانی بوده و از آن ببعد زیر اثر دولتهای مختلف قرار داشته حکومت  مستقل نبوده است.
احمد شاه بابا درانی کشور را ساخت که بنام افغانستان ازاد و مستقل بوده شما ل و جنوباً از دریای امو تا هندوستان و شرفاً از بدخشان غرباً الی مشهد و نشاپور و بلوچستان امروزی می رسید. از آن ببعد بالاثر فعالیتای شیطانی انگلیس ها کشور خورد شده تا انکه در میان کوهای صعب العبور باقی ماند.                                                     حالا شما دانستید که انگیزه نام گذاری خراسان دوچیز است . مزدوران عرب و مزدوران ایران . درحقیقت خراسان قسمت شرقی فارس را می گفتند. بعدش تاریخ دروغ را ایرانی ها ساختند. بیاد داشته باشید این ملا ها و اخوند ها انقدر پست هستند نه تنها در فکرسرزمین بلکه اگر سازمان ملل نمیبود غلامی کنیزی و حمله بالای دیگر دول را در همین شرایط انجام می دادند. این انسانها همیشه به بدبختی ملت ما شاد می شوند. همانطوریکه تندروان پاکستان و طالبان مردم روی سرک و بیگناه را می کشند اینها هم به چیزهای دیگری دست مزنند که به ملت ما بد بختی میاورد. یک وطن داریم همین را به نام مختلف از ما بگیرند.  هر گپ که در افغانستان تبلیغات زیاد داشت انگیزه آن از خارج صادر میشود.

گروه خراسان 
خطرناک تر از داعش در سوریه شکل گرفته است.این گروه نزدیک به القاعده، “خراسان” نام دارد و توسط یکی از اعضای کویتی القاعده به نام “محسن الفضلی” رهبری می شود.رهبر گروه “خراسان” قبل از این رهبری شاخه القاعده در ایران را برعهده داشت. نام وی نیز قبل از این در فهرست افراد تحت تحریم سازمان ملل متحد درج شده بود. او همچنین یکی از افراد حلقه نزدیک اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده به شمار می رود. سازمان های امنیتی آمریکا بیش از یک دهه است که الفضلی را تعقیب می کنند. دولت آمریکا او را در سال ۲۰۱۲به عنوان “رهبر القاعده در ایران” توصیف کرده بود. آمریکا همچنین جایزه ای به مبلغ ۷میلیون دالر برای ارائه کننده اطلاعاتی که به دستگیری الفضلی کمک کند تعیین کرده بود .الفضلی به همراه گروه کوچکی از اعضای القاعده در ایران بود. این گروه پس از حوادث 11 سپتمبر افغانستان را ترک کرد و بخشی از آنها به پاکستان و سوریه رفتند. این گروه برخلاف داعش به دنبال توسعه و گسترش سرزمینی نیست بلکه تلاش می کند از طریق مواد منفجره مخفی، عملیات های تروریستی را در کشورهای اروپایی و آمریکا انجام دهد.

 

منبع

  1. دولت خرسان

http://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86

  1. خراسان ویکی پیدا انگلیسیGreater Khorasan

https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Khorasan

3.ساسله طاهریان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

  1. سلسله صفاریان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86

  1. سامانیان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86