سبزوان

https://www.youtube.com/watch?v=KSsKyUHfNvg&ab_channel=UzNavaProduction

بیزارم

                    من از ظلم و ستم از قتل و استبداد بیزارم هم…

‎درگیر شدن، منزوی کردن و یا هم مخالفت نمودن 

‎سیاست آمریکا در قبال امارت اسلامی افغانستان! ترجمه و تلخیص -…

جنگ چریکی شیوه ای درست است برای تسخیر قدرت سیاسی

عبدالناصر نورزاد من به تازه گی، کتابی را در خصوص جنگ…

شلاق کاری پی درپی زنان : شرم جهان درقرن 21

         نوشته ی : اسماعیل فروغی      نمایش شلاق کاری پشت همِ چهارده…

هراس از فرنگشتاین تروریستی و تعامل جهان با طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید تبدیل شدن شمال افغانستان به وزیرستان شمالی و…

روگردانی روسیه از طالبان

      نوشته ی : اسماعیل فروغی        دعوت نکردن آگاهانه ی طالبان درنشست…

آیین وفا

رسول پویان ز لب های سکوت ساز دل آواز می خیزد زغوغای…

داستان «دوست‌ها»

نویسنده «لوسیا برلین» مترجم «آرزو کشاورزی» لورِتا روزی که جان سام…

جهان نو

میخواهم عصر دیگر و دَور زمان نو دَور نوی ز هستی…

باقیست

به گوشه گوشه ای وطنم نقش اهرمن باقیست زظلم کشته زیاد…

طالبان در پرتگاۀ سقوط

عبدالناصر نورزاد طالب همانند گذشته، نمی تواند در مسیر سیاست و…

جامعه سیاست زده ی ما و آشفتگی های سیاسی…

عبدالناصر نورزاد به فراخور مقاطع مختلف تاریخی و پیدایش و نضج…

طالبان ابزاری برای پاکستان برای بازی با امریکا و چین…

نویسنده: مهرالدین مشید حکومت فراگیر ترفند های تازۀ پاکستان برای مشروعیت…

زرتشت فیلسوف

– دکتر بیژن باران در ایران فلسفه در الهیات تنیده؛ نه…

معشوق تاريخي

- بیژن باران  مرا معشوقي است ابدی.  قرابت با او غدغن است. از…

حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ ، تداوم و انکشاف…

بصیر دهزاد مقاله اینجانب که در کنفرانس علمی مورخ ۲۸ اکتوبر…

دو اجتماعِ سیاسی – اعتراضیِ متفاوت از هم [داخل و…

شباهنگ راد محرز است ما با دو اجتماعِ سیاسیِ متضاد از…

من

من، چه غریبانه،، میان این همه تنهایی،،،              --جا مانده‌ام!!! (۲) از تو چه پنهان! خودت به…

تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان روزگار خیلی حساس و وحشتناک و آزمونی…

«
»

جرگه ی مردانه ی طالبان ، افغانستان را بیشتردرباتلاق غرق خواهد کرد

     نوشته ی : اسماعیل فروغی

     طالبان مطابق نقشه ی پاکستان ، با نابودکردن تمام ارزشهای فرهنگی و ملی  و با پامال کردن حقوق اولیه ی سایراقوام داخل کشور،افغانستان را گام به گام بسوی سقوط کامل تا سرحد تجزیه سوق خواهند داد. آنان سعی می ورزند تا زنده گی را به اشکال مختلف براقوام هزاره ، تاجیک ، اوزبیک و حتا پشتون های تحول طلب، تا آن حد سخت وطاقت فرسابسازند که داروندارشان را به حراج گذاشته ، زمین ها ، خانه ها وکاشانه های شانرا به طالبانِ قدرتمند وحامیان وطرفداران شان ازهردوسوی مرز به قیمت بسیارنازل بفروشند وازوطن فرارنمایند.

      لویه جرگه ی اسلامی طالبان که به هدف کسب مشروعیت برای بنیادگراترین و بدوی ترین گروه تروریستی اسلامی براه افتاده است ، با اجازه ندادن حتا یک زن درجرگه ، ماهیت ننگین طالبان را بیشتربرملاکرده وسقوط افغانستان را درباتلاق دینی- طالبی وازهم پاشی کامل ارزش‌های فرهنگی وملی ، تندتروسریعترخواهد کرد . طالبان می خواهند باکسب مشروعیت نسبی ازین جرگه ی فرمایشیِ ملاها، مکاتب ودانشکده ها رابیشتربا درونمایه ی دینی افراطی عجین وآراسته کرده ، علم وآگاهی وآزادی رادر افغانستان تا نقطه ی صفر تنزل بدهند .آنان می خواهند با کُشتن روح آزادی درمردم ، وابسته گی کشوررا به پاکستان مستحکم تروبا دوام ترکرده و با جلب اعتماد کشورهای قدرتمند منطقه ای چون جمهوری خلق چین ، روسیه ، ایران وهندوستان ، بازی موش و گربه را با مخالفان براه انداخته ، هم حمایت وسرمایه های بیرونی را جلب نمایند وهم وابسته گی به پاکستان و آی اس آی را استحکام بیشترببخشند.

   بازگشت تعداد زیادی ازدزدان سرشناس جمهوریتِ سه نفره ی داکترغنی به افغانستان، بخوبی نشان می دهد که بزودی طالبان (شامل طالبانِ شبکه ی حقانی و طالبانِ قندهاری ) به مشوره وشراکت فاروق وردک ها ، چکری ها ، امین ارسلا ها و دیگران … با فروش ارزان و نزدیک به مفت منابع زیرزمینی ، تسلط و نظارت بربنادر، بانک ها ، شاروالی ها وغیره ، دامن فساد را درسطح کل کشورچنان گسترده و پهن نمایند که شاه دزدی های فاروق وردک ها ، همایون قیومی ها ، عطامحمد نورها واجمل احمدی ها را ازیاد ببریم.

      به باورمن ، افغانستان هیچ گاهی به اندازه ی امروزذلیل وبدنام نشده وتا این حد به پرتگاه نابودی وسقوط نزدیک نبوده است. طالبان با دایرکردن این جرگه ی ملایی مردانه وحذف کامل زنان ازین مجلس بزرگ، مردم افغانستان را نا متمدن ترین، زن ستیز ترین ونادان ترین مردم روی زمین که اززن وآگاهی وآزادی زن هراس دارند ، معرفی می نمایند . طالبان می خواهند به دستورآی اس آی پاکستان اینبارافغانستان را درپرتگاه نابودی کامل پرتاب نمایند.       

      اما افغانستان باید نجات داده شود . مردم باید تسلیم جهل و تروریزم نشوند. تنها راه نجات افغانستان ازسقوط کامل درپرتگاهی که پاکستان تدارک ديده است، تشکیل یک جبهه ی متحد ملی است – جبهه ی آزادیبخش با شرکت تمام گروههای ضد طالب ازتمام گروههای قومی افغانستان ، شامل زنان ، جوانان ، نظامیان ومامورانی که کارهای شان را ازدست داده اند … کسی یا گروهی باید پا پیش گذاشته ، شجاعانه و با نیتی صادقانه درفش پرافتخاراتحاد و آزادی را بلند نمایند. اکنون بهترین زمان بسیج تمام مردم به دور یک جبهه و یک رهبرشجاع ، صادق و دلسوز است…