پرده برداری از چند حقیقت دنیای دیروز و امروز

                              (نوشتهِ الهه افتخار) دغدغه نوشتن: مدت ها است که نمی نویسم و…

چـپِ ضـد کمـونیـسم *

نویسنده: مایکل پارنتی مترجم: امیررضا گلابی برگرفته از : روزنامه شرق، ۱۴ تیر ۱۳۹۹ چپ‌های…

سلیمان لایق از محوری ترین کادر های حزب دموکراتیک خلق…

نویسنده: مهرالدین مشید ظالم بمرد و قاعده ای زشت از او…

شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

جامی پر از زهر خجالت

در پیام زنده گی ما سود خود دیدیم و بسهر…

اصراربرجهالت درتقابلِ به علم نماد جهل است

*** تأکید وپافشاری براصل واصولیکه برآن علم وآگهی کامل نداریم نمای…

ای حاکمان بیداد گر!

امین الله مفکر امینی 2020-07-80 بــشما گــویم که برکذب…

جرگه ؟؟

هزاران جانی و قاتل رها کردید از زندانکشیدید پرده بر…

گوهر انسانیت

رسول پویان طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است این صلح…

نقد را نباید با توهین و بی ادبی به اشتباه…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد پویایی و کمال جویی و چراغی بر…

فقط یک خیابان دیگر، باقی مانده!

(طنز روز)   کمباور کابلی   «سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به عکس‌های…

د سلیمان لایق شهادت ستره سیاسی فرهنګي ضایعه

د افغانستان او د سیمې د ادب او فرهنګ ستره…

مستیِ عشق دل

رسول پویان دو دل که بهم شدند جدا نتوان کرد جز مهر…

کاش؛ هـزار سلیمان لایق و میر اکبر خیبر میداشتیم!

محمد عالم افتخار تماس و ابراز نظر؛ و احیاناً تحلیل و…

نمایشگاه عکس زنان کرد؛ گره‌خوردگی طبیعت، مبارزه و سیاست

«به عنوان زنی ایرانی، من از تبار تاریخ گم شده…

مٌلک آبایی نباشد بهر ستم!

امین الله مفکرامینی هم میهــــن! مٌلک آبایی نباشد بــهرستم چــــرادامانش…

در سالگرد مرگ شاملو: کارکرد گروهها و “روشنفکرانِ” “چپ” ایران

بقلم داود باقروند ارشد این یادداشت به نقد هنری شاملو و…

عید یعنی چه ؟

عید سعید اضحی را خد مت همه دوستان گرانقدر و…

عید

عید است ولی کینه ز دلها نه تکاندیم گردی نشد از…

عید مردم

رسول پویان عـیـد قـربان قتل عـام گوسـفندان می کند طالب و داعـش…

«
»

تپش دل

رسول پویان

دل در خـیـال صورت زیبا تپیده است

با چشـم عشق و سیرت بینا تپیده است

مرغ اسـیر محبس تـن پرشکسته است

عـنـقای دل بـه شـهپـر رویا تپیده است

در گیرودار مشغله و های هـوی خلق

در خـود تـنیده دل چـه تنـها تپیده است

از بیکرانِ عشق و محبت به شهرجان

پنهـان دلی که بـس هـویــدا تپیده است

دربزم مطرب ومی ومعشوق جلوه گر

در پـیـچ و تاب غـلـغـل مینا تپیده است

گـرچـه حیات از دل دریا کـشـیـده سـر

درکوه ودشت وساحل ودریا تپیده است

در ژرفنای قلب زمین گر گـدازه گشت

از خـاک تـیــره تـا بـه ثـریـا تپیده است

از بـاسـتـان زمـانـه بـسی می دهـد خبر

در آب و خاک و آتـش میترا تپیده است

اوصاف نیک و بوی گل وسبزه میرسد

در عـطـر بـوســتـان اوسـتـا تپیده است

گاهی اگربه صورت بت خیره می شود

در خلـصه گاه سـیـرت بـودا تپیده است

سازوسرودورقص دل آرد به بزم شوق

در راگ هـای نای کـریـشـنا تپیده است

آیـینۀ سـکـنـدر و جـام جـم ار شکـسـت

در آتـش سـکــنــــدر و دارا تپیده است

در محفـل نـوازش بـاربـد نشـسته است

در نغـمه سـار چنگ نکـیسا تپیده است

از مرز طور وغار وچلیپا گذشته است

در مسجـد و کنشـت و کلیسا تپیده است

کنفسیوس ومارکس وارسـطو به گفتگو

پوشکین نـوا به درک دریـدا تپیده است

حماسـۀ دقیقی و فـردوسی خوانده است

دانـشـورانــه رازی و سـیـنـا تپیده است

با مـولـوی و حافـظ و خیام همدل است

در خـانـقـاه و مـیکـده شــیـدا تپیده است

نیروی نیک عشق ومحبت به دست دل

درصلح وجنگ،آشتی وغوغاتپیده است

عـلـم نـویـن و تجـربـه روشـنگـری کند

بـا حـکـمـتِ نـوابـــغ و دانــا تپیده است

تاریخ خوانده اسـت و تمـدن بدیـده است

در بلخ و روم وسُغد وهریوا تپیده است

در امتداد غربت وهجـران وسوز ودرد

دل با امـید و صبـر و مـدارا تپیده است

بهر بقـاء بـه جنگ کـرونا سـتـاده است

چـون پاسـبانِ مسکـن و مأوا تپیده است

بیگ بنگ وژرفنای سیه چال دیده است

در اتّـحــاد مــاده و مـعــنـــا تپـیده است

بـیـرون شـده ز حـلـقـۀ مـرمـوز کائنات

در صد جهان بی سـروبی پا تپیده است

گاهی بـه چنگ مادۀ مشکی شـده اسـیر

یک دم بـه شکل نور و تجلا تپیده است

کیهـان و صـد جهـان دیگـر آشـنـای دل

عشق ومحبت است که هرجا تپیده است

ازشرق وغرب تا به شمال و جنوب دل

در حرکت و تـکامـل دنـیــا تـپـیده است

1/7/2020