جلوگیری از غصب زمین و منافع مالی دولت

دولت جــمهوری اســلامی افغانستان

وزارت عـدليـــــــــــــــــــه

دفتر سخنگو

دعوت‌نامۀ مطبوعاتی

3 ثور 1397

 

وزارت عدلیه ج.ا.ا در نظر دارد تا کنفرانس مطبوعاتی ای را در رابطه به جلوگیری از غصب زمین و منافع مالی دولت در مرکز اطلاعات و ورسانه‌های حکومت برگزار ‌کند. بنابر این از شما تقاضا می‌نماییم تا به منظور پوشش این کنفرانس مهم حضور رسانیده ممنون سازید.

موضوع: جلوگیری از غصب زمین
سخنران: امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه
زمان: دوشنبه، 3 ثور 1397، ساعت 10:30 صبح.
مکان: مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت
لطف نموده ساعت 10:00 تشریف بیاورید.

شماره تماس: 0783117080

با احترام