قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

جشن نوروزی

رسول پویان

بهار آمده عشق و طرب به ناز کنید

نشـاط باده بـه فتوای دل جـواز کنید

بـه روی قـلـۀ تـاریـخ افــتخارآمـیـز

همیشـه رایت نـوروز را فـراز کنید

به پیشواز بهاران و جشن نـوروزی

چمن چمن غـزل عاشـقانه ساز کنید

به بـرگ گل نکنیدرنجه خاطرنازک

بهـار عـاطـفه را جـشـن دلنواز کنید

هـرس که کاکل پایـیز را کـنـد کوتاه

سرود گیسوی نـوروز را دراز کنید

خجسته پیک ورارود میرسـد ازدور

به بزم رودکی تا یاد چنگـنـواز کنید

دلی که واله و مفتون چـشـم فتّانست

ورا بـه محفـل عیدانـه پـیشـواز کنید

به یاد فرخی و عنصری و فردوسی

سـراغ نـوروز محـمـود از ایاز کنید

به روی مردم دلخسته از زمستانها

درِ بهـشت طبیعت هـمــاره باز کنید

ز سنگ و گل نیابـید نـور یـزدان را

به سوی قبلۀ خورشـید دل نماز کنید

توان درک حقایق در یـد عشق است

همیشه گـوش به عشّاق اهل رازکنید

ز قـیـد و بند دو عـالم می شوید آزاد

کمـال عشـق و محـبت اگـر نیاز کند

غزال و نخچیر و آهـو یار دلها باد

حذر زحملۀ گرگ و نیش گـرازکنید

هنوز لاشه خورند کرگسان افراطی

کـبوتـران قشنگ را رفـیق بـاز کنید

خزان دلان همه تاراج میکنند میهن

شکوه وحدت نوروز چاره سازکنید

به یمن همـت عالی وطـن کنید آزاد

هلا! که مـردم آرزده سرفـراز کنید

18/3/2021