شرح حضور بنده در برنامه ۲۱۱۷ رازق مامون راجع به…

https://youtu.be/lIm0OnXkAwA?si=iqMP8yJeYpB12qsH اولاً تز یا تتبین مسئله این گونه اشتباه است: ریاستی…

انقلاب

دکتر بیژن باران ‎ زوال هر حکومت با زوال اصولی که…

صنعت مرغداری در افغانستان

نوشته کریم پوپل سال نشرکتاب ۲۵نوامبر۲۰۲۳ کشور دنمارک فهرست   مطالب صفحه      …

رفیق صابر

استاد "رفیق صابر" (به کُردی: ره‌فیق سابیر / انگلیسی: Refiq)…

اسلام گرا ها در فرازی از گزینه ی اسلام حکومتی…

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام گرا ها و نبود اجماع آنان  در…

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

materialismus. آرام بختیاری سه هزارسال اندیشه ماتریالیستی در 12 شاخه. بحث ماتریالیسم حدود…

افغانستان میدان یکه تازی طالبان و جنگ بر سر تقسیم…

نویسنده: مهرالدین مشید بحران مشروعیت و ستمروایی طالبان؛ نارضایتی سراسری مردم…

بار غم 

کشور ما کشور درد و غم است  رنج در رنج است…

عقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان –…

اول:‌ عقیم های سیاسی یعنی اینکه عده با داشتن فرصت…

اصلاحات و توهمات

– دکتر بیژن باران چرا اصلاحات در غرب به انباشت سرمایه…

فلسفه حق در تز آفرینی عمل – شتاب بسوی پایداری…

تشخیص آسیب شناسی مقدم: خاک باد کرده روان هستیم٬ که ده…

نیم قرن رخداد های خونین در جهان اسلام و ناکارآمدی…

نویسنده: مهرالدین مشید نیم قرن مبارزات گروه‌های اسلامی و تبدیل شدن…

بررسی حقوقی لایحه محاکم ۱۴۴۰ امارت اسلامی و تحلیل سیاسی…

معیار بررسی و سنجش:‌  مقدمه + سیر منطقی= نتیجه  چون تنها امارت…

ضرب المثل های تورکی اوزبیکی

گرد آوری و ترجمه داکتر فیض الله ایماقعدالت، انصاف و…

نگاۀ تردید آمیز به سیاست جدید پاکستان در قبال طالبان

عبدالناصر نورزاد اظهارات تازه نخست وزیر پاکستان، مبنی بر تشکیل حکومت…

طالبان و استراتژی پسا قدرت

عبدالناصر نورزاد به قدرت رسانیدن گروه طالبان توسط های قدرت های…

عشق و جنون

اگر که عشق و جنون را دگر رقم بزنم به من…

انسجام مبارزات مدنی و نظارت آن – شتابی بنیادی برای…

فقدان انسجام و مدیریت مبارزان مدنی سیاسی پسا ۲۰۲۱ بستر…

خستگی جهان از جنگ افغانستان؛ فرصتی برای طالبان و چالشی…

نویسنده: مهرالدین مشید چشم اندازی بر فردا های ناروشن افغانستان جنگ های…

«
»

جنگ وافراطیت درآسیا

رسول پویان

جنگ و افـراط و ستم در آسیا آورده اند

دکترین شـوک و بحران و بلا آورده اند

با هـزاران شـیـوه امنیت را ویـران کنند

کشت وخونِ فاقـد صلح وصفا آورده اند

مغـزها را زیـر عنوان حمایت می بـرند

طـعـنۀ و آوارگی تـنـها بـه مـا آورده اند

هست و بـود مـردم بیچاره را آتش زدند

بعـد از آن جـیـره بـرای اسـرا آورده اند

نظم وقانون را برای خود جاری میکنند

رعب ووحشت رابرای ماچرا آورده اند

با سـر و افکار و ایمان بشـر بازی کنند

تـا شـیاطین را در جـنگ خـدا آورده اند

بـدزادان حـرامـی را رســالـت داده انـد

لطـمـه هـا بـر اولـیــا و انـبـیـا آورده اند

ازنفسهای مسیحا بمب وموشک ساختند

مار زهـری را نگهـبان عـصا آورده اند

کودک وپیروجوان را بمب باران میکنند

جای حقوق بشر سوگ و غزا آورده اند

شرق را درآتش جنگ وجدل ویران کنند

آن هـمه اسـلـحـه را بهــر فـنـا آورده اند

جنگ انرژی وتریاک است دردنیا روان

در چـونین آشـفتـه دوران مافیا آورده اند

جنگ را بهـر فـروش اسـلحه دامـن زنند

رعب ووحشت باهزاران ماجراآورده اند

عالمی آشوب و دعـوا بهر تخریب جهان

هـردم از کارخـانـۀ ذهــن سـیا آورده اند

حق آزادی و حقوق بشـر در غـرب مُرد

روی یک بام جهان صدها هوا آودره اند

نسلکُشی وزمین سوخته وجدان رابکُشت

با دیمو و با کراسی بین چه ها آورده اند

گـویی دوزخ جانشین جنّت فـردا شدست

زورگویان محشری را از سما آورده اند

در فـلسطـین و فغـانسـتان و لیبی و یمـن

درعراق وشام ودراوکراین بلا آورده اند

فـتنه و تـوطئه می بـافـند از بهـر فـریب

راستی را بـرده و مکـر و ریا آورده اند

با هزاران چهره درمیدان بازی می کنند

سـادگان را نـیـز در راه خـطا آورده انـد

شرم برآنان که دم ازحق انسان می زنند

وحـشت و بیداد و ظـلـم بـرملا آورده اند

آشکارا خـلق مظلوم را شکـنجه می کنند

زان سبب افراطیت را از خفا آورده انـد

تیغ خون آشام داعش راجولان می دهند

قـاتـلان را جـانـشـیـن مصتـفـا آورده اند

زهرتبعیض وستم را باانارشیزم مریض

از بــرای دردِ نـیــش اژدهــا آورده انـد

بادل واحساس وعشق ماتجارت می کنند

فیلم هالیوودِ صد رنگ و دغا آورده انـد

یا طرب را زیرنام دین ومذهب میکشند

رقص وشوق وموسیقی رانارواآورده اند

زن به زندان سیاست میشودخواروحقیر

با قـرار داد قـطر جـور و جـفا آورده اند

عشق راستین وصداقت را تمسخرمیکنند

این همه نفرین و نفرت از کجا آورده اند

نه فقط انسان و حیوان و گیاه را میکُشند

لطمه در اقـلیم و در آب وهـوا آورده اند

مغز هوش مصنوعی تا مرکز ارقام شده

صـد هـزاران تـیـشه دربیخ بقا آورده اند

قـدرت رایانه و ابـزار را صاحب شـدند

لیک بـا آن کـیـنه و جـنگ ربا آورده اند

ظلم ظالـم در جــهـان نـو نمـانـد پـایــدار

چند روزی بهـر خـلـق ماجـرا آورده اند

عشق ودوستی ومحبت رابه میدان آورید

زورمـندان شـرور ارچـه وغـا آورده اند

عقل وایمان وخرد را در دل تان پرورید

صلـح و آزادی بـه انسـان رهـا آورده اند

جنگ ادیان و مسالک را کنید صلـح بشر

آنچه از تجربه بی چون و چرا آورده اند