حملات تند لفظی علیه زلمی خلیلزاد  

                     نوشته ی : فروغی

         حملات لفظی واظهارات توهین آمیز اخیر حمدالله محب جوانِ تازه به قدرت رسیده علیه زلمی خلیلزاد سیاستمدار کهنه کار و کلید دار تمام قفل ها و رازهای سر به مُهرِ امریکا درافغانستان ، می تواند اثرات زیانبار بر روند گفتگوها وارد آورده و حتا پایان کار رییس جمهورغنی و تیم اش را رقم بزند .

          حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان که برای شرکت در شورای امنیت سازمان ملل متحد به امریکا رفته بود ، دیروز در برابر خبرنگاران با خشم گفته است که :  زلمی خلیلزاد بخاطر هدف شخصی اش میخواهد در افغانستان حکومت موقت ایجاد کرده و خود در راس آن قرار بگیرد .

     اوشکوه کنان درمورد مذاکرات صلح  با طالبان گفته است که : « دراین مذاکرات هیچ شفافیتی وجود ندارد… آقای زلمی خلیلزاد در مورد مذاکرات امریکا با گروه طالبان ، با حکومت افغانستان مشوره نمی نماید … ما تنها بخشهای کوچک معلومات درباره ی این مذاکرات را بدست می آوریم . آخرین افرادی که درباره ی این مذاکرات آگاه میشوند ، ما استیم . »

     به گزارش خبرگزاری های معتبر جهان ، وزارت امور خارجه ی امریکا ، ازین حملات لفظی به خشم آمده ، آقای محب را به دلیل این اظهارات به مقر وزارت خارجه فراخوانده ، تمام انتقادات آقای محب را در قبال مصالحه با طالبان و درباره ی شخص زلمی خلیلزاد رد کرده است .

     آقای دیوید هیل معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا در این دیدار به آقای محب تصریح نموده است که : « زلمی خلیل زاد نماینده ی وزارت خارجه ی امریکاست و حمله بر سفیر خلیلزاد حمله بر وزارت خارجه ی امریکا به حساب می آید . »

     او در عین حال به آقای محب هشدار داده است که اینگونه اظهارات پیوند های دوطرفه بین امریکا و افغانستان و روند صلح را با چالش مواجه می سازد .

     به باورناظران ، اینگونه اظهارات صریح ، تند و توهین آمیز علیه خلیلزاد (  با آنکه تکیه بر حقیقت دارد ) ، یا از سر احساسات ، بی تجربه گی و نادانی ارائه شده است و یا خود نقشه و قفل سر به مُهر دیگری است که راه را برای بریدن علایق امریکا با داکتر محمد اشرف غنی و تیم اش باز می نماید . که البته دوم اش محتمل تر به نظر می آید . 

    از آخرین ابراز نظرهای آقای خلیلزار پس از گفتگوهای دورِ چهارم و پنجمِ صلح با طالبان ( مبنی براینکه درکابل اجماع برای صلح وجود ندارد ) ، بخوبی معلوم میشود که ایالات متحده ی امریکا بدنبال بهانه های ماهرانه ایست تا فاصله اش را با تیم موجوده ی ارگ بیشتر کرده هرگاه ممکن و میسر شود ، جاگزینی برای آن پیدا نماید .

      روزها و هفته های نزدیک و دورهای بعدی گفتگو ها با طالبان ما را در رسیدن به حقایق بیشتر کمک  خواهد نمود .