جنګ بالای افغانستان از طرف پاکستان تحمیل می شود

نویسنده : دکتور طاوس وردک کابل افغانستان
به دری می نویسم که همه مردم بخواند وبفهمند که چرا افغانستان که نان
خوردن نه دارد با پاکستان که هم بم اتوم – هم راکت های بالستیکی وهم
طیارات مختلف بمبارد  ساخت امریکا وهم بی پیلوت دارند واقتصاد شان هم
بسیار خوب است و غرب در راس ان امریکا وانګریز هم طرفداران سرسخت پاکستان
است وجنګ رویاروی را بالای افغان ها تحمیل می کند، وطنداران اګر یک زره
عقل دارید – یک زره تلخه دارید – یک زره وجدان دارید باید بفهمید که ۳۸
سال تمام این ها ۲ملیون هموطن را شهید وزیر خاک ساختند و بیش از ۵ ملیون
را اواره و محاجر ساختند ، کشور که سه بار انګریز را شکست دادند – یک بار
شوروی را شکست دادند ویک بار پاکستان را شکست دادین چقدر باید منتظر هیله
ونیرنګ وتوطیه های رزیلانه ومکارانه شان می باشید به این تر تیب شما را
وادار به جنګ رویارویی می کنند ، در قدم اول مزدوران و نوکران حلقه به
ګوش افغانی شان را در درون افغانستان قلع وقم نمایید وهمه شان را سر
ببرید بعدا با پنجابی ها وارد جنګ مقدس و روا با پنجابی ها شوید زیرا
انها فراموش کردن که فرزندان شان را  که در ګهواره ګریان می کرد وخواب
نمی بردند برای شان می ګفتند (( چپ کرو پټان آګیا )) یعنې چپ شو که پټآن
امدند این بار به پیش تا دریای اټک .
۱ : – بلې جنګ یک پدیده ننګین وخونین و تباه کن است ، که هم انسانها را
وهم ثروت ها را ، هم ارزشهای ملی را ، هم تحمل وحوصله را قرط می کند و بل
اخره انسان های که ۳۸ سال تمام حوصله کردند ودر همین ۳۸ سال از طرف همین
(( امریکا + پاکستان + انګلیس + عربها + چین )) به ملیون ها افغان زیرخاک
شدند – برباد وتباه شدند ، کشور چندین مرتبه تخریب شد ، عزت ، شرف ،
حیثیت ، افغانیت ، خاصتا پشتو وارزشهای ملی وغرور افغانی زیر پای شد،
بهانه این بود که اسلام در خطر است ، وکمونست ها دشمنان اسلام و بشریت
اند ، تا امروز مرکز تربیتی ، اموزشي ، محل بودباش ، تمویل کننده های
سلاح ومهمات و پول نقد برای طالبها – حکمتیار – حقانی وداعش نیز همین ها
می باشند ګویا کشورهای که در قوس اند می باشند ، اول مجاهدین ( اشرار ها
)  را علیه حکومت مشروع وقانونی و حکومت که ترقی – تعالی – انسانیت –
اخلاق – تربیت انسان نوین وترقی عام وطن برای شان مطرح بود استعمال کردند
وجنګ را سر شان تحمیل نمود و افغانستان را کاملا بېستر وچور وتخریب ساخت
، حالا نیز همین ها ( جنګ نا خنک جنګ ) ادامه دهندګان – تمویل کننده ګان
و محرکین اصلی می باشند .
۲ : – ۱۴ سال وزیادتر از ان انواع بهانه ها را پیش می کند و زیر نام
صلحه با طالبها – حکمتیار و حقانی ، تمام تپ وتلاش شان این است که دیورند
را سر اشرفک تحمیل و امضا کند تا که صلحه برقرار شود ، سوال این است که
اګر سرحد دیورند است و پاکستان قبول دارد مثلکه یکعده تاجک های بی وطن و
محاجر می نویسند که دیورند امضا شده وسند موجود است ، پس سوال کلان این
است که چرا دمب حامد کرزۍ و اشرف غنی را محکم ګرفتین که دیورند را با
انها امضا کنید ؟؟؟  می فهمید افغان های سر تاسر کشور و افغانهای انطرف
خط دیورند که از شما چی می خواهد ؟؟؟ از شما می خواهد که ناموس – مادروطن
– سرزمین – خاک – عزت وابروی اجداد ونیاکان تان را برای شان به زور بم
اتومی و راکت های بیشمار بدهید ، برای پاکستان – برای حامیان تان امریکا
وانګریز، من شخصا می ګویم که دست تان تا مریخ خلاص ، یک زره ویا یک متر
خاک وطن مان را که سرحد ما دریای اتک وبندر آبی مان ګوادر است به پاکستان
نمی دهیم افغانها در هر ولایت به تعداد ۳۰۰۰ نفر داوطلب فدایی علیه
پاکستان ثبت نام کنید و ما شما را تا دندان مسلح می سازیم و علیه پاکستان
می جنګیم بګذار ما هیچ چیز هم نه داشته باشیم مثل ویتنامی ها – مثل
کوبایی ها می جنګیم وخدای پاک طرفدار مردم افغانستان است .
۳ : – بیدون جنګ و بیدون پیروزي در جنګ بالای پاکستان حکومت نظامی ګر
وشبکه جاوسوسي ( آی اس آی ) از سر مردم ما دست ور دار نیستند ودرین زمینه
می خواهم به پشتون های که در پشاور وکویته به نام محاجر زندګی دارند از
یک سر مسلح شوند وعلیه انهای که به زبان پنجابی سخن می زند زبان شان را
قطع نمایید ،در خصوص پشتونهای انطرف خط نام نهاد دیورند ( خیبر پشتون
خواه ) و کویټه بلوچستان اګر یک نفر تان در جنګ علیه ما و به نفع پاکستان
جنګیدین واګر به دست فدایان ما افتیدین به شمول فامیلهای تان همه را سر
می بریم ، ما در تاریخ یک بار دیګر( پټان )  را زنده می سازیم که پنجابی
ها را به جای شان بشاند دا تقدیر دی نه بدلیژي ، پشتونستان به ازادیژي –
پشتونخوا به را ویښیژي دواړه طرف دواړه خوای به بیرته دلوی افغانستان
منظومه جوړوی دا کار حتمی دی اماده ووسۍ