یک سال پس ازسقوط

           نوشته ی : اسماعیل فروغی     افغانستان دریکسال اخیر دربدترین وضعیت وتاریکترین…

اعتراف مجاهد

عبدالصمد ازهر                 …

ورود ابر هاى سياه بى باران

نوشته نذير ظفر ابر     هاي   سياه  بي باران اسمان…

امارت بخشی غرب به اجیران

پانزدهم آگست روز سیاهی در تاریخ کشور بوده وآن تسلیمی…

افغانستان یک سال پس از طوفان

خراسان رضوی  سال گذشته در همین روزها بود که همزمان با…

قطره ای از اوقیانوس جنایات بیست ساله امریکا در افغانستان

جهان و افغانستان در مورد جنایات امریکا سکوت کرده است …

روز سیاه تسلط طالبان ووابستگان !

امین الله مفکر امینی! 2022-15-08 ایــــن تسلط شما نــــــرود ز خــــاطر…

طالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم

نوشته از بصیر دهزاد یک سالگی حاکمیت طالبان ، از پیش…

تبعات ۲۰ سال اشغالگری آمریکا؛ درد و رنج بی‌پایان مردم…

در آستانه سالروز خروج نظامی آمریکا از افغانستان و پایان…

پس از ویتنام دومین شکست امریکا در اسیا

وقتی از جنگ و امریکا نام برده شود عمر بیش…

بانوی میهن

دربحبوحهء یک سالگي در اسارت خانگی کشاندن بانوان تحصیل کرده وجلو…

جهان بینی و سؤاستفاده از آن 

میر عنایت الله سادات جنوری 2018 پیش از آنکه بکاربرد "جهان بینی"…

كشتن پيشواي القاعده يك دستآورد يا دال برشكست راهبردي امريكا؟

عبدالاحمد فیض برپايه گزارشات منابع بين المللي، امريكا بعدازسالهاحضوري به اصطلاح…

اشک فقیر

من دشمنی از حد فزون انسان به انسان دیده ام نه…

حاکمیت طالبان و تبدیل شدن افغانستان به سکوی پرش تروریستان…

نویسنده: مهرالدین مشید به صدا درآمدن آژیر خطر و فرار رهبران…

امیرهوشنگ ابتهاج‌(سایه) درگذشت! 

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  هوشنگ ابتهاج مشهور به «ه.الف سایه»، بامداد امروز چهارشنبه…

تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی

 قسمت دوم فخر بی اساس اعراب هنوزدر بین مسلمانان رواج دارد…

درباره دو انحراف مهم از مارکسیسم ـ لنینیسم

نویسنده: زنده یاد احسان طبری برگرفته از : دنیا، نشریه سیاسی…

هدف تاریخ، معنی زندگی، و فلسفه ارزشی

آرام بختیاری اشرف مخلوقات باوجدان، ضد ارتجاع است.  آیا تاریخ، هدف، معنی،…

کشته شدن الظواهری و فصل تازۀ بحران در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید کشته شدن الظواهری؛ تبدیل شدن افغانستان به پناه…

«
»

جرگه ی مردانه ی طالبان ، افغانستان را بیشتردرباتلاق غرق خواهد کرد

     نوشته ی : اسماعیل فروغی

     طالبان مطابق نقشه ی پاکستان ، با نابودکردن تمام ارزشهای فرهنگی و ملی  و با پامال کردن حقوق اولیه ی سایراقوام داخل کشور،افغانستان را گام به گام بسوی سقوط کامل تا سرحد تجزیه سوق خواهند داد. آنان سعی می ورزند تا زنده گی را به اشکال مختلف براقوام هزاره ، تاجیک ، اوزبیک و حتا پشتون های تحول طلب، تا آن حد سخت وطاقت فرسابسازند که داروندارشان را به حراج گذاشته ، زمین ها ، خانه ها وکاشانه های شانرا به طالبانِ قدرتمند وحامیان وطرفداران شان ازهردوسوی مرز به قیمت بسیارنازل بفروشند وازوطن فرارنمایند.

      لویه جرگه ی اسلامی طالبان که به هدف کسب مشروعیت برای بنیادگراترین و بدوی ترین گروه تروریستی اسلامی براه افتاده است ، با اجازه ندادن حتا یک زن درجرگه ، ماهیت ننگین طالبان را بیشتربرملاکرده وسقوط افغانستان را درباتلاق دینی- طالبی وازهم پاشی کامل ارزش‌های فرهنگی وملی ، تندتروسریعترخواهد کرد . طالبان می خواهند باکسب مشروعیت نسبی ازین جرگه ی فرمایشیِ ملاها، مکاتب ودانشکده ها رابیشتربا درونمایه ی دینی افراطی عجین وآراسته کرده ، علم وآگاهی وآزادی رادر افغانستان تا نقطه ی صفر تنزل بدهند .آنان می خواهند با کُشتن روح آزادی درمردم ، وابسته گی کشوررا به پاکستان مستحکم تروبا دوام ترکرده و با جلب اعتماد کشورهای قدرتمند منطقه ای چون جمهوری خلق چین ، روسیه ، ایران وهندوستان ، بازی موش و گربه را با مخالفان براه انداخته ، هم حمایت وسرمایه های بیرونی را جلب نمایند وهم وابسته گی به پاکستان و آی اس آی را استحکام بیشترببخشند.

   بازگشت تعداد زیادی ازدزدان سرشناس جمهوریتِ سه نفره ی داکترغنی به افغانستان، بخوبی نشان می دهد که بزودی طالبان (شامل طالبانِ شبکه ی حقانی و طالبانِ قندهاری ) به مشوره وشراکت فاروق وردک ها ، چکری ها ، امین ارسلا ها و دیگران … با فروش ارزان و نزدیک به مفت منابع زیرزمینی ، تسلط و نظارت بربنادر، بانک ها ، شاروالی ها وغیره ، دامن فساد را درسطح کل کشورچنان گسترده و پهن نمایند که شاه دزدی های فاروق وردک ها ، همایون قیومی ها ، عطامحمد نورها واجمل احمدی ها را ازیاد ببریم.

      به باورمن ، افغانستان هیچ گاهی به اندازه ی امروزذلیل وبدنام نشده وتا این حد به پرتگاه نابودی وسقوط نزدیک نبوده است. طالبان با دایرکردن این جرگه ی ملایی مردانه وحذف کامل زنان ازین مجلس بزرگ، مردم افغانستان را نا متمدن ترین، زن ستیز ترین ونادان ترین مردم روی زمین که اززن وآگاهی وآزادی زن هراس دارند ، معرفی می نمایند . طالبان می خواهند به دستورآی اس آی پاکستان اینبارافغانستان را درپرتگاه نابودی کامل پرتاب نمایند.       

      اما افغانستان باید نجات داده شود . مردم باید تسلیم جهل و تروریزم نشوند. تنها راه نجات افغانستان ازسقوط کامل درپرتگاهی که پاکستان تدارک ديده است، تشکیل یک جبهه ی متحد ملی است – جبهه ی آزادیبخش با شرکت تمام گروههای ضد طالب ازتمام گروههای قومی افغانستان ، شامل زنان ، جوانان ، نظامیان ومامورانی که کارهای شان را ازدست داده اند … کسی یا گروهی باید پا پیش گذاشته ، شجاعانه و با نیتی صادقانه درفش پرافتخاراتحاد و آزادی را بلند نمایند. اکنون بهترین زمان بسیج تمام مردم به دور یک جبهه و یک رهبرشجاع ، صادق و دلسوز است…